Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for :

  • "ventricular tachycardia" x
  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: László Gellér, Szabolcs Szilágyi, Katalin Solymossy, Marianna Srej, Endre Zima, Tamás Tahin, and Béla Merkely

Johnson, F., Venugopal, K., Khadar, S. A. és mtsai: Idiopathic fascicular ventricular tachycardia. Indian Pacing Electrophysiol. J., 2004, 4 , 98

Open access

1353 Araki, T., Konno, T., Itoh, H., et al.: Brugada syndrome with ventricular tachycardia and fibrillation related to hypokalemia. Circ. J., 2003, 67 , 93

Open access

Jánosi, A., Vágó, H., Hubay, M.: Exercise provoked ventricular tachycardia is a strong prognostic sign for sudden cardiac death in asymptomatic patients with arrhythmogenic right ventricle. J. Interv. Card. Electrophysiol., 2010, 27 , 240. (abstract

Open access

syndrome elsewhere. The patient had undergone thrombolysis with streptokinase. He had a history of ventricular tachycardia during transfer, which was reverted by cardioversion. The patient was then referred to our institute for further management and

Open access

, Daoud E, Goyal R, Chan KK, Harvey M, Bogun F, Castellani M, Ching Man K, Adam SS, Morady F: Use of isoproterenol during programmed ventricular stimulation in patients with coronary artery disease and nonsustained ventricular tachycardia. Am Heart J 131

Open access

Akut pancreatitis során észlelt EKG-változások évtizedek óta ismertek. Az EKG-változások jelentősége főleg differenciáldiagnosztikai szempontból fontos, mivel a legtöbb szerző myocardialis infarctusra utaló EKG-változásokról számolt be. Az EKG-eltérések kialakulásának patomechanizmusa a mai napig nem tisztázott. Néhány közlés foglalkozik a pancreatitis okozta QT-megnyúlás és malignus arrhythmia előfordulásával. A szerzők fiatal nőbeteg kórlefolyását ismertetik, akinél akut nekrotizáló pancreatitis kapcsán jelentős QT-megnyúlást, majd ennek talaján több alkalommal kamrai tachycardiát és kamrafibrillációt észleltek. A részletes kardiológiai kivizsgálás (koronarográfia, elektrofiziológiai vizsgálat) a malignus arrhythmia egyéb okát kizárta. A betegnél intracardialis defibrillátor beültetésére került sor. A pancreatitis gyógyulása után a QT-idő normalizálódott és ritmuszavar a hosszú távú megfigyelés során nem jelentkezett. A szerzőknek nincs tudomása hasonló esetismertetésről a nemzetközi irodalomban. Orv. Hetil., 2012, 153, 1918–1920.

Open access

Implantálható kardioverter-defibrillátor által sikeresen megszüntetett malignus kamrai ritmuszavar dystrophia myotonicában szenvedő betegben

Successful termination of ventricular arrhythmias with implantable cardioverter defibrillator in a patient with myotonic dystrophy

Orvosi Hetilap
Authors: Péter Kupó, Eszter Fődi, Dorottya Debreceni, Endre Pál, Réka Faludi, Dalma Tényi, Fanni Molnár, Emese Lovadi, Dávid Varga, and Tamás Simor

Összefoglaló. A dystrophia myotonica (DM) multiszisztémás, autoszomális domináns módon öröklődő, többségében felnőttkori izombetegség, melynek incidenciája 1 : 8000. A betegség kapcsán fellépő izomszöveti degeneráció a harántcsíkolt izomszövet átépülése mellett a szívizomszövetet is érinti, ami fontos oki szerepet játszik az érintett betegek csökkent várható élettartamában. A DM-ben szenvedők halálozásának közel egyharmadáért a cardiovascularis okok tehetők felelőssé. Esetriportunkban egy 52 éves, korábban kritikus bradycardia és I. fokú atrioventricularis blokk miatt pacemakerimplantáción átesett, DM-mel diagnosztizált nőbeteg kardiológiai utánkövetését mutatjuk be. A hirtelen szívhalál rizikóstratifikációja céljából elvégzett invazív elektrofiziológiai vizsgálat során kamrafibrilláció lépett fel, így a korábban implantált pacemakerelektródák mellé sokkelektróda került beültetésre, a pacemakerkészüléket implantálható kardioverter-defibrillátorra (ICD) cseréltük. Az 1 éves ICD-kontrollvizsgálat során azt találtuk, hogy a beültetés óta 22, tartós kamrai tachycardiával járó epizód lépett fel, melyek közül a készülék valamennyit sikeresen terminálta. Az eset bemutatásával szeretnénk rámutatni arra, hogy a magas cardiovascularis rizikócsoportba tartozó DM-betegek azonosítása kiemelkedő fontosságú lehet a hirtelen szívhalál megelőzése érdekében. Orv Hetil. 2021; 162(46): 1856–1858.

Summary. Myotonic dystrophy (DM) is one of the most frequent adulthood diseases of the skeletal muscles, which develops multisystemic features and shows autosomal dominant trait. In DM, tissue degeneration affects not only the skeletal, but the cardiac muscle, too. In one third of the patients, the cause of death is of cardiac origin. We report on our patient’s case, who was diagnosed with DM at the age of 52, in whom episodes of critical bradycardia with first-degree atrioventricular block was detected, resulting in a pacemaker implantation. Invasive cardiac electrophysiological study was performed, during which ventricular fibrillation was registered. A shock electrode was added to the previously implanted pacemaker, enabling defibrillation in case of detection of a sustained ventricular arrhythmia. During the 1-year follow-up, 22 episodes of sustained ventricular tachycardia were identified, with the device successfully terminating the malignant arrhythmias. Our case shows that electrophysiological study and the succeeding implantation of an implantable cardiac defibrillator is highly important in identifying and terminating ventricular arrhythmias in high-risk DM patients. Orv Hetil. 2021; 162(46): 1856–1858.

Open access

A Gorlin–Goltz-szindróma genetikai aspektusai

Genetic aspects of Gorlin‒Goltz syndrome

Orvosi Hetilap
Authors: Éva Vetró, Judit Oláh, Dóra Nagy, Márta Széll, József Piffkó, and László Seres

, et al. Cardiac fibroma with ventricular tachycardia: an unusual clinical presentation of nevoid basal cell carcinoma syndrome. Mol Syndromol. 2018; 9: 219–223. 18

Open access

Terhességi ritmuszavarok modern terápiás megközelítései

Modern therapeutic approaches of cardiac arrhythmias in pregnancy

Orvosi Hetilap
Authors: Ádám Riba, Barnabás Németh, Ferenc Árvai, Géza Lupkovics, and Tamás Tahin

-onset ventricular tachycardia during pregnancy. Am Heart J. 1992; 123: 933–941. 27 Cordina R, McGuire MA. Maternal cardiac arrhythmias during pregnancy and

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Márton Balogh, Fruzsina Koch, László Siver, Attila Krima, and Károly Vörös

: atrial fibrillation ( n = 2), atrial premature complexes ( n = 2), ventricular premature complexes ( n = 2) and paroxysmal ventricular tachycardia ( n = 1). These dogs were examined without sedation. In all cases, written consent was gained from each

Open access