Search Results

You are looking at 1 - 10 of 26 items for :

  • Author or Editor: Tamás Németh x
  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • All content x
Clear All Modify Search

WILHELM KÖRTE (1839): Albrecht Thaer élete és munkássága orvosként és mezőgazdaként

(A magyar kiadást sajtó alá rendezte: Kádár Imre)  (MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest, 2007)

Agrokémia és Talajtan
Author: Tamás Németh
Restricted access
Restricted access
Restricted access