Search Results

You are looking at 11 - 18 of 18 items for

  • Author or Editor: Piroska Szabó x
  • All content x
Clear All Modify Search

Abstract  

The glenohumeral joint is not a classical mass bearing joint, the treatment of primary osteoarthritis is conservative. In all other cases, when the arthritis is associated with unbalance of the soft tissues, the treatment solution of this pathology is arthroplasty. The purpose of this study was to examine the altered metabolism in human degenerated cartilage of the shoulder joint. With the rise of temperature an endothermic reaction was observed in all cases. The use differential scanning calorimetry as part of thermal analysis was a reliable method for differentiating normal hyaline cartilage from degenerated samples.

Restricted access

Abstract  

During recent years, knowledge of rheumatoid arthritis has increased, and management of the disease has improved. A limited number of papers have been published before on the subject of thermal analysis of degenerative cartilage but rheumatoid arthritis (RA) has not been studied previously. A new protocol had to be established before the investigation. The purpose of this study was to further characterize the altered metabolism in human RA cartilage that promotes disease progression. Previously, these methods have not been used for this purpose. The use of thermal analysis could be an effective method for controlling the relationship between biomarkers and disease progression.

Restricted access
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Mária Szűcs, Patrizia Vaghi, Giuseppina Sandri, M. Bonferoni, Carla Caramella, Piroska Szabó-Révész, and I. Erős

Abstract  

Polymeric emulsifiers provide exceptional stability to oil-in-water, water-in-oil or multiple emulsions by their steric stabilization. Pemulens as polymeric emulsifiers are able to stabilize o/w type emulsions because their short lipophilic part integrates into the oil droplets while their long hydrophilic part forms a micro gel around the droplet. In our present study the microstructure and integration of the polymeric emulsifier at the water-oil interface was investigated with thermogravimetric and microscopical methods. It was established that depending on the amount of both of the polymeric emulsifier and added coemulsifier the microstructure of the system changes.

Restricted access

Application of complex reaction kinetic models in thermal analysis

The least squares evaluation of series of experiments

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: G. Várhegyi, M. J. Antal, Piroska Szabó, Emma Jakab, and F. Till

The complexity of the phenomena which arise during the heating of the various substances seldom can be described by a single reaction kinetic equation. As a consequence, sophisticated models with several unknown parameters have to be developed. The determination of the unknown parameters and the validation of the models requires the simultaneous evaluation of whole series of experiments. We can accept a model and its parameters if, and only if we get a reasonable fit to several experiments carried out at different experimental conditions. In the field of the thermal analysis the method of least squares alone seldom can select abest model or abest set of parameter values. Nevertheless, the careful evaluation of the experiments may help in the discerning between various chemical or physical assumptions by the quality of the corresponding fit between the experimental and the simulated date. The problem is illustrated by the thermal de-composition of cellulose under various experimental conditions.

Restricted access

Abstract  

Sugar esters (SEs) have a wide range of hydrophilic-lipophilic balance (HLB) values (1–16) and hence can be applied as surfactants or as solubility or penetration enhancers. They can be used for hot melt technology and solvent method which are frequently applied techniques to preparation of solid dispersions. In this study drug-SE products were prepared by physical mixing, melt technology and solvent methods. The products were investigated by DSC, X-ray powder diffraction and dissolution tests. Diclofenac sodium (DS) as model drug and two SEs, P1670 (HLB=16) and S970 (HLB=9) were used for the preparation of the products. DSC curves revealed considerable melting range and enthalpy decreases for the DS-SE products. The dissolved drug molecules broke down the structures of the SEs but were not built into the crystalline phase of the carrier. The melt technology led to a solid dispersion while in the case of the solvent methods the DS was in molecularly dispersed form which resulted in faster dissolution. The drug release was influenced by the structures resulting from the various treatments, by the HLB and by the gel-forming behaviour of the SEs.

