Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Author or Editor: B. Balla x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All Modify Search

Az ember a szűkösségek lénye, mivel mindig kevesebbel rendelkezik, mint amennyit akar – írásom ezen általános szociológiai távlata egészségszociológiai vizsgálódásra különösen alkalmas. Az emberek így ugyanis három alapvető kategóriába sorolhatók: A mindennapok emberein túl, akik „csupán” a szűkösségek lényei, ott van az ezeken túlmenően gyengeséggel vagy betegséggel sújtottak, továbbá a fogyatékosak nagy csoportja. Mindhárom csoport tagjai más módon terheltek szűkösséggel, és emiatt más módon is küzdenek vele. Másként alakulnak társas viszonyaik is, mind a szűkösséget illető en általában, mind különféle dimenzióiban (pl. antropológiai, anyagi szűkösség stb.). Viszont a szűkösség – egyedül az embernek – esélyt is jelent. Kizárólag övé az a képesség, hogy szükségleteit kiterjeszteni és változtatni is képes, és hogy a szükséges javakat különféle módokon tudja megszerezni embertársaitól, illetve azoktól függetlenül. Lásd a társadalmi cselekvés – kizárólag az emberre jellemz ő – szociológiai ideáltípusait és ezek egészségügyi variánsait, melyek legfontosabbja az ingyenes segítségnyújtás.

Restricted access