Search Results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for :

  • "resistance" x
  • Biology and Life Sciences x
  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • Materials and Applied Sciences x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

approached with an electrical circuit model consisting of serial connection of a resistance and two distributed elements ( Grimnes and Martinsen, 2008 ): (1) R 0 + R 1 1 + ( i ω τ 1 ) ψ 1 + R 2 1 + ( i ω τ 2 ) ψ 2 , where R 0 , R 1 and R 2 are

Open access

A talaj elektromos vezetőképessége és a termőhelyi zónák talajtulajdonságai közötti összefüggések

Correlations between soil conductivity and soil properties of crop management zones

Agrokémia és Talajtan
Authors: Kocsis Mihály, Menyhárt László, Benő András És, and hermann Tamás

Vizsgálatunk célja az volt, hogy egy Somogyban elhelyezkedő, dombvidéki mintaterület szántóin elemezzük a mért talaj-vezetőképesség (EC) értékek és lehatárolt termőhelyi (művelési) zónák talajtulajdonságai közötti összefüggéseket. A vizsgált szántóterületek löszön kialakult, típusos Ramann-féle barna erdőtalajon és karbonátos csernozjom barna erdőtalajon helyezkednek el. Feltalajuk döntően vályog és agyagos vályog fizikai féleségű. A talaj vezetőképességét 50 és 100 cm-es talajmélységben mértük.

A mintaterület talajadatait térinformatikai állományba foglaltuk, az adatok rendezését és azok összekapcsolását az ESRI ArcGIS 10.0 programmal végeztük el. A táblák heterogenitását mutató laboratóriumi talajvizsgálatok eredményeit a mért EC értékekkel összevetettük, amelyhez az IBM SPSS Statistics 20 szoftver segítségével stepwise-típusú lineáris regressziót alkalmaztunk. A regressziókat a talajvizsgálatok csoportosításával megegyezően: alap („a” eset), bővített („b” eset) és teljeskörű („c”eset) alapján futtattuk le. A számításoknál az „a” eset a talajtulajdonságokat meghatározó fontosabb talajparaméterek (kötöttség, humusz- és mésztartalom, kémhatás), a „b” eset az alap talajparamétereket és a makro tápanyagok (NPK ellátottságot), valamint a „c” eset az előző kettőt és mikro tápanyagok (Mg2+, Na+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, SO42–, Fe2+ + Fe3+) körét jelenti.

A különböző csoportosításban elvégzett elemzések során arra voltunk kíváncsiak, hogy a vizsgálati talajparaméterek körének változtatásával szorosabb kapcsolatokat találunk-e a mért átlagos EC értékek és a talajtulajdonságok között. Az eredményeink által kaphatunk-e olyan kellő pontosságú és megbízhatóságú becslőmodellt, amely a talajok térbeli heterogenitását megmutatja az EC értékek alapján, így a módszer nagyban meggyorsíthatja és leegyszerűsítheti a „hagyományos” talajvizsgálatokhoz képest a termőhelyi zónák elkülönítését.

A vizsgálati eredményeink alapján elmondható, hogy mindhárom regressziós csoportosítás esetén a tengerszint feletti magasság csökkenésével arányosan nő a talaj-vezetőképesség, illetve az EC értékek növekedésével nő a talajok kötöttsége, amellyel együtt növekszik az agyagtartalom is. Ez a folyamat 100 cm-es talajmélységben a nagyobb víztartalom miatt erőteljesebben jelentkezik, mint az 50 cm-es talajmélységben. A termőhelyi zónák termékenységi viszonyait az elsődleges talajtulajdonságokon, illetve a makro és a mikro tápanyag-ellátottságokon kívül a domborzati viszonyok is módosíthatják. A talajellenállás mérése bárki számára elérhető, gyors és egyszerű módszer. A laboratóriumi talajvizsgálatokat kiegészítve alkalmas arra, hogy a precíziós növénytermesztésben segítséget nyújtson a termőhelyi zónák lehatárolásában.

Our aim was to analyse the relationships between the measured soil electrical conductivity (EC) and the soil properties of different delimited production (tillage) zones in a hillside sample area situated in Somogy county. The examined arable lands are situated in typical Ramann-type brown forest soil and chernozem-brown forest soil mostly with loam and clay loam formed on loess. For the investigations, two soil resistance values (measured at 50 cm and 100 cm depth) were used.

