Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Author or Editor: Márta Piczil x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Közismert, hogy a munkahelyi stressz befolyásolja a dolgozók munkaelégedettségét, testi és lelki egészségét. A pszichoszociális munkakörnyezet hatása az élettel való elégedettségre azonban még viszonylag kevésbé vizsgált kutatási terület. Tanulmányunk célja, hogy a nővérek élettel való elégedettségét potenciálisan befolyásoló munkakörnyezeti jellemzőket - kiemelten a kiégés faktorokat – elemezzük. Vizsgálatunkban 201, Szeged kórházaiban dolgozó nővér vett részt. Az adatgyűjtés önkitöltéses kérdőív segítségével valósult meg. Eredményeink azt igazolják, hogy a kiégés faktorai jelentős mértékben összefüggnek az életelégedettséggel, s ez az összefüggés különösképpen erős az érzelmi kimerültséggel kapcsolatban. A munkaelégedettséggel mindhárom kiégés faktor igen szoros kapcsolatot mutat, s az életelégedettség és a munkaelégedettség is erőteljesen összefügg egymással. Az egyéb munkakörnyezeti jellemzők közül ki kell emelni az egészségügyben eltöltött évek számát, a társadalmi presztízs megítélését, valamint az iskolázottság mértékét. Kutatási eredményeink arra hívják fel a figyelmet, hogy az életelégedettség – mint a szubjektív jóllét mutatója – jelentős mértékben függ a pszichoszociális munkakörnyezettől.

Restricted access