Search Results

You are looking at 11 - 20 of 20 items for

  • Author or Editor: Péter Móricz x
  • All content x
Clear All Modify Search

Bioautography can be extended to a complex system called BioArena by linking different steps to it, for example dissolving a variety of compounds in the cell suspension to affect biological activity, measuring putative mediators of antibiosis, for example formaldehyde (HCHO) and hydrogen peroxide (H 2 O 2 ) in the inoculated layer, and performing densitometric and ex and in situ spectroscopic examination to follow the changes in the inhibition zones and active compounds (e.g. antibiotics and toxins). Possibilities of the basic elements of BioArena system are illustrated in this paper by results with aflatoxin B1 (AFB1). Target bacterial cells in the logarithmic growth phase were found to be the most sensitive for direct bioautography. Densitometric signals of bioautograms (negative densitometry) of 0.125–1 μg AFB1 spots showed logarithmic correlation with the amount of AFB1. The HCHO capturer L-arginine decreased whereas the HCHO generator-mobilizer Cu(II) ions increased the antibacterial-toxic effect of AFB1. The latter effect was also confirmed by negative densitometry. Besides higher levels of HCHO, a decrease of H 2 O 2 in the toxin spot was found. HCHO could also originate, among other sources, from demethylation of AFB1, which is apparent from the Fourier transform Raman spectra obtained in situ from the AFB1-containing spots. These results support the suggested role of HCHO and its reaction products with H 2 O 2 (e.g. singlet oxygen ( 1 O 2 ), ozone (O 3 )) in the antibacterial-toxic effect of AFB1.

Restricted access
JPC - Journal of Planar Chromatography - Modern TLC
Authors: Ágnes Móricz, Györgyi Horváth, Péter Molnár, Béla Kocsis, Andrea Böszörményi, Éva Lemberkovics, and Péter Ott

The composition of the essential oil of Thymus vulgaris L. has been determined by GC-FID and GC-MS. Because separation of thymol, carvacrol, and linalool, components of the essential oil, was more efficient by overpressured layer chromatography (OPLC) than by conventional thin-layer chromatography (TLC), the forced flow technique was used before biological detection. All three test compounds had antibacterial effect against the phytopathogenic bacterium Pseudomonas syringae pv. maculicola, in bioautography, although in essential oil thymol was present in sufficient quantity to produce an inhibiting zone in the adsorbent layer. In BioArena investigations, when reduced glutathione as a formaldehyde (HCHO) capturer was dissolved in the cell suspension before bioautographic exposure to the essential oil, the characteristic inhibiting activity of thymol and carvacrol against Bacillus subtilis soil bacteria was reduced, whereas the presence of the HCHO precursors NGmonomethyl-l-arginine or N ɛ-monomethyl-l-lysine enhanced their antibacterial effect. These results suggest that HCHO and its reaction products may be involved in the antibacterial activity of thymol and carvacrol.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Imre Gerlinger, Péter Bakó, István Szanyi, Péter Móricz, Gábor Ráth, László Lujber, Krisztina Moric, and József Pytel

A vezetéses halláscsökkenést okozó otoscleroticus stapesfixatio műtéti megoldásának folyamatos fejlődése az elmúlt fél évszázad egyik fülsebészeti sikertörténete. A stapedectomia, illetve parciális stapedectomia mellett manapság a stapedotomia is elterjedt műtéti megoldásnak tekinthető. Cél: A minimálisan invazív lézerstapedotomia hazai bevezetése, tapasztalatok szerzése, valamint a műtéti halláseredmények és a posztoperatív komplikációk elemzése. Módszer: A szerzők közleményükben KTP-lézerrel asszisztált, Nitinol-pisztonnal végzett 14 esetük kapcsán ismertetik lézerstapedotomiákkal szerzett első tapasztalataikat. 2006 márciusa és 2007 áprilisa között 11 nőbeteget és 3 férfi beteget operáltak. A betegek átlagéletkora 42,2 év volt, 6 esetben bal, 8 esetben jobb fülön történt a műtét. A betegek átlagos követési ideje 9 hónap volt. Eredmények: A posztoperatív audiogramok értékelésekor az 500–1000–2000–3000 Hz frekvenciákat figyelembe véve a légvezetés átlagos javulása 21,5 dB volt. Ugyanezen frekvenciákon a csontlégközértékek átlagos javulása 18,7 dB volt. Kilenc hónap átlagos követési idő mellett az eddigi esetekben a műtéteket követően a betegek 85%-ában az átlagos csontlégköz < 10 dB, de valamennyi beteg esetében < 20 dB. Az átlagos légvezetés értéke egy beteg kivételével < 30 dB. Belsőfül-károsodásra utaló, a magashang-frekvenciákat érintő csontvezetéses romlást, facialis paresist nem észleltek. Következtetések: A szerzők tapasztalatai és az irodalmi adatok alapján a Nitinol-pisztonnal végzett lézerstapedotomiáknak számos előnyük van: 1) a piszton hurkának hőre aktiválódó memóriaeffektusa kiküszöböli az incus hosszú szárára két ponton történő rászorítás hátrányait; 2) a posztoperatív szédülés mértéke enyhébb, időtartama rövidebb, ezért az ápolási idő csökken; 3) a műtét költséghatékony, és minimálisan invazív; 4) a lézer alkalmazása minimális cochlearis traumát, vérmentes környezetet biztosít; 5) a protézis migrációja kiküszöbölhető, körülötte a granuláció mérsékeltebb; 6) magas frekvenciákon tartósan jó halláseredmény érhető el; 7) a komplikációk súlyossága, gyakorisága csökken, ezért a technika jó megoldás kevésbé gyakorlott operatőrök számára is; 8) problémás esetekben (arteria stapedialis jelenléte, obliterativ otosclerosis, úszó stapestalp, rendellenesen futó n. facialis a dobüregben, revíziós műtétek) is alkalmazható; 9) a halláseredmények interindividuális különbsége kisebb. – Eddigi kedvező tapasztalataik alapján a szerzők lézerstapedotomián átesettek hosszú távú követését tervezik nagyobb beteganyagon.

