Search Results

You are looking at 1 - 10 of 746 items for :

  • User-accessible content x
Clear All
Evolution, Mind and Behaviour
Authors: Glenn Geher, Scott Barry Kaufman, Justin R. Garcia, James C. Kaufman, and Blair Bryant Dawson

Erlbaum Associates . Geher , G. , Warner , R. M. , & Brown , A. ( 2001 ). Predictive validity of the Emotional Accuracy Research Scale . Intelligence , 29 , 373 – 388 . Goldberg , L. R. ( 1993 ). The structure of phenotypic personality

Open access

Bevezetés: A transzfúziós terápiában részt vevő valamennyi személy szakmai, jogi és etikai felelősséggel tartozik saját tevékenységéért. A kompetenciák megfogalmazásához elengedhetetlen az ápolás funkcióinak meghatározása. Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki a transzfúziós terápia gyakorlatának, valamint az ápolók transzfúziós terápiával kapcsolatos ismereteinek feltérképezését. Módszer: A vizsgálathoz leíró statisztikai megközelítésben a megfigyelés, a kérdőíves felmérés és az interjú módszerét választották. A saját készítésű kérdőív megbízhatóságát és érvényességét matematikai statisztikai módszerekkel vizsgálták, amelynek során variancia-, standarddeviáció-, valamint Cronbach-alfa-számítást és Pearson-korreláció-meghatározást végeztek. Eredmények: Az ápolók transzfuziológiai ismeretei az érvényes transzfúziós szabályzat tekintetében megközelítették a 90%-ot, az ápolási funkciókat az ápolók 56,2%-a rendszerezte helyesen. Az intézményeknél jelentős különbséget találtak a transzfúziós terápia gyakorlatára, az idevonatkozó dokumentációk alkalmazására vonatkozóan. Az intézmények 75–77%-a rendelkezik saját protokollal, és a betegosztályok ötödén dolgozik megbízott transzfúziós felelős ápoló. Következtetések: A szerzők a megoldást az ápolás vezetőinek a transzfúziós terápia ápolási vonatkozásainak nagyobb mértékű felügyeletében, a kollégák szakmai felelősségének növelésében látják. Orv. Hetil., 2015, 156(9), 366–378.

Open access

also on the consensus about the terminology to be used (e.g., “addiction,” “problematic use,” and “compulsive use”) and, in turn, on the validity of instruments used to assess these phenomena ( Pontes, Kuss, & Griffiths, 2015 ). In a recent

Open access

. M. Lindwall A. Palmeira 2011 Factorial validity and invariance testing of the Exercise Dependence Scale-Revised in Swedish and Portuguese exercisers

Open access

and divergent validity). Such evidence is critical to determining the psychometric performance of the test, including whether these measures can reliably differentiate between clinical and normal or recreational behavior (what is sometimes referred to

Open access

. Henderson , L. W. , Knight , T. , & Richardson , B. ( 2013 ). The hedonic and eudaimonic validity of the Orientations to Happiness Scale . Social Indicators Research , 115 ( 3 ), 1087 – 1099

Open access

(ICD-11) classified gaming disorder (GD) as an addictive disorder (World Health Organization [ WHO], 2019 ). Scholars have raised several concerns regarding the appropriateness and validity of these diagnostic criteria ( Aarseth et al., 2017 ). However

Open access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Veronika Mészáros, Szabolcs Takács, Zsuzsanna Kövi, Máté Smohai, Zoltán Gergely Csigás, Zsuzsanna Tanyi, Edit Jakubovits, Dóra Kovács, Ilona Szili, Andrea Ferenczi, and Szilvia Ádám

). Hauppauge, NY : Nova Science Pub Inc . Gil-Monte , P.R. ( 2005 ). Factorial validity of the Maslach Burnout Inventory (MBIHSS) among Spanish professionals . Revista De Saude Publica , 39 ( 1 ), 1 – 8 . Halbesleben , J.R.B. , & Demerouti E. ( 2005

Open access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Enikő Csilla Kiss, Dóra Vajda, Mátyás Káplár, Krisztina Csókási, Rita Hargitai, and László Nagy

review of instruments measuring resilience. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 29 (2), 103–125. Baek, H-S., Lee, K-U., Joo, E-J., Lee, M-J., & Choi, K-S. (2010). Reliability and validity of the Korean version of the

Open access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Hargitai Rita, Rózsa Sándor, Hupuczi Ernő, Birkás Béla, Hartung István, Hartungné Somlai Eszter, Tiringer István, Martin László, and Kállai János

. , & Bobrowski , M. E . ( 2018 ). Structure and Validity of Self-Concept Clarity measures . In Lodi-Smith , J ., & DeMarree , K. G . (Eds), Self-Concept Clarity: Perspectives on assessment, research, and application (pp. 1 – 17 ). Cham, Switzerland

Open access