Search Results

You are looking at 1 - 10 of 18 items for :

  • "neurogenetics" x
  • User-accessible content x
Clear All

J. Giordano E. Braverman M. Gold 2011 Neuro-genetics of reward deficiency syndrome (RDS) as the

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Balicza, Zoltán Grosz, Renáta Bencsik, Anett Illés, Anikó Gál, András Gézsi and Mária Judit Molnár

-ataxias. Neurology 2012; 79: 1507–1514. 24 Zoghbi HY, Warren ST. Neurogenetics: Advancing the “next-generation” of brain research. Neuron 2010; 68: 165–173. 25 Bamshad MJ

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Gabriella Inczédy-Farkas, Judit Benkovits, Nóra Balogh, Péter Álmos, Beáta Scholtz, Gábor Zahuczky, Zsolt Török, Krisztián Nagy, János Réthelyi, Zoltán Makkos, Ákos Kassai-Farkas, Anikó Égerházy, Judit Tűzkő, Zoltán Janka, István Bitter, György Németh, László Nagy and Mária Judit Molnár

A multifaktoriális betegségek patogenezisének vizsgálata a posztgenomiális éra nagy kihívása. Egyes pszichiátriai kórképek – mint például a szkizofrénia – hátterében erős genetikai determináció figyelhető meg. A pszichiátriai betegségek kezelésére használatos antipszichotikumok és antidepresszánsok gyakran nem kívánt mellékhatásokat eredményeznek, amelyek alapjai szintén genetikailag kódoltak. A krónikus multifaktoriális betegségek vizsgálatában fontos szerep jut a nagyszámú minta tárolására és azok klinikai adatokkal való összekötésére lehetőséget adó biobankoknak, amelyek építése világszerte folyik. Hazánkban is számos ilyen gyűjtemény kialakítása van folyamatban. Az első hazai neurológiai és pszichiátriai biobankhálózat a Magyar Klinikai Neurogenetikai Társaság által működtetett NEPSYBANK volt. A hazai biobankok hálózattá formálása a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal NEKIFUT programjának szervezésében jelenleg zajlik. Közleményünkben egy olyan konzorciális biobankról (SCHIZOBANK) számolunk be, amelynek építését a hazai akadémiai szféra és gyógyszeripar kezdeményezésére a Schizo-08 Konzorcium vezetése mellett öt nagy hazai pszichiátria centrum klinikusai végzik. A SCHIZOBANK felépítése, logisztikája, informatikai háttere ismertetése mellett áttekintjük a biobankok jelentőségét, és számba vesszük a nemzetközi szkizofréniabiobank-kezdeményezéseket. A SCHIZOBANK erőssége a betegek rendkívül részletes fenotipizálása mellett, hogy egyes biológiai minták (RNS és plazma) levétele az akut pszichózis és a remisszió állapotában is megtörténik. Így nemcsak statikus genomikai jellegzetességek, hanem a betegség kórlefolyása során dinamikusan változó génexpressziós, proteomikai és metabolomikai markerek vizsgálatára is lehetőség nyílik. A SCHIZOBANK nemcsak a konzorcium tagjai, hanem külső kutatók számára is elérhető. Célunk a más országok biobankjaival való harmonizálás is.

Open access

Chamberlain, S. J., Li, X. J., Lalande, M.: Induced pluripotent stem (iPS) cells as in vitro models of human neurogenetic disorders. Neurogenetics, 2008, 9 (4), 227–235. 13

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Thomas Mclaughlin, Marlene Oscar-Berman, Thomas Simpatico, John Giordano, Scot Jones, Debmayla Barh, William B. Downs, Roger L. Waite, Margaret Madigan, Kristina Dushaj, Raquel Lohmann, Eric R. Braverman, David Han and Kenneth Blum

J. Giordano S. Morse M. Gold 2009 Neurogenetics of dopaminergic receptor supersensitivity in

Open access

, progress and prospects 1987 Canli, T.: Toward a neurogenetic theory of neuroticism. Ann. N Y. Acad. Sci., 2008

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: András Salamon, Dénes Zádori, Emese Horváth, László Vécsei and Péter Klivényi

: 4–11. 6 Douglas AG, Andreoletti G, Talbot K, et al. ADCY5-related dyskinesia presenting as familial myoclonus-dystonia. Neurogenetics 2017; 18: 111

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Thomas McLaughlin, Kenneth Blum, Marlene Oscar-Berman, Marcelo Febo, Gozde Agan, James L. Fratantonio, Thomas Simpatico and Mark S. Gold

. , Han , D. , Liu , Y. , Helman , M. & Simpatico , T. ( 2012 ). Neurogenetics and nutrigenomics of neuro-nutrient therapy for Reward Deficiency Syndrome (RDS): Clinical ramifications as a function of molecular neurobiological mechanisms

Open access

1992 De Marco, P., Merello, E., Mascelli, S. és mtsai: Current perspectives on the genetic causes of neural tube defects. Neurogenetics

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Julianna Bircher, Eszter Kótyuk, Renáta Cserjési, Andrea Vereczkei, Zsolt Rónai, Mária Sasvári-Székely, Anna Székely and Géza Nagy

: 132–145. 12 Blum K, Oscar-Berman M, Demetrovics Zs, et al. Genetic addiction risk score (GARS): molecular neurogenetic evidence for predisposition to reward deficiency syndrome

Open access