Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

A tudományos karrier rögös útja

The Bumpy Road to a Career in Science

Educatio
Author:
Mónika Besenyei
Open access

Rögös úton. Az Európai Unió a válságok korában

A Rough Patch: The European Union in Times of Crisis

Educatio
Author:
Anna Ujlaki
Open access

A kapitalizmus örök?

Technológiai változások, kihívások és intézményi válaszok a 21. század gazdasági rendszerében

Everlasting Capitalism?

Technological Changes, Challenges, and Institutional Responses in the Economic System of the 21st Century
Educatio
Author:
József Golovics

/mwv037 42 Szabó K. (2011) Transzformációs válság: rögös út az információs kapitalizmus felé. Társadalomkutatás , Vol. 29. No. 2. pp. 202–218. 43 Szabó K. & Hámori B. (2006) Információgazdaság

Open access

the ablative among and around these declarations of properties 22 constructed by the verb profiteor with the accusative. In a curse tablet from early Baetica, the case confusion in plural evidenced by ROGO () DEIBVS for rogo () deos (LLDB-45769) or

Open access

Ovoid, bab alakú Kerek Kerek Kerek Chromatin reticularis rögös rögös + nagy nucleolus rögös + centrális nucleolus Citoplazma Kékesszürke, széles basofil, keskeny-közepes Basofil, széles kékesszürke, széles Sejtfelszíni nyúlványok számos hosszú

Open access

. London 2012, 156-169. 20 Many studies have been carried out on Latin private letters. Cf. above all Halla-Aho, H.: The Non-literary Latin Letters. A Study on Their Syntax and Pragmatics . Helsinki 2009; Molinelli, P.: Tra oralità e scrittura: rogo

Free access

Chalcocondyles Latinus •

Konrad Clauser's translation of Chalkokondyles

Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
Author:
Tamás Mészáros

length: „Quod ad versionem nostram attinet, viri clarissimi (i. e. the Schwalbach-brothers), vos atque adeo omnes iterum atque iterum rogo, eam aequi bonique consulere velitis. Si quae in nostra versione est obscuritas, eam peperit Graecum exemplar

Open access

A pszichológiai szakirodalmi feldolgozás támogatása a hálózatelemzés módszerével: A tanácsadás pszichológiájának lehetséges taxonómiája

Processing Psychological Literature with the Methodology of Network-Analysis: A Potential Taxonomy of Counseling Psychology

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Csaba Czabán
and
Olivér Nagybányai-Nagy

használjuk fel egy adott témakör megismerésére. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon mennyire rögös ez az út, avagy ez a módszer mennyire követel meg egy olyan mértékű matematikai előképzettséget, amelyjelentősen túlmutat a pszichológiai képzések keretében

Open access

Kismarty-Lechner Jenő templomépítészete •

A két világháború közötti katolikus templomépítészet útkeresései

Church Architecture of Jenő Kismarty-Lechner •

The Attempts of Renewal of the Roman Catholic Church Architecture in the Interwar Period
Építés - Építészettudomány
Author:
Eszter Hajós-Baku

egyházművészet rögös útján, s erről a korabeli sajtó és az építészeti szakirodalom is megemlékezett több ízben. A német építészek és egyáltalán a német nyelvterületen épült új templomok, a liturgikus mozgalom nem kerülte el a magyar tervezők figyelmét sem. 44

Open access

– vowel-final stems typically behave in this way (e.g. fiú-k, kapu-k, kocsi-k ‘car-PL’, hajó-k, fá-k, erdő-k ‘forest-PL’). 31 (12) Minimally uniform final substring for all forms PL: vako k ≈ napo k ≈ tága k ≈ ága k ≈ rögö k ≈ szöge k … → _k PL

Open access