Restricted access

The isolation and characterization of antibacterial chamomile components were performed by the use of direct bioautography and solid phase microextraction (SPME)-gas chromatography (GC)-mass spectrometry (MS). Four ingredients, active against Vibrio fischeri, were identified as the polyacetylene geometric isomers cisand trans-spiroethers, the coumarin related herniarin, and the sesquiterpene alcohol (−)-alpha-bisabolol.

Restricted access

The aim of the present study was the chemical characterization of some medically relevant essential oils (tea tree, clove, cinnamon bark, thyme, and eucalyptus) and the investigation of antibacterial effect of the components of these oils by use of a direct bioautographic method. Thin-layer chromatography (TLC) was combined with biological detection in this process. The chemical composition of the oils was determined by gas chromatography (GC) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Eucalyptol (84.2%) was the main component of the essential oil of eucalyptus, eugenol (83.7%) of clove oil, and trans-cinnamic aldehyde (73.2%), thymol (49.9%), and terpinen-4-ol (45.8%) of cinnamon bark, thyme and tea tree oils, respectively. Antibacterial activity of the separated components of these oils as well as of their pure main components (eucalyptol, eugenol, trans-cinnamic aldehyde and thymol) was observed against the Gram-negative luminescence gene-tagged plant pathogenic bacterium Pseudomonas syringae pv. maculicola (Psmlux) and the Gram-negative, naturally luminescent marine bacterium Vibrio fischeri. On the whole, the antibacterial activity of the essential oils could be related to their main components, but the minor constituents may be involved in this process. trans-Cinnamic aldehyde and eugenol were the most active compounds in TLC-bioautography. The sensitivity of TLC-bioautographic method can be improved by using luminescent test bacteria. This method is more cost-effective and provides more reliable results in comparison with conventional microbiological methods, e.g., disc-diffusion technique.

Restricted access
JPC - Journal of Planar Chromatography - Modern TLC
Authors: Ernő Tyihák, Ágnes Móricz, Péter Ott, György Kátay, and Zsuzsa Király-Véghely

New results with BioArena as a complex separation and detection (evaluation) system support earlier observations that formaldehyde (HCHO) and its reaction products play a special and crucial role in the effects of antibiotic in general. It has been established that antibiotic-like compounds (e.g. trans -resveratrol, Cu(II) ions) have a duplicate inhibiting effect on pathogen cells as a result of the action of HCHO. HCHO as a key molecule of the formaldehydome participates in series of interactions which can be screened by means of different spectroscopic and chromatographic techniques; accumulation of HCHO and its reaction products in TLC spots is limited, however, so indirect detection is advantageous. In BioArena the planar stationary phase bed after TLC/HPTLC and, mainly, OPLC separation can be used for manifestation of deprivation of HCHO from antibiotic spots, for observation of the duplicate effect of substances with a direct effect, and for demonstration of cell proliferation promotion and retardation.

Restricted access

The BioArena system, which integrates the modern technique and biological results of bioautography with layer liquid chromatography is especially suitable for investigating biochemical interactions. Formaldehyde (HCHO) and its reaction products play a crucial role in the antibiotic activity of trans -resveratrol and other molecules — when HCHO-capturing molecules are used in culture media the antimicrobial activity of antibiotic-like compounds decreases substantially. HCHO and hydrogen peroxide are present as normal endogenous compounds in cells, so there is a possibility of interaction in which singlet oxygen ( 1 O 2 ) and excited HCHO can be formed. The 1 O 2 can oxidize water molecules and so H 2 O 3 can be formed, from which, by disproportion, among other reactions, ozone (O 3 ) also can be formed in the chromatographic spots. Elimination of HCHO and/or O 3 from the spots results in a decrease in the antiproliferative effect.

