Search Results

You are looking at 91 - 100 of 1,141 items for :

  • "Magyarország" x
  • All content x
Clear All

[Az Európai Közösségi Tanulmányok Magyar Társaságának 2005. évi, A Lisszaboni Folyamat és Magyarország c. konferenciáján tartott előadás.]

Restricted access

[Az Európai Közösségi Tanulmányok Magyar Társaságának 2005. évi, A Lisszaboni Folyamat és Magyarország c. konferenciáján tartott előadás.]

Restricted access

): Magyarország alkotmányának szabályozási elvei. Az egészségről ötször. Orvosi Hetilap , 152. évf. 9. szám, 349–351. Julesz Máté (2011): Vigyázat, alkotmányozás! Munka, környezet, egészség. Munkaügyi Szemle , 55. évf. 2. szám, 51

Restricted access

Az Európai Unió új tagjaként Magyarország számára is kötelező az EU Víz Keretirányelvben előírt célok elérése, azaz a vizek „jó állapot”-ba hozása s az ehhez kapcsolđ3

Restricted access

integráció témaköréből. (Magyarország integrációs profilja) . IV. füzet. Savaria University Press, Szombathely. Tanulmányok az európai integráció témaköréből. (Magyarország integrációs profilja). IV

Restricted access
Magyar Onkológia
Authors: Janina Kulka, Ildikó Szirtes, A. Marcell Szász, Péter Kupcsulik, István Kenessey, Gábor Lotz, and József Tímár

Köszönetnyilvánítás A Roche Magyarország Kft. adminisztratív és anyagi támogatást biztosított mind a retrospektív vizsgálat elvégzéséhez, mind a körvizsgálat lebonyolításához. Az elemzéseket végző patológusok honoráriumban

Restricted access

. Magyarország genetikus talajtípusainak, altípusainak és változatainak szisztematikus jegyzéke In: Szabolcs I. (szerk.)(1966). A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve, Országos Mezogazdasági Minoségvizsgáló Intézet , Budapest , pp. 165 - 254

Restricted access

–153. Berényi N., 1943. Magyarország Thornthwaite rendszerű éghajlati térképe és az éghajlati térképek növényföldrajzi vonatkozásai. Időjárás. 47. 81–91, 117–125. Brook, J. R. et al., 1999. Description and evaluation of

Restricted access
Társadalomkutatás
Authors: Vera Gáthy and Mária László

Bayer József - Lévai Imre (szerk.): Globalizációs trendek. Tanulmányok. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 2003, 179 o.;Kőszegfalvi György: Magyarország településrendszere. Történelmi vázlat településrendszerünkről. Alexandra Kiadó, Pécs, 2004, 158 o.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Boglárka Eisingerné Balassa, Tímea Csákvári, and István Ágoston

References 1 OECD/European Observatory on Health Systems and Policies. Hungary: Country Health Profile 2017. State of Health in the EU. [Magyarország

Open access