Search Results

You are looking at 1 - 10 of 69 items for :

  • "resistance" x
  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • User-accessible content x
Clear All

-acrylonitrile rubbers, EP-functional core–shell preformed rubber particles and functionally terminated polysiloxanes [ 1 , 13 , 17 , 18 ] are reported to afford microcrack resistance and impact resistance. Differential scanning calorimetry (DSC) is the method

Open access

was to examine the thermal resistance of all obtained substrates (initial compounds for synthesis of biocidal monomers: hydantoins of different chemical structure), styrene derivatives (monomers), and polymers with expected biological activity. Besides

Open access

intense research and development worldwide for many industrial branches, where reduction in weight of elements along with the improvement in specific modulus, strength, thermal stability, wear resistance, and service life are required [ 1 – 4 ]. One of the

Open access
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Dariusz Szychowski, Barbara Pacewska, Grzegorz Makomaski, Janusz Zieliński, Wiesława Ciesińska, and Tatiana Brzozowska

, compared to active carbons, they have better mechanical resistance and allow to shape their hydrophobic–hydrophilic surface character [ 8 ]. A new method of synthesis and characterization of mesoporous carbonaceous materials was presented in the

Open access

approached with an electrical circuit model consisting of serial connection of a resistance and two distributed elements ( Grimnes and Martinsen, 2008 ): (1) R 0 + R 1 1 + ( i ω τ 1 ) ψ 1 + R 2 1 + ( i ω τ 2 ) ψ 2 , where R 0 , R 1 and R 2 are

Open access

Abstract

Pharmaceuticals which are widely used in aquatic can easily migrate into the environment and aquatic animals, and can increase the risk of drug resistance and allergic symptoms if consumed by humans. In order to achieve high-throughput analysis of pharmaceuticals with different physical and chemical properties from complex matrices, we developed a new method for various types pharmaceuticals in fish and shrimp tissue. Series solid-phase extraction (s-SPE) with different adsorbents was selected for extracting and purifying analytes with different paddings. s-SPE were combined with ultra performance liquid chromatography triple quadruple tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) for the detection of 30 pharmaceuticals antibiotics in fish samples. This method was stabilized and reliable to determinate the pharmaceuticals in fish and shrimp samples. As the method combined multiple Chinese national standards method, it could be easily treat the multi-pharmaceuticals from the fish and shrimp samples once time. It provided for both quantitative and qualitative methods and they could be applied to single- or multi-residue methods.

Open access

A talaj elektromos vezetőképessége és a termőhelyi zónák talajtulajdonságai közötti összefüggések

Correlations between soil conductivity and soil properties of crop management zones

Agrokémia és Talajtan
Authors: Kocsis Mihály, Menyhárt László, Benő András És, and hermann Tamás

Vizsgálatunk célja az volt, hogy egy Somogyban elhelyezkedő, dombvidéki mintaterület szántóin elemezzük a mért talaj-vezetőképesség (EC) értékek és lehatárolt termőhelyi (művelési) zónák talajtulajdonságai közötti összefüggéseket. A vizsgált szántóterületek löszön kialakult, típusos Ramann-féle barna erdőtalajon és karbonátos csernozjom barna erdőtalajon helyezkednek el. Feltalajuk döntően vályog és agyagos vályog fizikai féleségű. A talaj vezetőképességét 50 és 100 cm-es talajmélységben mértük.

A mintaterület talajadatait térinformatikai állományba foglaltuk, az adatok rendezését és azok összekapcsolását az ESRI ArcGIS 10.0 programmal végeztük el. A táblák heterogenitását mutató laboratóriumi talajvizsgálatok eredményeit a mért EC értékekkel összevetettük, amelyhez az IBM SPSS Statistics 20 szoftver segítségével stepwise-típusú lineáris regressziót alkalmaztunk. A regressziókat a talajvizsgálatok csoportosításával megegyezően: alap („a” eset), bővített („b” eset) és teljeskörű („c”eset) alapján futtattuk le. A számításoknál az „a” eset a talajtulajdonságokat meghatározó fontosabb talajparaméterek (kötöttség, humusz- és mésztartalom, kémhatás), a „b” eset az alap talajparamétereket és a makro tápanyagok (NPK ellátottságot), valamint a „c” eset az előző kettőt és mikro tápanyagok (Mg2+, Na+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, SO4 2–, Fe2+ + Fe3+) körét jelenti.

