Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "restriction enzymes" x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: János Megyesi, Anna Biró, László Wigmond, Jenő Major, and Anna Tompa

Bevezetés: A comet assay a DNS száltöréseinek kimutatására alkalmas fluoreszcens mikroszkópos módszer. Jelentősége az alacsony sejtszámú mintáknál mutatkozik, képes számokban kifejezni a DNS-károsodást a nem proliferáltatható sejtekben. Célkitűzés: Genotoxikus, illetve oxidatív DNS-károsodásokat mértünk foglalkozásuk során benzollal, policiklusos aromás szénhidrogénekkel, illetve sztirollal exponált csoportokban. Célunk volt annak megvizsgálása, hogy a módszer használható-e genotoxikológiai monitorhatás markereként. Módszer: A comet assay alaplépései mellett az enzimkezelt mintát formamido-pirimidin-DNS glikoláz restrikciós enzimmel kezeljük, ami az oxidatív DNS-károsodás mértékére utal. Eredmények: A kezeletlen (genotoxikus DNS-károsodás) és a kezelt (oxidatív DNS-károsodás) minták esetében emelkedés volt tapasztalható a csóvahosszokat illetően minden csoporton belül a kontrollhoz képest. Következtetések: Megállapítható, hogy a környezeti (munkahelyi) expozíció valószínűsíthető a vizsgált csoportokban. A comet assay kitűnő hatásmarker, illetve kiegészítő módszer lehet egy monitorrendszerben, amelynek adatai tájékoztatást adhatnak a munkahelyeken emelkedett genotoxikus hatások jelenlétéről vagy hiányáról. Orv. Hetil., 2014, 155(47), 1872–1875.

Open access
Acta Alimentaria
Authors: J. Krulj, N. Ćurčıć, A. Bočarov Stančıć, J. Kojıć, L. Pezo, L. Peıć Tukuljac, and M. Bodroža Solarov

programs at NCBI database. 1.3 Restriction enzyme digestion The PCR products, amplified by the primers ITS1/ITS4, were digested with the Hha I and Mwo I (HpyF10VI) enzymes (Thermo Scientific, USA). Digestion was performed by incubating a 10 μl aliquot of

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Sára Szuróczki, Zsuzsa Kéki, Szandra Káli, Anett Lippai, Károly Márialigeti, and Erika Tóth

restriction analysis (ARDRA) to group the 170 bacterial strains The amplified 16S rRNA gene fragments were digested using Bsu RI (GG CC) and Msp 1 (C CGG) restriction enzymes (10 U μL −1 , Fermentas), as described by Massol-Deya et al. [16] . The

Open access

37 °C with 50 U of the XbaI restriction enzyme according to the manufacturer's instructions. The restriction fragments were separated through PFGE in 1% agarose gel (Bio-Rad, USA) with 0.5x TBE buffer (45 mM Tris, 45 mM boric acid, and 1.0 mM EDTA [pH

Open access