Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "szívátültetés" x
  • User-accessible content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: István Hartyánszky, Ferenc Horkay, Tivadar Hüttl, Levente Fazekas, Miklós Pólos, László Daróczi, Krisztina Heltai, Balázs Sax, Dávid Becker, Endre Németh, Béla Merkely, and Zoltán Szabolcs

Absztrakt:

A szerzők rövid történeti áttekintést adnak a felnőttszív-átültetés nemzetközi és hazai fejlődéséről, megvilágítva párhuzamokat, kiemelve egy program evolúciójának sajátosságait. Megvizsgálják a Magyarországon transzplantációra kerülő recipiensek betegadatait, melyeket összehasonlítanak nemzetközi adatokkal. Céljuk bemutatni, hogyan változott az elmúlt öt évben a szívtranszplantáció eredményessége, és ezt milyen módszerekkel, a programban végrehajtott változtatások révén érték el. Ehhez 496 transzplantáció adatait vizsgálták meg, és hasonlították össze a nemzetközi adatokkal. Orv Hetil. 2018; 159(46): 1869–1875.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Zoltán Szabolcs, István Hartyánszky, Tivadar Hüttl, Levente Fazekas, Orsolya Balogh, Dávid Becker, Pál Soós, Tamás Varga, Erzsébet Paulovich, Endre Németh, Kristóf Rácz, Ferenc Horkay, and Béla Merkely

.] 2012 Bodor, E., Petrohai, Á.: The implementation status of heart transplantation in Hungary. [A szívátültetés helyzete Magyarországon

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: György Lang, Krisztina Czebe, Balázs Gieszer, and Ferenc Rényi-Vámos

szívátültetés magyar betegen cystás fibrosisban.] Orv. Hetil., 2002, 143 , 1515–1519. [Hungarian] Papp A. The first heart-lung transplantation in a Hungarian patient with cystic fibrosis. [Az

Open access