A különböző csoportosításban elvégzett elemzések során arra voltunk kíváncsiak, hogy a vizsgálati talajparaméterek körének változtatásával szorosabb kapcsolatokat találunk-e a mért átlagos EC értékek és a talajtulajdonságok között. Az eredményeink által kaphatunk-e olyan kellő pontosságú és megbízhatóságú becslőmodellt, amely a talajok térbeli heterogenitását megmutatja az EC értékek alapján, így a módszer nagyban meggyorsíthatja és leegyszerűsítheti a „hagyományos” talajvizsgálatokhoz képest a termőhelyi zónák elkülönítését.

A vizsgálati eredményeink alapján elmondható, hogy mindhárom regressziós csoportosítás esetén a tengerszint feletti magasság csökkenésével arányosan nő a talaj-vezetőképesség, illetve az EC értékek növekedésével nő a talajok kötöttsége, amellyel együtt növekszik az agyagtartalom is. Ez a folyamat 100 cm-es talajmélységben a nagyobb víztartalom miatt erőteljesebben jelentkezik, mint az 50 cm-es talajmélységben. A termőhelyi zónák termékenységi viszonyait az elsődleges talajtulajdonságokon, illetve a makro és a mikro tápanyag-ellátottságokon kívül a domborzati viszonyok is módosíthatják. A talajellenállás mérése bárki számára elérhető, gyors és egyszerű módszer. A laboratóriumi talajvizsgálatokat kiegészítve alkalmas arra, hogy a precíziós növénytermesztésben segítséget nyújtson a termőhelyi zónák lehatárolásában.

Our aim was to analyse the relationships between the measured soil electrical conductivity (EC) and the soil properties of different delimited production (tillage) zones in a hillside sample area situated in Somogy county. The examined arable lands are situated in typical Ramann-type brown forest soil and chernozem-brown forest soil mostly with loam and clay loam formed on loess. For the investigations, two soil resistance values (measured at 50 cm and 100 cm depth) were used.

Soil data of the sample area were incorporated into a GIS file, the ordering and connection of the data was performed by ESRI ArcGIS 10.0 program. The results of the soil laboratory tests (which show soil heterogeneity) were correlated to the measured EC-values with stepwise linear regression using IBM SPSS Statistics 20 software. The regression were run in line with the alignment of soil investigations: basic (case „a”), extended (case „b”) and completed (case „c”). By the calculations, case „a” means the group of the most important soil parameters which are determinative soil characteristics (upper limit of plasticity or KA, humus-, lime content, pH), case „b” means the previous one plus the group of macronutrients (NPK-content), while case „c” means case „b” plus the group of micronutrients (Mg2+, Na+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, SO4 2–, Fe2+ + Fe3+).

With the analyses made in different alignments our aim was to determine whether with the changing of examined soil parameters there will be tighter relationships between the measured EC-values and soil properties. Further aim was to examine whether it is possible to make a properly accurate and reliable estimation model, which can show the real soil circumstances (spatial heterogeneity of soils) based on EC-values, since this method can accelerate and simplify the separation of productivity zones compared to the conventional soil examinations.

Based on the results it can be concluded that in case of all the three regression groups the electrical conductivity increases proportionally with the decreasing of elevation. Besides, with the increasing of EC-values the KA – and with it, the clay content also – increases. This process develops in a more significant way in the depth of 100 cm than in 50 cm because of the higher water content. Besides the primary soil characteristics and the amount of macro- and micronutrients, the fertility conditions of the production zones can be affected by the geographical circumstances as well. The measurement of soil resistance is a fast, easy and generally available method, which is suitable – with the completion of laboratory examinations – for giving assistance to delineate the production zones in the precision crop production.

Open access
Acta Chromatographica
Authors: Su-su Bao, Jian Wen, Teng-hui Liu, Bo-wen Zhang, Chen-chen Wang, and Guo-xin Hu

and erlotinib give good primary responses against activating EGFR mutations by binding to the tyrosine kinase (TK) domain of EGFR. Unfortunately, many patients acquire resistance during the first year of treatment [ 11 , 12 ]. Second-generation EGFR

Open access

, including the main component, i.e., polyetherol. The results of TG–DTG analysis indicates that thermal resistance of glycolysates increases with the increasing molecular weight of glycol used in glycolysis. Moreover, glycolysates display thermal resistance

Open access

) Low price of 3D printers High resolution Limited material selection High price of resin Low viscosity of resin required Poor solvent resistance MJM

Open access