Search Results

You are looking at 1 - 10 of 25 items for :

  • Author or Editor: L. Nagy x
  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All Modify Search

Absztrakt:

Bevezetés: A trimetazidin olyan metabolikus hatású anyag, amelynek hatékonysága igazolást nyert a stabil koszorúér-szindróma kezelésében. Az ajánlás szerint a trimetazidin második vonalbeli kezelésként megfontolandó az angina gyakoriságának csökkentésére és a terhelési tolerancia javítására azokban a betegekben, akiknek a tünetei nem kontrollálhatók megfelelően béta-blokkolók, kalciumcsatorna-blokkolók és tartós nitrátok adása mellett. Célkitűzés: Jelen vizsgálatunkban a különböző adagolású (3 × 20 mg, 2 × 35 mg, 1 × 80 mg) trimetazidinkészítmények hatékonyságát kívántuk tisztázni stabil angina pectorisban. Az elsődleges klinikai célváltozók a következők voltak: heti anginaszám, valamint a heti rövid hatástartamú sublingualis nitrátfogyasztás. Módszer: Mindketten adatgyűjtést végeztünk a PubMed, a Cochrane Library és a Cochrane Central Register of Controlled Trials adatbázisokban az 1967-től 2019. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan. A statisztikai elemzést standard metaanalízis-módszerekkel hajtottuk végre. Eredmények: Összesen 31 randomizált, kontrollált, illetve obszervációs tanulmány került bevonásra. 9856 beteg (átlagéletkor: 59,6 év, férfi: 61,6%) kezelését értékeltük. A trimetazidin a randomizált tanulmányokban a placebóval összehasonlítva csökkentette a heti anginaszámot (átlagos különbség: –1,84, 95% CI: –2,39; –1,30; p<0,0001) és a heti nitroglicerin-fogyasztást (–1,65, 95% CI: –2,17; –1,14; p<0,0001). A trimetazidin a kiinduláshoz képest a kombinációs és az obszervációs vizsgálatokban csökkentette a heti anginaszámot (átlagos különbség: –3,73, 95% CI: –4,53; –2,92; p<0,0001) és a heti nitroglicerin-fogyasztást (–3,23, 95% CI: –4,23; –2,24; p<0,0001). A három kezelési dózis között az anginaszám csökkenésében és a nitroglicerin-fogyasztásban nem lehetett különbséget kimutatni (p = 0,57, illetve p = 0,48). További eredményeink: a két primer változó vizitről vizitre csökkent; nagyobb beválasztási anginaszám a rövidebb időtartamú tanulmányokban és a kisebb adagú trimetazidint kapók között fordult elő gyakrabban, és ezek a betegek a többieknél fiatalabbak voltak. A rövidebb időtartamú tanulmányokban a kezdeti nitroglicerin-igény, illetve a -csökkenés nagyobb volt a hosszabb időtartamúakhoz képest. Következtetések: A trimetazidin kedvező klinikai hatású stabil angina pectorisban, az alkalmazott adagtól függetlenül. Új megállapításunk az, hogy a súlyosabb állapotú, fiatalabb betegek kezelésének klinikai haszna a legnagyobb. Orv Hetil. 2020; 161(16): 611–622.

Open access

In the present study, 16 women with recurrent vulvovaginal candidiasis (RVVC) due to Candida albicans and Candida (Torulopsis) glabrata were followed for a period of 4 to 12 months, and 36 vaginal isolates were evaluted by pulsed-field gel electrophoresis (PFGE). Eleven women were infected by C. albicans and5 by C. glabrata.Three electrophoretic karyotypes of C. albicans and 3 of C. glabrata were identified throughout the follow-up. All patients but one was infected with the same karyotype of C. albicans or C. glabrata during the follow-up period.Two different karyotypes of C. glabrata were identified in one patient in the course of 12 months. The results confirmed the diversity of the karyotypes of C. albicans and C. glabrata causing vulvovaginitis and demonstrated the persistence of colonization with the same strain over different periods of time despite therapy (15/16 women).

