Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,277 items for :

  • "regression" x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

emerged as a promising tool for analyzing and predicting the behavior of complex systems like helical piles. In this study, three machine learning methods - adaptive neuro fuzzy inference system, random forest regression, and support vector regression

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Mohamed Ali Gorsane
,
Michel Reynaud
,
Jean-Luc Vénisse
,
Cindy Legauffre
,
Marc Valleur
,
David Magalon
,
Mélina Fatséas
,
Isabelle Chéreau-Boudet
,
Alice Guilleux
,
JEU Group
,
Gaëlle Challet-Bouju
, and
Marie Grall-Bronnec

(psychiatric comorbidities and personality profile), and gambling characteristics was performed first. To examine the contribution of all the variables for predicting the presence of GDRIA (DSM8− vs. DMS8+), we performed a two-step multiple logistic regression

Open access

equations were developed using regression analysis [ 17 ]. These equations were used to evaluate the compressive strength by integrating variables such as percentage of replacement and age of curing days. The relationship between the strength parameters was

Open access

models [ 9 , 12–14 ] as well as calculating the root mean square error (RMSE), etc. In the present study linear regression models as a simple approach for predicting the LRIs in gas chromatographic analysis of volatile components of essential oils for

Open access

47 building projects were collected. The data include information about the rework cost in steel reinforcement works and the total cost overrun in the projects. Linear regression model was built to show the relation between rework cost and cost

Open access

A szomatosztatinanalóg-kezelés a neuroendokrin daganatok terápiájának egyik sarokköve. A hormontermelés gátlásában hatékonysága jól ismert, de újabb adatok a daganatnövekedést gátló hatását is alátámasztják. A szerzők májáttétet adó 1-es típusú gyomor neuroendokrin daganatban szenvedő nő kórtörténetét ismertetik, akinél a szomatosztatinanalóg-kezelés két éven belül mind a gyomorfolyamat, mind a májáttétek teljes regresszióját váltotta ki. Az eset felhívja a figyelmet arra, hogy a szomatosztatinanalóg-kezelés nemcsak a hormonális tünetek, hanem a daganat növekedésének gátlásában is eredménnyel alkalmazható. Orv. Hetil., 2011, 152, 407–410.

Open access

Férfi fizikai dolgozók testösszetételének jellemzői: középpontban az életkor

Body compositions characteristic in male manual workers: age as a central factor

Orvosi Hetilap
Authors:
Zsolt Szakály
,
Zsófia Pápai
,
Zsuzsanna Liszkai
,
József Bognár
, and
Csaba András Dézsi

Bevezetés: A hazai morbiditási és mortalitási statisztikák szerint a megbetegedési struktúrában átrendeződés mutatkozik. Napjainkra azok a betegségek lettek egyre gyakoribbak, amelyek kialakulásában az életmód szerepe jelentős. Ezért az egészségkockázati tényezők detektálása a különböző életkori, nemi és egyéb csoportok mentén kiemelt feladat. Célkitűzés: A kutatás célja férfi fizikai dolgozók egészségi állapottal összefüggő antropometriai változóinak életkori csoportok szerinti bemutatása és a kritikus életkori szakaszok kijelölése. Módszer: Vizsgálatunkba önkéntes alapon férfi fizikai dolgozókat vontunk be (n = 179 fő). A testösszetételt Inbody 720 eszközzel vizsgáltuk. A mért és a számított jellemzők közül a testtömegindexet, a relatív izom- és zsírtömeget, a derék-csípő arányt és a zsigeri zsírt vontuk be. A vizsgált változók korfüggését lineáris regressziós analízissel, a változók közötti kapcsolatot korrelációs együtthatóval jellemeztük. Eredmények: Az antropometriai változók jelentős része nem az egészséges tartományon belül helyezkedik el. A változók mindegyikénél kimutatható a korfüggés, kritikusnak mondható életkort vagy életkori szakaszt azonban nem tudtunk kijelölni. Az alkalmazott antropometriai módszerek kapcsolata szignifikáns. Megbeszélés: A férfi fizikai dolgozók között az életkortól függetlenül nagy számban detektálhatók olyanok, akiknek a testösszetétele egyértelmű egészségi kockázatot jelent. Következtetés: A kockázat csökkentése érdekében komplex munkahelyi egészségfejlesztő programok indítása szükséges. A megvalósítás során minden korosztálynál fontos szempont az aktív és egészségtudatos életmód kialakítása. Orv Hetil. 2023; 164(3): 96–103.

Open access

Summary

Chemometrics involves strategies to analyse multivariate data using interdisciplinary approaches aiming to extract relevant information from complex data. Chemometric strategies comprise both the pre-processing of the data, where the choice of methodology is domain-specific, and analysis of the resulting data after preprocessing using multivariate methodology. Although use of multivariate data analysis for gel electrophoresis images has increased substantially in the last decade, its use is still much less frequent than use of univariate approaches. Considering the complexity of the electrophoresis gel images and the multivariate nature of the proteome, applying multivariate data analysis for gel electrophoresis images gives information which is otherwise lost. This paper is written as a review and guideline of chemometric strategies used for analysis of gel electrophoresis images. The multivariate data analyses described are, however, also relevant for other proteome data, for example mass spectrometry, and for functional genomics in general.

Open access

. Breheny , P. ( 2013 ): ncvreg: Regularization Paths for SCAD-and MCP-Penalized Regression Models . R package version 2.6-0 . Calaway , R. – Weston , S. ( 2014

Open access

harassment in multilingual text. Significant work has been done to determine cyber harassment in an automated way using traditional supervised machine learning methods like Support Vector Machine (SVM), Long Short Term Memory (LSTM), logistic regression

Open access