Soil data of the sample area were incorporated into a GIS file, the ordering and connection of the data was performed by ESRI ArcGIS 10.0 program. The results of the soil laboratory tests (which show soil heterogeneity) were correlated to the measured EC-values with stepwise linear regression using IBM SPSS Statistics 20 software. The regression were run in line with the alignment of soil investigations: basic (case „a”), extended (case „b”) and completed (case „c”). By the calculations, case „a” means the group of the most important soil parameters which are determinative soil characteristics (upper limit of plasticity or KA, humus-, lime content, pH), case „b” means the previous one plus the group of macronutrients (NPK-content), while case „c” means case „b” plus the group of micronutrients (Mg2+, Na+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, SO42–, Fe2+ + Fe3+).

With the analyses made in different alignments our aim was to determine whether with the changing of examined soil parameters there will be tighter relationships between the measured EC-values and soil properties. Further aim was to examine whether it is possible to make a properly accurate and reliable estimation model, which can show the real soil circumstances (spatial heterogeneity of soils) based on EC-values, since this method can accelerate and simplify the separation of productivity zones compared to the conventional soil examinations.

Based on the results it can be concluded that in case of all the three regression groups the electrical conductivity increases proportionally with the decreasing of elevation. Besides, with the increasing of EC-values the KA – and with it, the clay content also – increases. This process develops in a more significant way in the depth of 100 cm than in 50 cm because of the higher water content. Besides the primary soil characteristics and the amount of macro- and micronutrients, the fertility conditions of the production zones can be affected by the geographical circumstances as well. The measurement of soil resistance is a fast, easy and generally available method, which is suitable – with the completion of laboratory examinations – for giving assistance to delineate the production zones in the precision crop production.

Open access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Kelemen Bettina, Füzy Anna, Cseresnyés Imre, Parádi István, Kovács Ramóna, Rajkai Kálmán, and Takács Tünde

. Methods and concepts in quantifying resistance to drought, salt and freezing, abiotic stresses that affect plant water status . The Plant Journal . 45 . 523 – 539 . WAHID , A ., ARSHAD , M. , & FAROOQ , M ., 2009 . Cadmium phytotoxicity

Open access

. The difficulty of biofilm removal is also due to the increased resistance against disinfectants caused by factors such as the age of biofilm and different stress responses ( Di Ciccio et al., 2012; Van Houdt and Michiels, 2010 ). Environmental factors

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Dzsenifer Németh, Gábor Balázs, Zsanett Bodor, John-Lewis Zinia Zaukuu, Zoltán Kovács, and Noémi Kappel

. , and Paratore , A. ( 2007 ). Evaluation of rootstock resistance to Fusarium wilt and gummy stem blight and effect on yield and quality of a grafted ‘Inodorus’ melon . HortScience , 42 : 521 – 525 . 10.21273/HORTSCI.42.3.521 Davis , A

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Gabor Zsivanovits, Dida Iserliyska, Maria Momchilova, Petya Sabeva, and Zarya Rankova

juice and strong acidity ( Zhivondov, 2011 ). ‘Regina’ is a high-quality, late-season cherry cultivar that exhibits excellent rain crack resistance. The fruit is very large and firm, with a mild, pleasant flavor ( Long et al., 2007 ). In this study, the

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Katalin Badak-Kerti, Viktória Zsom-Muha, Tamás Zsom, Dávid Nagy, and József Felföldi

Biczó , V. , Fekete , A. , and Scherer , R. ( 2013 ). Influence of composition and storage conditions on chocolate hardness and heat resistance . Progress in Agricultural Engineering Sciences , 9 ( 1 ): 55 – 73 . 10.1556/progress.9.2013.3 Drake

Open access

stress resistance, and phenotypic appearance ( Ferrara et al., 2017 ). Various berry shape types exist, and extreme ones have important marketing value. To define this phenotypic variability descriptor lists have already been developed. Pacottet (1905

Open access

conditions on chocolate hardness and heat resistance . Progress in Agricultural Engineering Sciences , 9 ( 1 ): 55 – 73 . http://akademiai.com/doi/abs/10.1556/Progress.9.2013.3 . 10.1556/progress.9.2013.3 Bourne , M.C. ( 2002 ). Food texture and

Open access

-specific nutritional attractants, either with the aerial application or with the use of straddle tractors ( Boriani et al., 2006 ). With the emergence of genetically modified plants, resistance against this pest has also been developed. In the United States, transgenic

Open access