Search Results

You are looking at 91 - 100 of 2,557 items for :

  • All content x
Clear All

A szerző kereskedelempolitikai eszmefuttatást ír le Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása szempontjából, különös tekintettel a WTO jelenleg folyó Doha-forduló­jára. A körtárgyalások folyamán az EU közös mezőgazdasági politikája a támadások közép­pontjába került, ezért annak újabb változása várható - ez kedvezhet a komparatív előnyökkel rendelkező Magyarország számára. A forduló során várható a vámok további csökkentése, ami a magas vámokkal rendelkező fejlődő országok számára eredményez jelentős vámcsökkentéseket. A csatlakozáskor Magyarországnak át kell vennie az EU Közös Kereskedelempolitikáját; az EU széles körű preferenciális rendszere és a jelenleg magasabb magyar vámtarifák következtében a magyar piac a külsőkkel szemben nyitottabbá válik.

Restricted access

The International Monetary Fund (IMF) has undergone notable changes by starting collaboration with the European Union (EU). Hence, this paper seeks to estimate the effects of IMF programmes on employment, with data from the EU-28 between 1993 and 2013. In order to control for selection on observable and unobservable variables, the study employs Propensity Score Matching in combination with the Differences-in-Difference estimator. Next, the robustness of the findings is checked by applying four different matching algorithms. Our paper concludes that employment decreases once a country resorts to the IMF, and this impact is still measurable after two years of programme initiation.

Restricted access

Írásunkban arra vállalkozunk, hogy felvázoljuk, hogy az Európai Unió verseny­képességre vonatkozó elképzelései hogyan hatnak a magyar vállalati versenyképességre. Mondandónkat három részben fejtjük ki. Elsőként röviden összefoglaljuk, hogy milyen makrogazdasági tényezők hatnak a vállalati versenyképességre. Ezt követően az EU versenyképességi megközelítését tárgyaljuk, cikkünk végén pedig a hazai versenyképes­ség alakítására vonatkozó tanulságokat foglaljuk össze a hazai gépjárműgyártás pél­dáján, a Nemzeti Fejlesztési Tervben megfogalmazottak türkében. A Nemzeti Fejlesztési Tervet olyan lehetőségnek tartjuk, amely jó alapot jelenthet a vállalati versenyképesség fejlesztéséhez szükséges pótlólagos erőforrások megszerzésében, de a lehetőségek valóra válásához elengedhetetlen az EU versenyképességi szempontjainak figyelembevétele.

Restricted access

Hegedüs, Zs. (2014): http://vilaggazdasagi.blog.hu/2014/03/29/konferencia-osszefoglalo_tiz_eve_az_eu-ban_kozos_lehetosegek_eltero_fejlodes (accessed 29.05.2014) Meisel, S.(2014): A

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors: Tamás Ágh, Katalin Gáspár, Balázs Nagy, Matthieu Lehmann, and Zoltán Kaló

– 201 . Carone , G. – Denis , C. – Mc Morrow , K. – Mourre , G. – Röger , W. ( 2006 ): Long-Term Labour Productivity and GDP Projections for the EU25 Member States: A

Restricted access
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
Authors: Sharayu Kasar, Sumit Kumar, Aishwarya Kar, K. Krishnan, N. Kulkarni, and B. Tomar

Abstract  

Sorption of Eu(III), an analogue of trivalent actinides (Am, Cm), by amorphous titania as well as different crystalline phases of titania, namely anatase and rutile, have been studied as a function of pH, using 154Eu (half life = 8.8 yrs, Eγ = 123,247 keV) as a radiotracer. The objective of this study was to investigate the effect of the crystalline phase of the titania on their sorption behaviour towards the metal ion. Amorphous titania was prepared by organic route and was converted into anatase and rutile by heating at elevated temperatures based on the differential thermal analysis studies. Eu(III) sorption by all forms of titania rises sharply with the pH of the suspension, with the sorption edge shifting to higher value in the order; amorphous < anatase < rutile. However, the normalization of the sorption data to the surface area of the sorbents resulted in the overlapping of the sorption curves for amorphous and anatase phases, with the data being higher for rutle in the lower pH region, indicating the effect of the crystal phase on sorption behaviour of Eu(III).

Restricted access

Az Európai Megállapodással létesített társulási viszony 1991 és 2004 közötti időszakában az EU-csatlakozás vezérelte jogi-intézményi adaptációs folyamatnak (amit egyszerűsítve jogharmonizációnak szokás nevezni) egyik mozgalmas területe volt a gazdasági verseny joga. E szakterület gazdaságpolitikai-versenypolitikai tartalmi töltetét és jogi-intézményi konstrukcióját tekintve csak megszorításokkal oldható fel az integráció általában homogenizált szabályozási fejleményeiben. A szabályozási igazodás sok fontos elemet vezetett be az újonnan kiépülő magyar versenyjogba, de a kezdetektől látható volt, hogy mindez kissé felemásra sikeredett. A versenypolitika és a versenyhatóság a piacgazdasági vállalati struktúrák kialakulásának éveiben érdemi szerep nélkül működött. A jogharmonizáció jegyében másrészt nehezen értelmezhető versenyjogi követelmények is átíródtak a magyar jogba a nem mindig megalapozott brüsszeli instrukciók hatására. A cikk a hazai versenyjog ezen időszakának néhány fontosabb kérdését tárgyalja, továbbá kitér a jogharmonizáció intézményfejlesztési hiányosságára is. Korszakosnak mondható változás lesz a csatlakozásunk napján az EU versenyjogi rendszerében, hogy tagállami szinten kell majd alkalmazni az EU versenyjogát, a vállalkozásoknak pedig nagyobb önállósága és felelőssége lesz a versenyjognak megfelelő üzleti cselekvésük kialakításában. A tanulmány végül e fejlemények lényegét, valamint a hazai versenyhatóságra és a vállalkozásokra gyakorolt várható következményeiket foglalja össze.

Restricted access

Abstract  

The spontaneous reduction of Eu3+ to Eu2+ was examined when EuCl3 was added into a pyroprocessing media of LiCl molten salt at 923 K. The amount of Eu2+ was calculated by measuring the total charge consumed to oxidize Eu2+ ions to Eu3+ ions. The concentration ratio of Eu2+ to Eu3+ was estimated to be about 0.40 in the media. In addition, it is confirmed that the reduction of Eu3+ to Eu2+ is caused by the oxidation power of Cl to Cl2. The coexistence of Eu3+ and Eu2+ in the LiCl molten salt system was examined by UV–Visible and luminescence spectroscopy. The molar absorptivities of Eu3+ and Eu2+, calculated from UV–Visible absorption spectra, were 423 and 1954 M−1 cm−1, respectively.

Restricted access

This paper outlines the roles of the translator, the terminologist and the reviser described by their input and output information in the translation workflow. A real application of the computational work-flow management of translation in the project Translation of EU Legislation Texts into Hungarian is shown. With the help of the computational translation tools developed for this project, 40,000 pages of translation by around 100 translators was done by a Consortium consisting of three translation agencies, a revision agency and a language technology partner. A very important by-product, a common English-Hungarian glossary of 11,000 legal terms introduced by the translators involved in the project was also produced.

Restricted access

57 Popp J. (2003): Az agrárpolitikák mozgástere a nemzetközi kereskedelem liberalizálásának tükrében. Budapest, AKII Tanulmány, 2003/8. Vértes A. (2004): Az EU-15 és a 10

Restricted access