Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for

  • Author or Editor: Lajos Balogh x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Twenty-two serum samples of healthy bitches were tested with the frozen and lyophilised version of the same ELISA kit (Quanticheck, Faculty of Veterinary Science, Budapest, Hungary). Samples were chosen on the basis of their progesterone (P4) concentrations, which were between 1.00 and 20.00 ng/mL. As it is well known, this range has the highest clinical relevance in ovulation diagnosis. Both types of microplates were read at 15-min intervals from the 15th until the 90th minute (min) of incubation, and the results were compared with those of frozen plates at 60 min of incubation as 100 percent. Lyophilised microplates gave on average 18 percent higher results than the frozen version at equal incubation times. The highest difference between lyophilised and frozen samples was observed at 45 and 60 min of incubation. Ninety-four percent of the reaction in the frozen microplate occurred in the first 15 min, and during the subsequent 30 min the reaction seemingly stopped. After the 45th min of incubation, this 94 percent increased to 108 percent in the subsequent 30 min, which remained the final approximate result at the end of the 90 min of incubation. In contrast to the frozen microplate, the measured concentration increased continuously in the lyophilised version and reached the highest level at the 60th min. The results of the lyophilised microplate reached the same level at 30 min of incubation as those of the frozen version at 60 min. In conclusion, a mechanical increase or decrease of the incubation time does not generate a linear change in the test results. This study demonstrated that the results of a series of samples collected from the same bitch cannot be compared if they are measured with different laboratory methods or different ELISA kits.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Ildikó Radványi, Lajos Nagy, Sándor Balogh, and Ágnes Csikós

Absztrakt

Európában évente 2,5 millió ember halálát daganatos és egyéb előrehaladott stádiumú krónikus betegség okozza. Ez a szám várhatóan növekedni fog az európai népesség elöregedése miatt. A krónikus progresszív betegségben szenvedők jelentős hányadának halálát elnyújtott életvégi stádium előzi meg. Ebben a szakaszban a betegeknek súlyos tünetei, fájdalmai vannak, amelyek szükségessé teszik tüneti kezelésüket, palliatív ellátásukat. Sokszor nehézségekbe ütközik a betegek életkilátásainak megítélése, a betegség prognózisának becslése, és emiatt a fokozott palliatív ellátási igényű betegek korai meghatározása, kiválasztása. Az alábbi közlemény a „jó palliatív ellátás” alapelemeinek ismertetése során a leggyakrabban előforduló krónikusbetegség-lefolyási modelleket és azokat a faktorokat is bemutatja, amelyek használata segíti a gyakorló orvosokat abban, hogy könnyebben felismerjék a fokozott palliatív ellátási igényű betegeket és ezáltal már a betegség korábbi szakaszában is a betegek igényeinek megfelelőbb ellátást nyújthassanak. Orv. Hetil., 2015, 156(42), 1703–1709.

Restricted access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Veronika Lajos, Gábor Máté, Lajos Balogh, László Gy. Szabó, Dániel Babai, Judit Farkas, and Dóra Czégényi
Open access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Veronika Lajos, Gabriella Vámos, Judit Kis-Halas, Csaba Mészáros, Katalin Vargha, and Balogh Jánosné Horváth Terézia
Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Tibor Balogh, Lajos Duró, Noémi Hahn, Csaba Pléh, and Edit Anna Garab

Gervain Judit - Kovács Kristóf - Lukács Ágnes - Racsmány Mihály (szerk.): Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára (Balogh Tibor) Nagy László (Miklós): Az ismeretek alkalmazásának pszichológiai problémái (Duró Lajos)  Kiss Szabolcs: Elmeolvasás (Hahn Noémi) Simon Baron-Cohen: Elemi különbség. Férfiak, nők és a szélsőséges férfiagy (Hahn Noémi)  Jean-Pierre Changeux: Raison et plaisir (Pléh Csaba) Eric R. Kandel: In search of memory. The emergence of a new science of mind (Pléh Csaba) Daniel Schacter: Az emlékezet hét bűne (Garab Edit Anna)

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Beáta Török-Nagy, Péter Vajdovich, Lajos Balogh, Julianna Thuróczy, and Béla Dénes

Abstract

The goal of this study was to evaluate the suitability of a commercially available D-dimer assay as a diagnostic tool for testing dogs. This assay is an immunoturbidimetric diagnostic test, capable of determining the D-dimer levels in human plasma by using 2B9 monoclonal antibody. Plasma samples of clinically healthy (n = 20) and tumour-bearing (n = 50) dogs were measured. The tumours were grouped on the basis of histological type and aggressiveness, and then the measured D-dimer concentrations of these groups were compared to those of the control group. The differences were analysed statistically. For benign tumours, we did not find alterations in the D-dimer levels. However, in the case of malignant tumours (lymphoma, sarcoma, and carcinoma) and in the presence of metastases, significantly elevated D-dimer levels were measured. The assay proved to be suitable for measuring the D-dimer levels in plasma samples of dogs. The calculated reference range for dogs was confirmed to be between 0.06 and 0.69 µg/mL fibrinogen equivalent unit.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Linda Müller, Eszter Kollár, Lajos Balogh, Zita Pöstényi, Teréz Márián, Ildikó Garai, László Balkay, György Trencsényi, and Julianna Thuróczy