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: L. Kredics, Zsuzsanna Antal, A. Szekeres, L. Hatvani, L. Manczinger, Cs. Vágvölgyi, and Erzsébet Nagy

Cellulolytic, xylanolytic, chitinolytic and b-1,3-glucanolytic enzyme systems of species belonging to the filamentous fungal genus Trichoderma have been investigated in details and are well characterised. The ability of Trichoderma strains to produce extracellular proteases has also been known for a long time, however, the proteolytic enzyme system is relatively unknown in this genus. Fortunately, in the recent years more and more attention is focused on the research in this field. The role of Trichoderma proteases in the biological control of plant pathogenic fungi and nematodes has been demonstrated, and it is also suspected that they may be important for the competitive saprophytic ability of green mould isolates and may represent potential virulence factors of Trichoderma strains as emerging fungal pathogens of clinical importance. The aim of this review is to summarize the information available about the extracellular proteases of Trichoderma. Numerous studies are available about the extracellular proteolytic enzyme profiles of Trichoderma strains and about the effect of abiotic environmental factors on protease activities. A number of protease enzymes have been purified to homogeneity and some protease encoding genes have been cloned and characterized. These results will be reviewed and the role of Trichoderma proteases in biological control as well as their advantages and disadvantages in biotechnology will be discussed.

Restricted access

The analysis was conducted on the national database of the station tests carried out between May 1996 and February 2001, using the Hungarian Large White (LW) and Hungarian Landrace (LR) breeds, and the A-line of the Ka-Hyb hybrid (MLW). Days of test, total amount of feed consumed and valuable cuts were taken into the analysis to test the random distribution of the animals' phenotypic measurements and predicted breeding values across the contemporary groups of origin. The phenotypic measurements of all traits were clearly positively associated with the herds of origin (b = 0.52-1.08). Animals with favourable phenotypic measurements originated from better herds. On the contrary, the predicted breeding values seemed to be independent of the herd effects (b= -0.16-0.08) and suggested a possible random distribution across the contemporary groups.

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: L. Kredics, Zsuzsanna Antal, Ilona Dóczi, L. Manczinger, F. Kevei, and Elisabeth Nagy

Cefditoren is the active form of cefditoren pivoxil, a new, broad-spectrum oral cephalosporin with strong in vitro activity against penicillin-susceptible and resistant Streptococcus pneumoniae. In this study, the minimum inhibitory concentrations (MICs) of cefditoren were determined for a special selection of S. pneumoniae isolates known to be susceptible, moderately susceptible or fully resistant to penicillin; these isolates originated from the lower respiratory tract of adults with pneumonia or the upper respiratory tract of children with or without symptoms of infection. Some of this latter group of isolates exhibited extremely high MICs to penicillin (³32 mg/l), whereas the MICs of cefditoren did not exceed 2 mg/l. The MIC50 and MIC90 of cefditoren proved to be 0.25 and 1.0 mg/l, respectively, with a range of MICs £0.015-2.0 mg/l for all the tested S. pneumoniae isolates. Its good activity suggests that cefditoren is expected to be a potent drug in infections caused by penicillin-resistant and multidrug-resistant S. pneumoniae.

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: L. Kredics, Zsuzsanna Antal, A. Szekeres, L. Manczinger, Ilona Dóczi, F. Kevei, and Elisabeth Nagy

Species belonging to the filamentous fungal genus Trichoderma are well known as potential candidates for the biological control of plant pathogenic fungi and as cellulase producers of biotechnological importance. Several data were published in the last decade also about the clinical importance of this genus, indicating that Trichoderma strains may be potential opportunistic pathogens in immunocompromised patients. However, there is a lack of information about the potential virulence factors of clinical Trichoderma strains. This study was designed to examine the extracellular proteolytic enzymes of six clinical T. longibrachiatum isolates. Supernatants from induced liquid cultures of the examined strains were screened for proteolytic enzyme activities with 11 different chromogenic p-nitroaniline substrates. The production of trypsin-like, chymotrypsin-like and chymoelastase-like protease activities cleaving N-Benzoyl-L-Phe-L-Val-L-Arg-p-nitroanilide, N-Succinyl-L-Ala-L-Ala-L-Pro-L-Phe-p-nitroanilide,and N-Succinyl-L- Ala-L-Ala-L-Pro-L-Leu-p-nitroanilide, respectively, was common among the strains examined. Separation of trypsin- and chymotrypsin-like activities by column chromatography revealed, that both systems are complex consisting of several isoenzymes. The pH-dependence of these two protease systems was also studied. Based on the results, the different isoenzymes seem to have different optimal pH values. Extracellular proteolytic enzymes may be involved in the pathogenecity of Trichoderma strains as facultative human pathogens.

