Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • Author or Editor: György Csaba x
  • Earth and Environmental Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Agrokémia és Talajtan
Authors: Bernadett Gyarmati, Zsuzsanna Hárshegyi, György Heltai, Csaba Mészáros, and Ágnes Bálint

A különböző N-formák mozgását és transzformációját a talaj–növény–légkör rendszerben egymással összefüggő ciklusok határozzák meg. Az olyan mesterséges beavatkozások, mint például a műtrágyák és szerves trágyák intenzív felhasználása, döntő mértékben befolyásolják a N-körforgalmat, jelentősen terhelve ezzel a ciklusok érzékeny egyensúlyát. Annak érdekében, hogy a problémákat kezelni tudjuk, a N-ciklus talajban lejátszódó folyamatainak jobb megértése, a különböző folyamatok súlyának és érzékenységének megismerése szükséges, alapot teremtve ezzel egy racionálisabb és környezetkímélőbb trágyázási és tápanyag-utánpótlási gyakorlatnak. A N-ciklus matematikai modellezése kiváló lehetőséget nyújt az egyes részfolyamatok alaposabb felderítésére. A munka során egy korábban elvégzett kísérlet adatait használtuk fel. Az inkubációs talajoszlop kísérletet a Szent István Egyetem Kémia és Biokémia Tanszékén végezték 2000-ben. A felhasznált kísérlet mérési adataira nemlineáris regresszióval illesztettünk különböző rendű kémiai kinetikai egyenleteket az Origin 4.1-es adatelemző és grafikai szoftverrel. A munka eredményeként megállapítható, hogy a részfolyamatok modellezésekor a legtöbb esetben az elsőrendű kémiai kinetikai egyenlet eredményezte a legjobb matematikai közelítést.

Restricted access
Acta Geologica Hungarica
Authors: Réka Lukács, György Czuppon, Szabolcs Harangi, Csaba Szabó, Theodor Ntaflos, and Friedrich Koller

Silicate melt inclusions are frequent in the phenocryst phases (quartz, plagioclase, orthopyroxene, ilmenite and accessory minerals) of the Miocene silicic pyroclastic rocks of the Bükkalja Volcanic Field, Northern Hungary. These melt inclusions were trapped at different stages of magma evolution; therefore, they provide important information on the petrogenetic processes. The melt inclusions in the Bükkalja pyroclastic rocks show various textures such as (1) wholly enclosed type; (2) hourglass inclusions and (3) reentrant or embayment glass. Among the wholly enclosed type melt inclusions further textural subgroups can be distinguished based on their shape: negative crystal, rounded, elongated and irregular shaped. These various textures reflect differences in the time of entrapment prior to eruption and in the post-entrapment condition in the magma chamber. The largest textural variation was found in the quartz-hosted melt inclusions. However, the major element compositions of these melt inclusions do not differ from one another in the same unit. In general, compositions of the melt inclusions are similar to the chemistry of the glass shards. Comparing the composition of the quartz-hosted melt inclusions from three main ignimbrite units (Lower, Middle and Harsány Ignimbrite Units), slight differences have been recognized, suggesting distinct erupted host magmas. Melt inclusions from the andesitic lithic clast of the Lower Ignimbrite Unit could represent heterogeneous interstitial melt in the crystal mush zone at the magma chamber wall. The largest geochemical variation was found in the melt inclusion of the Middle Ignimbrite Unit, even in single samples. This compositional variation overlaps that of the rhyolitic juvenile clasts, but does not match that of the glasses of scoria clasts. We suggest that syn-eruptive magma mixing (mingling) occurred in a compositionally heterogeneous magma chamber of the Middle Ignimbrite Unit.

Restricted access
Central European Geology
Authors: Zsófia Pálos, István János Kovács, Dávid Karátson, Tamás Biró, Judit Sándorné Kovács, Éva Bertalan, Anikó Besnyi, György Falus, Tamás Fancsik, Martina Tribus, László Előd Aradi, Csaba Szabó, and Viktor Wesztergom

The past decade has seen a great number of studies dealing with magmatic water contents and how these could be retrieved by the nominally anhydrous minerals’ (NAMs) trace structural hydroxyl (water) contents. Constraints have been made to magmatic hygrometry with clinopyroxene and plagioclase. Although results suggest that the method is more flexible and reliable than melt inclusion studies, they also indicate that the trace hydroxyl contents could still be overprinted by syn- and post-eruptive processes. Clinopyroxenes can hold more structural hydroxyl than plagioclases. A comprehensive review is presented with the inclusion of all published results so far to compile the available pieces of information. As a case study, micro-FTIR measurements are made of a representative set of plagioclase phenocrysts from the Börzsöny Mts. (Carpathian–Pannonian Region). The samples were selected to represent the progress of the volcanic activity in time and space, considering the petrologic and geochemical evolution of volcanic products in well-defined volcanostratigraphic positions. The syn- and post-eruptive cooling rate seems to have the greatest effect on water retention. This means that the systematic investigation of water in volcanic phenocrysts can contribute to distinguish the slowly and rapidly cooling parts of the volcanostratigraphic units.

Open access