Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • Author or Editor: Emil Toldy-Schedel x
  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All Modify Search
Orvosi Hetilap
Authors: János Tomcsányi, Zoltán Nényei, and Emil Toldy-Schedel

Összefoglaló. Egy 78 éves férfi széles-QRS-tachycardiás esetét mutatjuk be. A betegnél a pitvar-kamrai disszociáció igazolta a ritmuszavar kamrai eredetét, amelyet a Valsalva-manőverrel több alkalommal is átmenetileg meg lehetett szüntetni. A szerzők ismertetik a manőver lehetséges patomechanizmusait, illetve felhívják a figyelmet arra, hogy a vagusmanőverre megszűnő reguláris tachycardia nem jelent feltétlenül supraventricularis eredetet. Orv Hetil. 2021; 162(12): 468–470.

Summary. A 78-year-old man is presented with wide QRS tachycardia (WQRST). The ventricular origin of WQRST was confirmed by atrioventricular dissociation. The Valsalva maneuver terminated the tachycardia repeatedly. The authors discuss the possible mechanisms of Valsalva maneuver in the arrhythmia termination. This case highlights that Valsalva maneuver or carotid massage terminated tachycardia are not necessarily supraventricular tachycardia. Orv Hetil. 2021; 162(12): 468–470.

Restricted access

Bevezetés: A spontán események monitorozásának kiterjesztése loop recorder beültetésével megnövelheti a definitív diagnózisok arányát a syncope kivizsgálása során. Célkitűzés: A szerzők retrospektív obszervációs vizsgálatban kívánták meghatározni az implantálható loop recorder diagnosztikus teljesítményét a syncope kivizsgálásában a mindennapi klinikai gyakorlat körülményei között. Módszer: A szerzők kardiológiai osztályán 2005 és 2014 közötti időszakban ismeretlen eredetű ismételt syncope miatt loop recorder beültetésen átesett összes beteg elektronikus adatbázisban tárolt adatait elemezték. Eredmények: A vizsgált időszakban 52 loop recorder beültetés történt. A monitorozás átlagosan 167 (±136) napja alatt 36 (69,2%) diagnosztikus esemény történt. Az események kétharmadában, azaz az összes vizsgálat 46,2%-ában a monitorozás arrhythmiás mechanizmust igazolt, amely ezen esetekben definitív terápiát tett lehetővé. Ebben a válogatott betegcsoportban az életkor, az ismert kockázatprediktorok és a syncopét kísérő trauma nem mutattak összefüggést az eszméletvesztés mechanizmusával. Következtetések: A loop recorder használatával a mindennapi gyakorlatban elért magas diagnózisarány összhangban van a klinikai vizsgálatok eredményeivel, ami alátámasztja a módszer korai alkalmazását a syncope kivizsgálási menetében. Orv. Hetil., 2015, 156(15), 609–613.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: János Tomcsányi, Miklós Somlói, Tamás Frész, Hrisula Arabadzisz, Emil Toldy-Schedel, Balázs Sármán, András Zsoldos, Erzsébet Nagy, and Zsófia Farbaky

A súlyos stressz hatására bekövetkező bal kamrai diszfunkció régóta ismert jelenség. Ennek a bal kamra apicalis dilatatiójával járó reverzíbilis formáját Sato és munkatársai 1990-ben történt első leírása nyomán „tako-tsubo”-cardiomyopathiának vagy ampulla-cardiomyopathiának hívják. Az erről szóló publikációkban mind a japán, mind az angolszász irodalomban szinte egyenlőségjelet tesznek a stressz-cardiomyopathia és a tako-tsubo-cardiomyopthia közé. Célkitűzés: A stressz indukálta reverzíbilis balkamra-diszfunkciós betegeink adatainak feldolgozásával tisztázni e kórkép lehetséges klinikai formáit és legjellemzőbb klinikai paramétereiket. Módszer: a 2002 és 2007 közötti, a Budai Irgalmasrendi Kórházban kezelt olyan betegek adatainak retrospektív feldolgozása, akiknél kimutatható volt a reverzíbilis balkamra-diszfunkció, és a koronarográfia negatív eredményt adott, valamint a klinikum és a laborparaméterek nem utaltak myocarditisre. Eredmények: Az elmúlt öt és fél évben összesen 6 olyan esetet találtunk, amelyek megfeleltek a fent leírt kritériumoknak. A betegek 55–80 év közötti nők voltak, akiknél öt esetben volt kimutatható oki tényezője a reverzíbilis balkamra-diszfunkciónak. Következtetések: A stressz indukálta cardiomyopathiának csak egyik formája a bal kamra csúcsi dilatációja, és ennek a csoportnak a fő közös jellemzője nem a tako-tsubo-szerű balkamra-tágulat, amely nincsen mindig jelen, hanem a szinte mindig meglévő QT-megnyúlás és negatív T-hullámok, amelyek a coronariabetegség nélküli akut, reverzíbilis balkamra-diszfunkciót néhány nappal követik megfigyeléseink és az irodalmi adatok alapján.

Restricted access