Restricted access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Piroska Balog, Csaba Dégi L., Gábor Szabó, Anna Susánszky, Adrienne Stauder, Andrea Székely, Paul Falger, and Mária Kopp

E tanulmány célja a házastársi stressz kapcsolatának vizsgálata a magasvérnyomás-betegséggel és a depresszióval – 65 évnél fiatalabb, házasságban/élettársi kapcsolatban élő, gazdaságilag aktív személyek körében; országos reprezentatív mintán (Hungarostudy 2002). A házastársi stresszt a Rövidített Stockholmi Házastársi Stressz Skálával, a depressziós tüneteket a Rövidített Beck Depresszió Kérdőívvel mértük. Azok a férfiak és nők alkották a „magasvérnyomás-beteg”, illetve „depressziós” csoportokat, akiket az elmúlt évben kezeltek is betegségük miatt. Hierarchikus logisztikus regresszió-elemzéssel vizsgáltuk a házastársi stressz hatását a magasvérnyomás-beteg, illetve a depressziós páciensek körében, valamint egészséges férfiak és nők körében. Adatainkat kontrolláltuk életkorra, iskolai végzettségre, szocioökonómiai státuszra, testtömeg-indexre, valamint az életmódra (dohányzás, alkoholfogyasztás és fizikai aktivitás). Míg a férfiaknál a házastársi stressz a magasvérnyomás-betegség hagyományos rizikótényezőktől független kockázati tényezőjének bizonyult, addig a nőkre ez nem állt fenn. Egy rossz házasságban élő férfinak majdnem kétszer nagyobb az esélye arra, hogy magasvérnyomás-betegség miatt kezeljék, mint a jó házasságban élő férfitársának. Ugyanakkor nőknél a házastársi stressz a depresszió miatti kezelés valószínűségét növelte szignifikáns mértékben, ez pedig a férfiakra nem volt jellemző. Egy rossz házasságban élő nőnek több mint kétszer nagyobb az esélye arra, hogy depresszió miatt kezelésben részesüljön, mint a jó házasságban élő nőtársának. Elemezéseink tehát azt mutatták, hogy férfiaknál a házastársi stressz a magasvérnyomás-betegség független kockázati tényezője, viszont nőknél a házastársi stressz a klinikai depresszió kockázati tényezője.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Gergely György Nagy, Zsuzsa Tudlik, Lajos Gergely, József Kónya, Piroska Orosi, Éva Rákóczi, Judit Szabó, Csaba Várvölgyi, Eszter Vitális, and György Paragh

Összefoglaló. A székletmikrobiota-transzplantáció (faecalismikrobiota-transzplantáció – FMT) a Clostridioides difficile fertőzés (CDI) kezelésében nemzetközileg széles körben elfogadott, megfelelő szakmai háttér mellett végezve biztonságos, potenciálisan életmentő, költséghatékony, valamint a hospitalizációs idő és az orvos-beteg találkozások jelentős redukálására képes eljárás. Az FMT elvégzésére egyes országokban magas szintű minőségirányítási háttérrel működő, célfeladatra szerveződött donor- és székletbankok rendezkedtek be. Máshol, így például hazánkban, az eljáráshoz az egyértelmű jogi szabályozási környezet, a standardizált technológiai háttér és a finanszírozás hiánya miatt nem egységes a hozzáférés. Régóta időszerű továbbá, hogy a heterogén, nemegyszer háztartási eszközökkel előkészített beavatkozások helyett a nemzetközi és legújabban már a hazai ajánlásokban is megfogalmazott, a betegbiztonságot legjobban garantáló elvárások mellett történjen a széklettranszplantáció. Az új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta pandémia megjelenése erőteljes szakmai érv országos szinten az FMT minőségirányítási környezetének és technológiai hátterének újragondolására, mert a SARS-CoV-2 egyszerre jelent kockázatot a CDI miatt kórházban kezelt sérülékeny betegpopulációnak, és egyben veszélyezteti az FMT biztonságosságát mind a recipiens, mind pedig az eljárást végző egészségügyi személyzet tekintetében. Ezekre a szakmai és társadalmi kihívásokra reagálva, a széles körű beteghozzáférés és a legmagasabb szintű betegbiztonság garantálására, a Debreceni Egyetemen új eljárásrendet dolgoztunk ki az FMT végzésére. Ezen eljárásrendnek a COVID–19-pandémia miatt módosított, a fagyasztottgraftbank üzemeltetése és a rendszerszemlélet tekintetében releváns elemeit ismertetjük. Javasolt, hogy országos szinten hasonló, megfelelő minőségirányítási és technológiai környezettel, a SARS-CoV-2-fertőzés kizárását is integráló donorszűrési rendszerrel, továbbá fagyasztottgraft-banki háttérrel működő laboratóriumok vegyenek részt a széklettranszplantációk végzésében. Felmerül továbbá, hogy az eljárást a számos analógia és a donor–recipiens koncepció alapján a sejt- és szövettranszplantációkra vonatkozó szabályozórendszer keretei közé ajánlott beágyazni. Orv Hetil. 2020; 161(44): 1858–1871.