The relationship between metabolic disorders and the distribution of fat in different body regions is not clearly understood in humans. The aim of this study was to develop a suitable method for assessing the regional distribution of fat deposits and their metabolic effects in dogs. Twenty-five dogs were subjected to computed tomographic (CT) imaging and blood sampling in order to characterise their metabolic status. The different fat areas were measured on a cross-sectional scan, and the animals’ metabolic status was evaluated by measuring fasting glucose, insulin and leptin levels. The volume of visceral adipose tissue is the main determinant of leptin levels. The correlation of visceral fat volume and leptin concentration was found to be independent of insulin levels or the degree of insulin resistance. There was a positive correlation between the visceral to subcutaneous fat volume ratio and serum insulin concentration, and a similar trend was observed in the relationship of fat ratio and insulin resistance. The distribution of body fat essentially influences the metabolic parameters in dogs, but the effects of adiposity differ between humans and dogs. The findings can facilitate a possible extrapolation of results from animal studies to humans with regard to the metabolic consequences of different obesity types.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Ádám Balogh, Szilvia Bősze, Kata Horváti, Gábor Mező, Sándor Kéki, Lajos Nagy, Géza Bokodi, Miklós Szabó, and Barna Vásárhelyi

A hepcidin egy nemrégiben felfedezett, defenzin típusú peptid, amely központi szerepet játszik a vasháztartás szabályozásában. A hepcidin csökkenti a vastranszportban szerepet játszó molekulák expresszióját, így gátolja a vas gastrointestinalis rendszerből való felszívódását, makrofágokból való felszabadulását, csökkentve ezzel a szérum vasszintjét. A hepcidin vasháztartásban betöltött szerepének tisztázása segíthet a gyulladásos és krónikus betegségekben bekövetkező anémia pontosabb megértésében. Munkánk kezdetén a hepcidin kimutatására alkalmas, kereskedelmi forgalomban elérhető módszer nem állt rendelkezésre. Célunk volt egy, a vizelethepcidin kimutatására alkalmas módszer kidolgozása, valamint hogy ezen módszer segítségével vizsgáljuk a hepcidin jelentőségét a perinatalis vasháztartásban. Munkánk során a natív, emberi hepcidin aminosav-szekvenciájának megfelelően állítottunk elő peptidszármazékokat, amelyek közül az 1-7 peptidszármazékról igazoltuk, hogy alkalmas lehet a natív hepcidin standard helyettesítésére immunreakción alapuló módszerek fejlesztésekor. Kidolgoztunk egy, az emberi vizelethepcidin mennyiségi meghatározására alkalmas, lézerdeszorpciós tömegspektrometriás, szemikvantitatív módszert, amelyben az általunk szintetizált acetil-1-25 peptidszármazékot mint hepcidinszerű belső standardot elsőként alkalmaztuk. Kidolgoztunk a vizelet tisztítására és a vizelethepcidin koncentrálására alkalmas, szilárd fázisú extrakción alapuló módszert. Az általunk kidolgozott módszerrel elsőként mértük egészséges újszülöttek vizelethepcidin-szintjét, valamint egy kereskedelmi forgalomban elérhető módszerrel a szérumprohepcidin-szintjét. Kimutattuk, hogy az érett újszülöttek korai adaptációja során a szérumprohepcidin-szint nem változik, a vizelethepcidin viszont szignifikánsan nő. A szérumprohepcidin- és a vizelethepcidin-szintek egymással nem mutattak összefüggést. Kimutattuk, hogy az érett újszülöttek vasháztartásának korai adaptációja során a szérumprohepcidin-szintek kizárólag a vörösvérsejtek átlagos hemoglobinkoncentrációjával, míg a vizelethepcidin-szintek a szérumvasszinttel és teljes vaskötő kapacitással mutattak összefüggést. Kimutattuk, hogy az érett újszülöttek vasháztartásának korai adaptációja során a köldökzsinórvér-mintákban az alacsonyabb szérumprohepcidin-szintek esetén szabad vas jelenléte igazolható. Összefoglalva: Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a hepcidinnek valószínűleg szerepe van az újszülöttek korai, a vasháztartást érintő adaptációjában, azonban további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy ezt az összefüggést biztosan megállapíthassuk.

