Search Results

You are looking at 1 - 10 of 61 items for :

  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

Introduction This essay presents a study of the presence of entheogenic mushroom representations in the sculptural iconography of some ancient temples of India, the Khajuraho Temples, and their sanctuaries. The essay proposes

Open access

Az alsó szemhéj pótlása tumoreltávolítás után

Replacement of the lower eyelid after tumor removal

Orvosi Hetilap
Authors: Zoltán Sohajda and Levente Juhász

Összefoglaló. Bevezetés: A tumoreltávolítás miatt végzett teljes alsószemhéj-pótlás összetett feladat lehet. A rekonstrukció célja a kielégítő funkcionális és kozmetikai eredmény elérése. Célkitűzés: A módosított Fricke-lebennyel végzett rekonstrukció tapasztalatainak bemutatása az alsó szemhéj teljes hiánya esetén. Módszer: 2010. január és 2020. december között 7 beteg esetében tumoreltávolítás után végeztünk alsószemhéj-rekonstrukciót módosított Fricke-lebennyel. A lebeny képzése a halántéktájon történt. A betegek átlagéletkora 72,8 év volt. A szövettani eredmény minden esetben basocellularis carcinoma volt. Az átlagos követési idő 1,9 év volt. Eredmények: Minden esetben jó funkcionális és esztétikai eredményt értünk el. Lebenynecrosist, sebelégtelenséget nem tapasztaltunk. A korai posztoperatív szakban átmeneti conjunctiva- és szemhéjoedema volt tapasztalható. 3 beteg esetében könnyezés, 1 beteg esetében érintő szőrök okozta szemszúródást észleltünk. Recidíva nem alakult ki a követési idő alatt. Következtetés: Tapasztalataink szerint a módosított Fricke-lebeny kiváló funkcionális és esztétikai eredményt ad a tumoreltávolítás utáni teljes alsószemhéj-rekonstrukcióban. Orv Hetil. 2021; 162(29): 1180–1184.

Summary. Introduction: The full-thickness lower eyelid reconstruction after tumor removal can be a complex challenge. The aim of reconstruction is to reach an appropriate functional and cosmetic result. Objective: To present the retrospective analysis of the reconstruction’s experience with the use of Fricke’s flap in the case of full-thickness lower eyelid defect. Method: Between January 2010 and December 2020, in the case of 7 patient’s after tumor excision on lower eyelid, reconstruction was performed with a modified Fricke’s flap. The Fricke’s flap was fashioned in the temple region. The patients’ average age was 72.8 years. The histological result was basocellular carcinoma in every case. The average follow-up period was 1.9 years. Results: In all cases, good functional and cosmetic result was detected. There were not any flap necrosis and wound dehiscence. In the early postoperative period, temporary edema of the eyelid and conjunctiva was detected. Epiphora occurred in the case of 3 patients and we observed eye irritation caused by skin hair in the case of 1 patient. Tumor recurrence was not detected during the follow-up period. Conclusion: In our experience, the modified Fricke’s flap has excellent functional and aesthetic results in the reconstruction after tumor removal on the lower eyelid. Orv Hetil. 2021; 162(29): 1180–1184.

Open access

Transfer and export in architectural history •

Three case studies from the Carpathian Basin

Transzfer és export az építészettörténetben •

Három esettanulmány a kárpát-medence területéről

Transfer und export in der baugeschichte •

Drei fallstudien aus der pannonischen tiefebene
Építés - Építészettudomány
Authors: Zsuzsanna Emília Kiss, Gergő Máté Kovács, and Martin Pilsitz

: Der römische Tempelbezirk auf dem Pfaffenberg/Carnuntum – The Roman Temple District of Pfaffenberg/Carnuntum . JOBST Media Präsentation Verlag , Klagenfurt 2006

Open access

the passion librettist Heinrich Brockes of Hamburg.) 3 The inner temple According to the closing chorus of the original Schiebeler libretto, Bach’s Die Israeliten in der Wüste would have ended with the

Open access

References [1]. A.S. Eison D.L. Temple 1986 Am. J. Med

Full access
Journal of Psychedelic Studies
Authors: Robert Beckstead, Bryce Blankenagel, Cody Noconi, and Michael Winkelman

) converts who would sacrifice everything they possessed, even their own lives, and those of their family, to gather together, establish cities, and build temples to create a New Jerusalem, or Zion in America. While new religions were prevalent in the 19th

Open access

temples called “mushroom-like” (Skt. chattraka ); references to Śiva as Lord of Amṛita; and the body of literature and oral teachings regarding Śiva known as “the science of soma. ” Crowley uses his comparative method to identify further entheogenic

Open access

2002 Harris, John 2004. Release the captive coda: The foot as a domain of phonetic interpretation. In: John Local — Richard Ogden — Rosalind Temple (eds

Full access

Első generációs oktatók pályaképe és önreflexiói

First-generation Academics’ Biogrpahies and Self-reflections

Educatio
Author: Veronika Bocsi

), Temple University Press. 7 Hrubos I. (2002) Az oktatást kutató diplomás. Educatio , Vol. 11. No. 2. pp. 253–265. 8

Open access

fiatalokat érinti.] https://www.antsz.hu/felso_menu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/antsz_sajtokozlemenyek/energiaital_tuladagolas.html . [Hungarian] 4 Temple, J. L

Open access