Restricted access

The BioArena system, which integrates the up-to-date methodology and biological results of bioautography with OPLC as an efficient planar separation technique (compact spots, etc.), is especially suitable for investigating biochemical interactions in an adsorbent bed after chromatographic separation. The first results from BioArena show that formaldehyde (HCHO), which can originate from pathogen cells in some situations, can play a special role in the antibiotic activity of trans -resveratrol. When l -arginine and glutathione were used as endogenous HCHO-capturing molecules in the culture medium the antimicrobial activity of trans -resveratrol on the adsorbent layer decreased substantially. It has been observed that trans -resveratrol generates a time-dependent, and therefore concentration-dependent, duplicate inhibiting effect on the pathogen, and that the BioArena system was suitable for illustration of this new phenomenon. It is probable that this effect occurs as a result of HCHO, with special emphasis on the possibility of interaction between the HCHO and H 2 O 2 of endogenous origin on the adsorbent layer incubated with pathogen cells. It seems that the BioArena system will be an important, indispensable complement to the basic separation technique OPLC.

Restricted access
JPC - Journal of Planar Chromatography - Modern TLC
Authors: Emil Mincsovics, Péter Ott, Ágnes Alberti, Andrea Böszörményi, Éva Héthelyi, Éva Szőke, Ágnes Kéry, Éva Lemberkovics, and Ágnes Móricz

Bioassay-guided isolation of antibacterial components of chamomile flower methanol extract was performed by overpressured layer chromatography (OPLC) with on-line detection, fractionation combined with sample clean-up in-situ in the adsorbent bed after off-line sample application. The antibacterial effect of the eluted fractions and of those compounds remaining on the adsorbent layer after separation was tested with direct bioautography (DB) against the bioluminescent Pseudomonas savastanoi pv. maculicola and Vibrio fischeri. The fractions with high biological activity were analyzed by solid phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (SPME-GC-MS) and liquid chromatography and tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). Two active uneluted compounds were characterized by off-line OPLC-MS using a thin-layer chromatography (TLC)-MS interface. Mainly, essential oil components, coumarins, flavonoids, phenolic acids, and fatty acids were identified in the active fractions.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Gábor Reuter, Péter Pankovics, Dénes Stefler, Móricz Löveyné dr., Edit Varga, Gabriella Kiss, Mária Szűcs, Zsuzsanna Fekete, and György Szűcs

Bevezetés: A hepatitis A-vírus (HAV) a fekális-orális átvitelű heveny hepatitisek gyakori kórokozója világszerte. Magyarországon a szórványos megbetegedések mellett, elsősorban Északkelet-Magyarországon, időről időre járványok is előfordulnak, ahol – vizsgálataink szerint – a HAV IA szubgenotípusa endémiás. A Dél-Dunántúlon viszont az igazolt fertőzések száma 10 alatt volt az elmúlt években. Célkitűzés: A szerzők célja az volt, hogy a HAV európai molekuláris vizsgálatának részeként 2006 nyarán a Dél-Dunántúlon kitört hepatitis A-járványt molekuláris epidemiológiai eszközökkel nyomon kövessék és elemezzék. Módszer: A hepatitisben szenvedő betegek szérummintáit HAV IgM-enzim-immunoassay (EIA) és reverz transzkripció-polimeráz láncreakció (RT-PCR) módszerekkel vizsgálták prospektív módon. A specifikus méretű PCR-termékeket szekvenálták, majd filogenetikai elemzést végeztek. Eredmények: 2006. június elejétől december végéig összesen 115 vizsgált személy szérummintája tartalmazott HAV IgM-ellenanyagot a Dél-Dunántúlon. Harminckilenc mintából 30-ban (76,9%) kaptunk specifikus méretű PCR-terméket. A mintákban genetikailag egyező, IB-szubgenotípusú vírus (HAV/Transdanubia/2006/HUN) volt, mely azonos egy Olaszországban 2002-ben kimutatott hepatitis A-vírussal (IT-MAR-02). A valószínűleg behurcolt kórokozó eddig legalább 1200–1300 személyt fertőzhetett meg. A betegek átlagéletkora 18 év (1–80 év) volt. A szerzők bemutatják a járvány részletes epidemiológiai és klinikai jellegzetességeit. Következtetések: Csak a prospektív molekuláris vizsgálatokkal volt feltárható és nyomon követhető az összefüggés a júniusban azonosított szórványos HAV-esetek, az augusztusi, Istvándiban tömegessé váló megbetegedések, majd a vírus endémiás dél-dunántúli szóródása között. Az eset felhívja a figyelmet, hogy hogyan alakulhat ki HAV-járvány bárhol és bármikor hazánkban, és hogy az aktív HAV-immunizálásnak fontos szerepe lenne a megelőzésben.

Restricted access