Open access
Hungarian Medical Journal
Authors: Nikoletta Nagy, Győző Szolnoky, Gábor Szabad, Zsuzsanna Bata-Csörgő, Attila Balogh, Gergely Klausz, János Györgyei, Yvette Mándi, Attila Dobozy, Lajos Kemény, and Márta Széll

Fibroblast growth factor receptor 2 gene codes for IIIb and IIIc transcript variants, which play pivotal roles in normal wound healing. Tumor necrosis factor α mediates several biological processes including wound healing. We aimed to characterise the expression pattern of IIIb expressed by in vitro cultured keratinocytes and in skin biopsy samples of venous leg ulcer patients, and to identify polymorphisms which may play a role in the pathomechanism of prolonged wound healing in venous leg ulcer patients. Real-time reverse transcription polymerase chain reaction and Western blotting methods were used for expression studies, polymerase chain reaction with TaqMan probes and with restriction fragment length polymorphism method were performed for polymorphism studies. We demonstrated that the expression of IIIb is related to the proliferation states of HaCaT keratinocytes and its expression is down-regulated in the uninvolved epidermis of venous leg ulcer patients ( n = 15) compared to the epidermis of controls ( n = 15). We identified a polymorphism in the 3’ untranslated region (2451A/G) of the fibroblast growth factor receptor 2 gene, which displayed a significant difference in the allelic distribution between leg ulcer patients ( n = 82) and controls ( n = 82; p = 0.0103). We hypothesize that this polymorphism may be a susceptibility factor for venous leg ulcer. In another set of experiment we demonstrated that the A allele of the –308 tumor necrosis factor α polymorphism might be a potential factor for venous leg ulcer susceptibility; however, our data suggest that this association is secondary and the primary association probably exists with obesity.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Petra Anna Golovics, Péter László Lakatos, Gyula Dávid, Tünde Pandur, Zsuzsanna Erdélyi, Ágnes Horváth, Gábor Mester, Mihály Balogh, István Szipocs, Csaba Molnár, Erzsébet Komáromi, Barbara Dorottya Lovász, Miklós Szathmári, Lajos S. Kiss, and László Lakatos

A Crohn-betegség gyógyszeres kezelése az utóbbi 20 évben jelentősen megváltozott, az immunszuppresszív szerek egyre gyakrabban és egyre korábban kerülnek alkalmazásra. Ezzel szemben a sebészi beavatkozások száma még mindig magas, és kevés bizonyíték van arra, hogy a Crohn-betegség kimenetele változott az utóbbi évtizedben. Célok: A szerzők célkitűzése az volt, hogy megvizsgálják a sebészi beavatkozások rizikóját és a változó gyógyszeres kezelési stratégia közötti kapcsolatot a Veszprém megyei populációs alapú adatbázis alapján. Módszer: 506, az adott periódusban diagnosztizált (incidens) Crohn-beteg adatait elemezték (életkor a diagnóziskor 31,5 SD 13,8 év). A fekvő és a járó betegek adatait folyamatosan követték. A tanulmány által vizsgált populációt három csoportba osztották a diagnózis éve szerint (kohorsz A: 1977–1989, kohorsz B: 1990–1998, kohorsz C: 1999–2008). Eredmények: Összességében az azathioprint, a szisztémás szteroidot és a biológiai kezelést (ami csak 1998 óta érhető el) a betegek 45,8%-a, 68,6%-a és 9,5%-a kapott. Az egy és öt éven belüli azathioprinkezelés 3,2% és 6,2% volt az A csoportban, 11,4% és 29,9% a B csoportban és 34,8% és 46,2% a C csoportban. Többváltozós Cox-féle regressziós analízisben szignifikáns összefüggés volt kimutatható az azathioprinkezelés kezdete és a diagnózis időpontja (p<0,001), a diagnóziskori életkor (p<0,001), a betegség viselkedése (p<0,001) és a szisztémás szteroid adásának igénye (p<0,001) között. A sebészeti beavatkozások száma a vizsgált periódusban csökkent (PLogrank = 0,022, PBreslow = 0,07). Többváltozós Cox-analízisben (HR: 0,43, 95% CI: 0,28–0,65) és propensity score modellben (HR: 0,42, 95% CI: 0,26–0,67) a korai azathioprin adása szignifikáns kapcsolatot mutatott a reszekciós műtét valószínűségével. Következtetés: A szerzők populációs alapú vizsgálatban igazolták, hogy az utóbbi években sebészeti beavatkozások számának csökkenése független kapcsolatot mutat az agresszívebb kezelési stratégiával, az egyre gyakoribb és korábbi azathioprinhasználattal. Orv. Hetil., 2012, 153, 541–552.

Open access