Search Results

You are looking at 1 - 10 of 21 items for :

  • User-accessible content x
Clear All
Authors: András Béres, Zsuzsanna Lelovics, Péter Antal, Gergely Hajós, András Gézsi, Árpád Czéh, Erika Lantos and Tamás Major

A pozitív élményekkel kapcsolatos pszicho-neuro-immunológiai vizsgálatok száma kevés, klinikai alkalmazhatósága korlátozott. Célkitűzés: A Mosolygó Kórház Alapítvány művészeinek beteg gyermekekre gyakorolt hatását vizsgálták a szerzők. Módszer: Branülön keresztül, fájdalommentesen vérmintákat vettek infektológiai osztályon mesélő, bábos és kézműves művészek látogatása előtt 30 perccel és utána egy órával. Huszonnégy gyermeket meglátogattak a művészek, a kontrollcsoportban kilenc gyermek volt. Vizsgálták a vérben a lymphocytaszámot és a Th1/Th2 citokinszinteket. A művészek a látogatást követően hatásukat szubjektív skálán értékelték. Eredmények: A meglátogatott csoportban a lymphocytaszám-emelkedés 8,43%-kal kifejezettebb, a csökkenés 12,45%-kal mérsékeltebb volt. A meglátogatott csoportban a lymphocytaszám-emelkedést mutató gyermekek aránya nagyobb volt. A változások a művészek szerint sikeresebb látogatásoknál voltak kifejezettebbek. A meglátogatott csoportban páros t-próbával nem szignifikáns, de nagy szórás mellett is mérhető változást találtunk az interferon-γ-szintben (p < 0,055) és a Th1/Th2 citokin mérlegben (q-érték = 0,076 permutációs teszttel). Következtetések: Ez az első gyermekeken végzett klinikai pszicho-neuro-immunológiai felmérés, amely azt jelzi, hogy a gyermekekre fordított kitüntetett figyelem esetén gyors immunváltozásokkal is számolhatunk. Orv. Hetil., 2011, 152, 1739–1744.

Open access

Null and cognate objects and changes in (in)transitivity

Evidence from the history of English

Author: Nikolaos Lavidas

This paper examines the historical development of null objects (e.g., *He took the loaf and held Ø between his hands) and cognate objects (e.g., He sang a song) in English. We will demonstrate that English lost definite/referential (and indefinite) null objects (only generic null objects are possible in present-day English, e.g., They have the ability to impress and delight Ø) but extended the range of cognate objects (which is now also possible with activity/event nouns, e.g., He smiled a disarming smile). Cross-linguistic diachronic comparison (using data from the history of the Greek language) reveals that the historical development described is language-specific and that both directions of change (loss or rise) of null and cognate objects are possible. We will test the hypothesis that there is a connection between the availability of such (de)transitivization processes and changes that affect the syntactic representation of aspectual distinctions. More precisely, we will examine the hypothesis that in English, both the loss of definite null objects and the rise of cognate objects with activity/event nouns are linked to the grammaticalization of the viewpoint (progressive) aspect (be + V + ing). We will show that the grammaticalization of the viewpoint aspect in English has not affected the development and loss of null object constructions. However, the grammaticalization of the viewpoint aspect appears to have progressed in parallel with activity/event-noun cognate objects.

Full access

References 1 VanSwearingen JM, Cohn JF, Bajaj-Luthra A. Specific impairment of smiling increases the severity of depressive symptoms in patients with facial

Open access

Forward . Competition & Change 9 ( 2 ): 153 – 180 . Baldwin , R. – Ito , T. – Sato , H. ( 2014 ): The Smile Curve: Evolving Sources of Value Added in Manufacturing . Joint

Open access
Authors: Victoria Wittmann, Melinda Látos, Zoltán Horváth, Zsolt Simonka, Attila Paszt, György Lázár and Márta Csabai

.] Orv Hetil. 2018; 159: 1988–1993. [Hungarian] 37 Wong DL, Baker CM. Smiling face as anchor for pain intensity scales. Pain 2001; 89: 295–297. 38

Open access
Authors: Krisztina Lukács, Pál Pánczél and Nóra Hosszúfalusi

lymphoid gene enhancers. Nat Genet. 2015; 47: 381–386. 17 Cooper JD, Smyth DJ, Smiles AM, et al. Meta-analysis of genome-wide association study data identifies additional type 1 diabetes risk loci

Open access

turn the doorknob, happy to find that it's not locked because your partner must be home. As you push open the door, savory spices waft from the kitchen—your partner must be cooking. Then suddenly you are gaping at a room full of beautiful smiling faces

Open access

obligate oneself) ( Bartsch, 2004 , p. 72). In case of transparent collocations, the verb may be delexicalized, in which case it is the noun that carries most of the meaning of the construction, consider for example tell a lie (lie), give a smile (smile

Open access

). Sexual misperception: individual differences and context effects . The University of Texas at Austin. Pönkänen , L. M. , & Hietanen , J. K. ( 2012 ). Eye contact with neutral and smiling faces: Effects on frontal EEG asymmetry and autonomic

Open access

, R. , Itsiopoulos , C. , Cotton , S. , Mohebbi , M. , et al . ( 2017 ). A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the ‘SMILES’ trial) . BMC Medicine , 15 ( 1 ), 23 . Doi: doi: 10.1186/s12916

Open access