Summary. Stool transplantation (faecal microbiota transplantation – FMT) is a widely accepted, potentially life-saving, cost-effective medical intervention for the treatment of Clostridioides difficile infection (CDI), which has an acceptable safety profile if performed with an appropriate professional background. FMT can significantly reduce hospitalization time and the number of patient visits. National donor and stool banks with high-standard quality management systems were established in certain countries for supporting the procedures. In other regions, including Hungary, patient access is not uniform due to the lack of clear legal regulations, standardized technology or financial reimbursement. It has been expected for a long time to replace the heterogenous techniques, occasionally utilizing household equipment with a technology providing improved patient safety and fulfilling international and recently published local FMT guidelines. The emergence of the novel coronavirus (SARS-CoV-2) pandemic is a very powerful argument in favour of urgently reconsidering the quality management and technological background of FMT procedures. SARS-CoV-2 is a major threat to the vulnerable patients suffering from CDI and also impose risks for the recipient and healthcare personnel involved in carrying out the transplantation. New FMT guidelines were implemented at the University of Debrecen to address these professional and public challenges, to provide wide patient access and to guarantee the highest achievable patient safety. Relevant elements of this new protocol are presented, focusing on a systemic quality management approach, on the operation of a frozen stool bank and on a modified donor screening algorithm taking the risks of COVID-19 into consideration. We suggest that laboratories with proper quality assurance and technological conditions, implementing SARS-CoV-2 donor screening and operating a frozen graft bank should participate in faecal microbiota transplantations. It is also recommended that, based on the analogies and the similar donor–recipient concept, FMT should be embedded under the organ tissue and cell transplantation polices in Hungary. Orv Hetil. 2020; 161(44): 1858–1871.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Sz. Jánosi, Margit Kulcsár, P. Kóródi, L. Kátai, J. Reiczigel, S. J. Dieleman, Judit Anna Nikolic, G. Sályi, Piroska Ribiczey-Szabó, and Gy. Huszenicza

The energy imbalance related predisposition to mastitis was studied in group-fed postpartum dairy cows (n = 333) kept in 4 large-scale units and producing milk of low somatic cell count (SCC). Blood samples were taken on Days 1-3 after calving for assaying some metabolites and hormones related to the negative energy balance (NEB). If mastitis was diagnosed later, aseptic milk samples were taken to identify the pathogens. Considering pathogen types [contagious pathogens: Staphylococcus (S.) aureus, Gram-positive (GP) environmental pathogens, and Gram-negative (GN) environmental pathogens + mastitis with no detectable pathogens (NDP)] separately, stepwise logistic regression was used to analyse the relation between the potential prognostic value of hormones and metabolites and mastitis outbreak. Only the elevated (= 1.00 mmol/l) serum ß-hydroxybutyrate (BHB) levels predisposed the cows to mastitis in the subsequent 4 weeks. This prognostic value of BHB was significant only in GN + NDP mastitis and in cases caused by GP environmental pathogens, but not in S. aureus mastitis (odds ratio: 5.333, 3.600 and 1.333, respectively).

Restricted access