Search Results

You are looking at 1 - 10 of 75 items for :

  • "sebészet" x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

Irodalomjegyzék/References 1 Réczey I: A sebészet Balassa óta. 1906. In: Réczey: A sebészet újabbkori fejlődése. Hét előadás. Pátria, Budapest 1910

Open access
Magyar Sebészet
Authors:
János Horányi
,
Rezső Szlávik
,
Krisztina Fekete
, and
Attila Szijártó

-basis egyensúlyra phaeochromocytoma sebészeti kezelése során. Magyar Sebészet 1980; 33: 1–7. 6 Darvas K, Pinkola K, Tarjányi M, Horányi J, Szücs J: Általános

Open access

Bochdalek-hernia egy felnőttben.

Egy kizáródott ritka rekeszsérv sikerrel operált esete

Bochdalek hernia in an adult.

A successfully operated case of a rare type of incarcerated diaphragmatic hernia
Orvosi Hetilap
Authors:
Gergely Vertse
,
Dániel Czeller
,
Nándor Bajkó
, and
Miklós Máté

A szerzők egy felnőttkori Bochdalek-hernia sikerrel operált esetét ismertetik. Ez a sérvtípus csecsemőkorban fordul elő, felnőttkori megjelenése ritkaságnak számít. 41 éves nőbeteg került felvételre sürgősségi osztályunkra jobb felhasi és háti fájdalommal. Megelőzően trauma nem érte, rekeszt érintő fejlődési rendellenességről nem tudott. Laborleleteiben vérszegénységen kívül kóros nem látszott. Mellkas-röntgenvizsgálata negatív volt, a natív hasi felvétel a máj és a rekesz között tág bélkacsokat mutatott, felmerült a szabad hasi levegő lehetősége is. Mellkasi-hasi komputertomográfiás vizsgálata jobb oldali hátsó rekeszsérvet igazolt, benne kizáródott ileumkacsokkal. Fizikális vizsgálata során hasa békés volt, azonban kifejezett háti-felhasi fájdalmai voltak. A fentiek alapján akut műtét mellett döntöttünk. Felső haránt laparotomiát végeztünk, a mobilis máj eltartása után kb. 40 cm elhalt vékonybelet húztunk vissza a mellüregből. Valódi sérvtömlőt nem találtunk. A tüdő azonnal expandált, mellkasi csövet nem helyeztünk be. A rekesz nyílását elvarrtuk, az érintett bélszakaszt reszekáltuk, kézi vég a véghez anastomosist képeztünk. A posztoperatív szakban kis köpenylégmell alakult ki, mely spontán felszívódott, kezelést nem igényelt. A beteget a műtét utáni 10. napon emittáltuk. Orv Hetil. 2022; 163(26): 1047–1051.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Eszter Kővári
,
Ádám Koteczki
,
Balázs Kovács
,
Péter Magyar
,
Imre Antal
, and
Gábor Skaliczki

rotator cuff in a rabbit model using calorimetry. [A rotátorköpeny zsíros infiltrációjának vizsgálata kalorimetriával nyúl modellállaton.]. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet és Plasztikai Sebészet, 2007, 50 , 144–153. [Hungarian

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Péter Lukovich
,
Noémi Csibi
,
Réka Brubel
,
Krisztina Tari
,
Szilvia Csuka
,
László Harsányi
,
János Rigó Jr.
, and
Attila Bokor

endometriosis: new challenge for gastroenterology and surgery? Three cases of endometriosis caused large bowel ileus and review of the literature. [Belet infiltráló endometriosis: a gasztroenterológia és a sebészet új

Open access

Benedek Zs, Krenyácz É. Economical aspects of laparoscopic colorectal surgery in inpatient care. [A laparoszkópos colorectalis sebészet gazdasági vonatkozásai a fekvőbeteg-ellátás szintjén.] LAM 2013; 23: 125

Open access
Magyar Sebészet
Authors:
László Harsányi
,
Tibor Tihanyi
,
Tamás Marjai
,
Márton Benke
,
Ákos Szücs
, and
Attila Szijártó
Open access

Absztrakt:

Semmelweis kitartó kutatómunkája, a klinikai statisztikai adatok tudományos igényű analízise, az állatkísérletei meghozták gyümölcsüket, a rettegett gyermekágyi láz okának felismerését és megelőzési lehetőségét. „Nemcsak a gyermekágyi láz igazi okát fedezte fel, hanem megalkotta és bevezette a szülészeti gyakorlatban az antiszeptikus profilaxist, de ugyanakkor lerakta a mai sebészet alapját, az asepsist is, amelynek elve és gyakorlata így a gyermekágyi láz kóroktanának felfedezéséből alakult ki és Semmelweis zseniális elgondolásában gyökerezik. A bakteriológia felfedezései, Lister, Pasteur és Koch műve csak tudományos bizonyítékát adták Semmelweis intuitív megállapításainak.” Semmelweis a klinikai kórélettani kutatások úttörője, akinek a kortársai támadásaitól elszenvedett, sokszor félreértéseken alapuló keserűségek jóvátételeként az utókor megadta és megadja a kijáró, méltó tiszteletet. Az anyák és csecsemők megmentője nemzetünk egyik büszkesége, mindnyájunk példaképe, akinek nemcsak hazánkban, de az egész világon elismerik munkásságát. Rövid, tragikus, de eredményes életének üzenete örök érvényű. Semmelweis Ignác alakját Chicagóban is megörökítették, a világ tizenkét leginnovatívabb orvosegészségügyi szakemberei között, Louis Pasteur és Wilhelm Conrad Röntgen szobrainak társaságában. Az utóbbi időben, különösen az angolszász területen új kifejezés, a „Semmelweis-reflex” jelent meg és kezdett terjedni. Ez nem orvosi jelenséget ír le, hanem annak kifejezője, amikor a szakemberek vagy a társadalom jelentős felismeréseket, felfedezéseket, tényeket automatikusan, vizsgálat és indoklás nélkül, szinte reflexszerűen elutasít. A jelenség ma sem ritka! Orv Hetil. 2018; 159(26): 1041–1054.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Magyarországon az egészségügyi szakdolgozók viszonyulása a komplementer terápiás gyógymódokhoz még nem vizsgált téma. Célkitűzés: Célunk volt felmérni a Semmelweis Egyetem hat, perioperatív ellátást végző klinikáján az egészségügyi szakdolgozók ismeretét és véleményét a természetgyógyászattal kapcsolatban. Módszer: Anonim, papíralapú kérdőíves felmérést végeztünk. 82%-os válaszadási arány mellett összesen 119 kérdőív adatait dolgoztuk fel leíró statisztikai elemzéssel és χ2-próbával. Eredmények: A válaszadók mindössze 25,2%-a tartotta eléggé tájékozottnak magát, 68,1%-uk érdeklődött és 60,5%-uk tanulna a természetgyógyászatról. A napi munka során 70,6%-uk szívesen alkalmazna komplementer terápiás gyógymódokat, szignifikánsan gyakrabban azok, akik saját betegség esetén is igénybe veszik e gyógymódokat (p = 0,0027). A legnépszerűbb gyógymódok a homeopátia, az alternatív masszázs- és mozgásterápia, az akupunktúra és a manuálterápia voltak. Következtetés: A nemzetközi szakirodalommal egyezően idehaza is a vizsgálatunkban felmért szakdolgozók nyitottak és érdeklődőek a természetgyógyászattal kapcsolatban. Orv. Hetil., 2017, 158(10), 368–375.

Open access

Absztrakt

Bevezetés: Az endometriosis miatt kezelt betegek száma az utóbbi évtizedekben nőtt és az esetek is előrehaladottabbak. A belet infiltráló endometriosis legsúlyosabb szövődménye a vastagbélileus. A betegség ezen szövődményéről napjainkig 16 angol nyelvű, a betegek anamnézisét, kivizsgálását leíró esetismertetés jelent meg. Betegek: 2009 óta az I. Nőgyógyászati Klinikán endometriosissal kezelt 535 beteg közül három esetében korábban vastagbél-elzáródás miatt akut sebészeti beavatkozás történt. Eredmények: A betegek (13/21) 59%-ának anamnézisében endometriosisra utaló tünetek vagy endometriosis miatti korábbi kezelés szerepelt. A képalkotó vizsgálatok (ultrahangvizsgálat, komputertomográfia, mágneses rezonanciás vizsgálat) csak egy esetben vetették fel endometriosis gyanúját. Az esetek 61%-ában (13/21) a primer műtét előtt, 24%-ában (5/21) a műtét után történt kolonoszkópia, de egyetlen esetben sem merült fel endometriosis lehetősége. Bár minden esetben ileus alakult ki, a mucosa csupán 5%-ban (1/19) volt infiltrált. Következtetések: Fiatal nőbeteg ileusa hátterében endometriosis is állhat. A másodlagos kolonoszkópos jelek (falmerevség, megtöretés, benyomat) felismerésével a gasztroenterológus segítheti a preoperatív diagnózist, így megelőzhető a műtét felesleges kiterjesztése. Javasolt nőgyógyász bevonása a műtétbe. Orv. Hetil., 2016, 157(49), 1960–1966.

Open access