Restricted access

Abstract

Background

Real-time three-dimensional transesophageal echocardiography (RT 3D TEE) is a novel method providing high spatial and temporal resolution imaging of the heart. During pulmonary vein isolation procedures visualization of the atria, interatrial septum and the ablation catheter is of high importance to increase safety. RT 3D TEE might be a useful tool to guide left atrial ablations.

Case report

A 53-year-old man was referred to our hospital to undergo pulmonary vein isolation procedure for the treatment of symptomatic drug-refractory paroxysmal atrial fibrillation. The transseptal puncture was performed under RT 3D TEE-guidance with direct visualization of the interatrial septum and fossa ovalis. RT 3D TEE provided a three-dimensional view of the puncture with “tenting”-sign and the transseptal needle-fossa ovalis angle enhancing the manipulation of the ablation catheter within the left atrium. The ablation catheter was visualized and tracked during the procedure. No adverse events occurred during the procedure.

Conclusion

Our case report demonstrates the feasibility of RT 3D TEE-guided atrial fibrillation ablation procedures. Safety profile might be improved by the real-time direct view of fossa ovalis. Decrease in fluoroscopy time can be achieved by visualizing the ablation catheter during the procedure.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Márton Magyar, Viktória Zsiros, Anna L. Kiss, Zoltán Zsolt Nagy, and Zsuzsanna Szepessy

Absztrakt:

Bevezetés: A caveolák a plazmamembrán palack alakú, nem klatrinasszociált, 50–100 nanométer nagyságú befűződései, melyeknek legfontosabb integráns membránfehérjéje a caveolin-1. A caveolák kiemelt szerepet töltenek be a sejtek működésében – a vesicularis transzportban, a sejtciklus szabályozásában –, és platformként szolgálnak klasszikus és alternatív jelátviteli folyamatokhoz. Célkitűzés: Vizsgálataink célja a caveolák morfológiai és a caveolin-1 fehérje immunhisztokémiai kimutatása és összehasonlítása fiatal, kontroll (myop, hypermetrop) és szürke hályogos humán szemlencse elülső lencsetokjának epithelialis sejtjeiben. Így arra a kérdésre kerestünk választ, hogy a caveoláknak lehet-e szerepük a szürkehályog-kialakulás folyamatában. Módszer: A nagy myop és hypermetrop (kontroll-), valamint idős, elszürkült lencsével rendelkező betegek refraktív célból végzett műtétje során nyert elülső lencsetokokat mint szövetmintákat vizsgáltuk. Mindkét vizsgálati csoportban az elülső lencsetokok ultravékony metszeteit transzmissziós elektronmikroszkópiával tanulmányoztuk, valamint a szövetminták félvékony metszetein immunhisztokémiai jelölést végeztünk polyclonalis caveolin-1- és cavin-1-ellenes antitestekkel. Eredmények: Az immunhisztokémiai eredmények alapján a kontrollcsoportban a lencseepithelsejtekben jelentős caveolin-1-jel mellett alacsony cavin-1-jelet mértünk. A szürke hályogos mintákban azonban erőteljes cavin-1-expresszió és a kontroll- (myop) sejtekben tapasztalt mértékű caveolin-1-szignál volt megfigyelhető. Az elektronmikroszkópos képeken kontrollesetben caveolák gyakorlatilag nem voltak kimutathatók, míg a cataractás metszeteken emelkedett mennyiségű caveolát figyeltünk meg. Következtetés: Mivel a cavin-1 szükséges a caveolin-1 mellé, hogy a caveolák jellegzetes morfológiája kialakuljon, feltételezzük, hogy a cavin-1-expresszió változása tehető felelőssé az elektronmikroszkópos felvételeken megfigyelhető eltérésekért. Ezen eredmények utalhatnak arra, hogy a caveolák szerepet játszhatnak a szürkehályog-képződés folyamatában. Orv Hetil. 2019; 160(8): 300–308.

Open access