Search Results

You are looking at 91 - 100 of 225 items for :

  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: László Fodor, István Fehér, György Szabados, Éva Júlia Varga, Róbert Herold, and Tamás Tényi

BH, Kim JH, Oh S, et al. Clinical features of parricide in patients with schizophrenia. Aust N Z J Psychology 2012; 46: 621–629. 12 Klein CA, Hirachan S. The masks of

Open access

Absztrakt:

A feltételezhetően 2019 végén Kínából indult és világjárvánnyá vált koronavírus-betegség (COVID–19) az egészségügyi ellátórendszer minden szegmensét érinti világszerte, így hazánkban is. Mivel az egészségügyi személyzet számos egészségügyi ellátás során kapcsolatba kerülhet vírusfertőzöttekkel is, járvány idején elengedhetetlenül szükséges, hogy a különböző területen dolgozó hazai szakemberek is naprakész információt kapjanak a vírusról és a fertőzésnek a betegellátást befolyásoló aspektusairól, a javasolt intézkedésekről. A jelen közlemény egy irodalmi összefoglaló, melyben a szerzők a jelenleg elérhető, idevágó hivatkozásokat dolgozták fel, szem előtt tartva a klinikumi ellátás járványügyi vonatkozásait. A feldolgozott publikációk alapján kijelenthető, hogy az elsődlegesen a fej-nyak régiót érintő beavatkozások során, kiemelten a forgó eszköz használatát is igénylő intervenciók esetét, elengedhetetlenül szükséges a beavatkozáskor a helyiségben tartózkodó összes munkatárs teljes védelme, egyszer használatos teljes öltözékkel, szemüveggel és speciális maszkokkal. Ezen felszerelések cseréje és a rendelő tisztítása minden beavatkozás után meg kell, hogy történjen, és erre a teljes ellátóteamet oktatással előre fel kell készíteni. Annak érdekében, hogy megelőzhetők legyenek a kezelések alatti keresztfertőzések és a szakemberek fertőzései, elengedhetetlen a munkaegészségügyi és infekciókontroll-intézkedések szigorú betartása. Orv Hetil. 2020; 161(17): 660–666.

Open access

The methods elaborated for the thermometric determination of the component to be analyzed in samples containing several interfering components are described. The following possibilities have so far been found for performing the determinations: The application of selective or partially selective reactions. Increasing the selectivity of the reactions by masking the interfering components. Increasing the selectivity of the reactions by utilizing the differences in behaviour of the various components towards the reagent, as for instance, differences in solubility, in stability constants, in the variation of the stability constants with pH, in the reaction rate. The use of indirect methods. Finally the correction of the interfering effect of certain components by calculation in the case of binary and multicomponent systems.

Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: A komplementer és alternatív medicina egészségügyi piacon történő térnyerése megkérdőjelezhetetlen, fontos kérdés tehát, hogy a betegek miért választják az ilyen gyógymódokat, ezzel gyakran megszakítva a nyugati medicina keretében zajló terápiás folyamatot. Célkitűzés: A szerzők célja azoknak a tényezőknek a feltérképezése és elemzése, amelyek miatt a betegek a különböző alternatív medicinák szolgáltatásait igénybe veszik. Módszer: A kvalitatív kutatás alapja egy hagyományos kínai orvoslást nyújtó rendelőben végzett orvosi antropológiai terepmunka: résztvevő megfigyelés (355 óra), strukturálatlan interjúk betegekkel (n = 93) és mélyinterjúk (n = 14). Eredmények: Az alternatív medicinát alkalmazó betegek gyakran nem kapnak a nyugati orvoslástól diagnózist, magyarázatot vagy gyógymódot betegségükre, illetve ezek valamelyike a beteg számára nem volt elfogadható. Máskor a betegek azért választják az alternatív medicinát, mert filozófiai kongruenciát mutat olyan világ-, ember- és betegségképbeli képzetekkel, amik eleve magyarázó modelljük részét képezik. Következtetések: Egy adott terápia mindig egy kulturális rendszer része, valamint egy specifikus pszichoszociális kontextusba ágyazott jelenség, így a terápiaválasztás is csak ennek fényében értelmezhető. Orv. Hetil., 2016, 157(15), 584–592.

