Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • Author or Editor: Csaba Marton x
  • Behavioral Sciences x
  • All content x
Clear All Modify Search
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Dániel Ferencz, Klára Marton, Ágnes Lukács, Csaba Pléh, and Bálint Forgács
Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Dezső Németh, Rozália Eszter Ivády, Márton Miháltz, Attila Krajcsi, and Csaba Pléh

Kutatásunk célja a verbális munkamemória és a szóterjedelem kapcsolatának feltérképezése. Három kísérletet mutatunk be, melyekben a kísérleti személyeknek klasszikus emlékezetiterjedelem-mérő kísérleti elrendezésben kellett szólistákat tanulniuk és visszamondaniuk. A szavak morfológiai összetettségét változtattuk, miközben a listákon belül kiegyenlítettük a szóhosszúságot, a gyakoriságot, a fonológiai struktúrát és a konkrétságot. A verbális munkamemória-kapacitást a számterjedelem és álszóismétlési feladattal mértük. A morfológiai komplexitás a ragok és jelek esetében szignifikáns csökkentő hatást mutatott a szóterjedelemre. A képzők esetében ilyen hatás nem volt kimutatható. Parciális korrelációs elemzés alapján va­ló­színűsíthető, hogy a verbális munkamemória hatása a töveken keresztül érvényesül.

Restricted access