Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • "sport performance" x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

Abstract

The topic of this study has been the examination and comparison of the competitive balance of the Spanish and the English first leagues of soccer, called La Liga Santander and Barclays Premier League. The basis for the research project has been provided by a database of sixteen hundred elements, containing the data of the two leagues starting from the 2014/2015 season up to the 2017/2018 season. When choosing the time period for the study, we intended to avoid having to deal with the impact of Covid-19, which is why we picked exactly these competition seasons. We have primarily used statistical indicators. In the case of sports-related data, our inquiries have included the following: comparing and averaging the winning percentages per season, furthermore, the winning percentages of championship seasons, the distribution of goals scored and conceded and, finally, the calculation of the Herfindahl-Hirschman Index. Although there is one aspect of investigation according to which the competition balance of La Liga is closer to the optimal, the dispersion of winning percentages and the indicator of the goals conceded as well as the HHI index show that the Premier League is the more balanced competition of the two.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Krisztina Marosi
,
Endre Horváth
,
Péter Nagy
,
Bernadett Köles
, and
Zsolt B. Nagy

Az utóbbi években megerősítést nyert a fizikai teljesítmény jelentős mértékű genetikai meghatározottsága. Emellett a sportoláshoz köthető sérülésekre és betegségekre való genetikai hajlamról is egyre nagyobb ismeretanyag áll rendelkezésünkre. A teljesítményt befolyásoló génpolimorfizmusok vizsgálata lehetőséget kínál a sportági kiválasztási rendszer fejlesztésére. A sportoló genetikai profiljának ismerete a jövőben lehetővé teszi a személyre szabott edzésprogram kidolgozását és ezáltal a teljesítmény potenciális növelését. A genetikai tesztek a jövőben fontos szerepet játszhatnak a sérülések és a betegségek genetikai kockázati tényezőinek szűrésében is. Orv. Hetil., 2012, 153, 1247–1255.

Open access

Perfekcionista csoportok pozitív mentális egészsége – a perfekcionizmus, az érzelemszabályozás és a szubjektív jóllét mintázódása fiatal élsportolók körében

Positive mental health of perfectionists – patterns of perfectionism, emotion regulation and subjective well-being among young elite athletes

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Melinda Reinhardt
,
László Tóth
, and
G. Rice Kenneth

Háttér és célkitűzések

A perfekcionizmus adaptív és maladaptív formái eltérő módon kapcsolódnak számos, az élsport terén alapvető tényezőhöz (pl. teljesítmény, célorientáció). Vizsgálatunkban ezért a perfekcionista jellemzőkön és az érzelemreguláció minőségén alapuló látens klaszterek azonosítását tűztük ki célul serdülőkorú élsportoló- és kontrollmintában. Feltártuk továbbá az egyes csoportok szubjektívjóllét-mutatóit is.

Módszer

744 versenyszerűen sportoló középiskolást (60,2% fiú, átlagéletkor = 16,83 év, szórás = 1,39) és 591 nem élsportoló osztálytársukat (50,8% fiú, átlagéletkor = 16,91 év, szórás = 1,65) vontuk be a felmérésbe. A kamaszok a következő három skála rövid változatát töltötték ki: Majdnem tökéletes skála (Rice és mtsai, 2014), Kognitív Érzelem-reguláció Kérdőív (Garnefski és Kraaij, 2006) és Serdülő mentális egészség kontinuum skála (Keyes, 2006).

Eredmények

Látensprofil-elemzés segítségével mind az élsportoló-, mind a kontrollmintában egy jól interpretálható 3 osztályos megoldás körvonalazódott megfelelő illeszkedési mutatókkal. A kontrollcsoportban adaptív, maladaptív és nem perfekcionista profilok bontakoztak ki, ami számos korábbi teoretikus és empirikus eredménnyel egybecseng. Az élsportoló kamaszok körében nem perfekcionista csoportot nem tudunk azonosítani. A maladaptív perfekcionisták maladaptív érzelemszabályozással csoport mellett a versenyszerűen sportolók körében az adaptív perfekcionisták két további osztályt építettek fel: míg az egyik adaptív érzelemszabályozó stratégiákat képes mozgósítani, addig a másik adaptív perfekcionista csoport minimális mértékben alkalmaz kognitív érzelemregulációs folyamatokat. A hat látens osztály közül az adaptív perfekcionista élsportolók adaptív érzelemregulációval jellemezhetők a legkiemelkedőbb szubjektívjóllét-szinttel mind a globális, mind az érzelmi, a pszichológiai és a társas well-beinget tekintve.

Következtetések

Rámutattunk arra, hogy az azonosított látens perfekcionizmus csoportok az érzelemszabályozás és a pozitív mentális egészség különböző szintjeivel és mintázatával jellemezhetők.

Open access

Obligatory Exercise Questionnaire (OEQ: item 4) includes this aspect in the assessment of compulsive exercise ( Thompson & Pasman, 1991 ). 3. My sport performance is reduced due to excessive exercise . This statement refers to the overtraining syndrome (OTS

Open access

A Kanpó hagyományos orvoslás, ma is támogatott terápiás lehetőség Japánban.

Kanpó-készítmények

Kanpo traditional medicine nowadays is still a supported therapeutic option in Japan.

Kanpo preparations
Orvosi Hetilap
Authors:
Anna Blázovics
and
Botond Csorba

intolerance in high-fat diet-fed mice. Exp Ther Med. 2021; 3: 707–712. 23 Powers ME. Ephedra and its application to sport performance: another concern for

Open access

Az észlelt autonómiatámogatás hatása a teljesítéscélokra karate utánpótláskorosztályoknál

The impact of perceived autonomy support on motivation among young karate athletes

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Krisztina Kovács
,
Noémi Gyömbér
,
Ákos Kelemen
, and
Rita Fodorné Földi

sport performance: A test of the hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation . Psychology of Sport and Exercise , 11 ( 2 ), 155 – 161 . DOI: 10.1016/j.psychsport.2009

Open access

with higher level of sport performance ( 11 , 14 ), and reversely associated with the number of sport injuries ( 4 , 12 , 24 , 25 ). Beyond motor control, proprioception also impacts psychological functioning. One of the first steps in the

Open access
Acta Oeconomica
Authors:
Gergely Csurilla
,
András Gyimesi
,
Erika Kendelényi-Gulyás
, and
Tamás Sterbenz

. ( 2015 ): Economic Prediction of Sport Performances from the Beijing Olympics to the 2010 FIFA World Cup in South Africa: The Notion of Surprising Sporting Outcomes . In: Rodriguez , P

Open access

the case of Eger and DVSE, the player’s salaries were distributed among more players. 4.4 The analysis of sport performance in case of the teams examined Table 8

Open access

identity building and performance. Even winning can result in troughs in your life, as if your performance is at a peak, you cannot go lower, you have to push more: “a story of single-minded dedication to sport performance to the exclusion of other areas of

Open access