Search Results

You are looking at 1 - 10 of 30 items for :

  • "chronology" x
  • User-accessible content x
Clear All

2003 V. C habai : The chronological and industrial variability of the Middle to Upper Paleolithic transition in Eastern Europe . In: The Chronology of the

Open access

( Tóth and Tóth 2003 ; Tóth 2006 ; Barczi et al. 2009 ; Pető and Barczi 2011 ; Dani and Horváth 2012 ). This term persisted despite archeologists’ warnings of the problems and misunderstandings it has caused, both in chronology and functional

Open access

Summary:

This paper focuses on the uses and forms of the relative pronouns as evidenced from the Latin epigraphy in Lusitania. Inscriptions are considered from the 1st to the 8th century AD, with special attention being paid to the future developments in the Portuguese language. To this purpose, other in- scriptions or documents of a different nature dated to later chronologies are also considered as a point of comparison.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány áttekinti a Nemzeti Alaptanterv (Nat) megszületését és annak formálódását (1989–1995, 2003, 2007, 2012, 2018). Bemutatja a Nat megszületésének hazai kronológiáját és annak európai hátterét. Felvillantja az implementáció, az adaptáció tapasztalatait, majd kitér a mai Európa Nat-szerű konstrukcióira, s azok oktatásirányítási szerepére, rávilágítva e szerep alakulásának ingajellegére. Bemutatja az európai értékek – beleértve az Európai Unió értékeinek – a Nat-okban történő megjelenését. Befejezésül a szerző rámutat, hogy a Nat erőket lekötő, sőt fékező fogoly a saját maga képviselte hierarchikus műfajrendszerben.

Open access

A HIV-vírus azonosításának 25. évfordulója kapcsán a hazai AIDS-ellenes küzdelemben kezdetektől részt vevő virológus és klinikus szerzők áttekintik a vírus felfedezésének, kimutatásának jelentőségét, a diagnosztika erre alapuló fejlődését, ami lehetővé tette a hatékony antivirális kezelés bevezetését. Kitérnek az epidemiológiai, társadalmi vonatkozásokra is, és részletesen taglalják a HIV/AIDS járvány magyarországi eseményeinek kronológiáját, az első HIV-fertőzöttek és AIDS-betegek kimutatásától a rendszeres országos szűrővizsgálatok és gondozási hálózat megteremtésén át a gyógyszerrezisztens mutánsok és afrikai HIV-vírustörzsek nemrégiben kimutatott hazai megjelenéséig. További teendőket sürgetnek világszerte – és hazánkban is – az ember mint gazdaszervezet és a HIV közötti kölcsönhatások jobb megértésére a gyógyítás érdekében. Ehhez világszerte politikai segítségnyújtásra, jelentős mértékű, hosszú távú anyagi támogatásra, megfelelő tudományos szintű és közegészségügyi vonatkozású nézetekre, valamint a társadalom egészének közreműködésére is szükség van.

Open access

Chronology. Bethesda (MD), NLM (US), 2009 [Megnézve: 2009. október 20.]. <http://www.nlm.nih.gov/services/indexmedicus.html>

Open access

P. R einecke : Tanulmányok a magyarországi bronzkor chronologiájáról (Első közlemény) [Studies on the chronology of the Hungarian Bronze Age (First paper)] . ArchÉrt 19 ( 1899 ) 225 – 251

Open access

Egy középső bronzkori balta Csernátonból (Cernat, Ro)

Adatok a „Pădureni” típusú balták tipológiájához és deponálási szokásához

Archaeologiai Értesítő
Author: J Puskás

. B ălan , G abriel – Q uinn , C olin P. – H odgins , G regory 2016 The Wietenberg Culture: Periodization and Chronology . Dacia, Nouvelle Série (Bucureşti) 60 , 67 – 92

Open access

Állattartók a Neolitikumtól a késő bronzkorig

Esettanulmány Budapest XVII. kerület Rákoscsaba–Major-hegy Dél lelőhely állatcsontleletei kapcsán

Archaeologiai Értesítő
Author: P Csippán

. O rton , D avid 2012 Herding, Settlement, and Chronology in Balkan Neolithic . European Journal of Archaeology (Leeds) 15 , 5 – 40 . O tárola

Open access

dissertation, Ablaka Nyomda , Szeged , 19 p. (in Hungarian) Árva-Sós , E. , K. Balogh , G. Hámor , Á. Jámbor , L. Ravasz-Baranyai 1983 : Chronology of Miocene pyroclastics

Open access