Open access

Fungi, in particular Aspergilli, are well known for their potential to overproduce a variety of organic acids. These microorganisms have an intrinsic ability to accumulate these substances and it is generally believed that this provides the fungi with an ecological advantage, since they grow rather well at pH 3 to 5, while some species even tolerate pH values as low as 1. 5. Organic acid production can be stimulated and in a number of cases conditions have been found that result in almost quantitative conversion of carbon substrate into acid. This is exploited in large-scale production of a number of organic acids like citric-, gluconic- and itaconic acid. Both in production volume as well as in knowledge available, citrate is by far the major organic acid. Citric acid (2-hydroxy-propane-1, 2, 3-tricarboxylic acid) is a true bulk product with an estimated global production of over 900 thousand tons in the year 2000. Till the beginning of the 20th century, it was exclusively extracted from lemons. Since the global market was dominated by an Italian cartel, other means of production were sought. Chemical synthesis was possible, but not suitable due to expensive raw materials and a complicated process with low yield. The discovery of citrate accumulation by Aspergillus niger led to a rapid development of a fermentation process, which only a decade later accounted for a large part of the global production. The application of citric acid is based on three of its properties: (1) acidity and buffer capacity, (2) taste and flavour, and (3) chelation of metal ions. Because of its three acid groups with pKa values of 3. 1, 4. 7 and 6. 4, citrate is able to produce a very low pH in solution, but is also useful as a buffer over a broad range of pH values (2 to 7). Citric acid has a pleasant acid taste which leaves little aftertaste. It sometimes enhances flavour, but is also able to mask sweetness, such as the aspartame taste in diet beverages. Chelation of metal ions is a very important property that has led to applications such as antioxidant and preservative. Moreover, it is a “natural” substance and fully biodegradable.

Restricted access

A hétköznapokban számtalanszor kell különböző alternatívák közt választanunk, miközben nem vagyunk biztosak választásunk helyességében. Bizonytalan helyzetben hozott döntéseinket, választásainkat kísérő szubjektív bizonyosságérzetet időnként verbális címkékkel, máskor százalékokkal fejezzük ki: „tuti biztos”, „talán ez a helyes”, 90% stb.). A kalibrációs kutatások azt vizsgálják, hogy ezek a verbális címkék és százalékok mit fejeznek ki, mi a közük az utólagos beváláshoz. Például 100 olyan helyzetből, amely mellett 90%-os magabiztossággal döntöttünk, valóban 90 körül van-e azok száma, amelyek utólag jó döntésnek / ítéletnek bizonyultak. Jelen kutatásomban azt vizsgáltam, hogy olyan opciók, amelyeket könnyen ki tudnak zárni a döntéshozók, hogyan változtatják meg a „versenyben maradó” opciók közti választás magabiztosságát. Általánosnak látszik az a döntési folyamat, hogy a döntéshozók először az irreális opciókat kizárják, majd a többi reálisnak látszó alternatívát mérlegelik. Vizsgálatom alapján elmondható, hogy az irreális opciók nem nehezítik a döntéshozó helyzetét, és ezáltal nem bizonytalanítják el ítéletalkotásában, hanem éppen ellenkezőleg: magabiztosabbá teszik. Vizsgálatom a kalibrációs elméletek egyikének érvényességét támasztja alá: Eredményeim ellentmondanak a normatív döntéselméletnek, a valószínűségi kalibráció alátámasztás-elméletének (support theory), valamint a szubjektív valószínűségekre vonatkozó ökológiai validitás (ecological validity and probabilistic mental models) elméletének, viszont összhangban vannak az optimista felülkalibráltság elméletével.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsuzsanna Kahán, Zoltán Varga, Melinda Csenki, Júlia Szabó, Elemér Szil, Gábor Fekete, Katalin Hideghéty, Krisztina Boda, and László Thurzó

Bevezetés: Az egyedileg megtervezett sugárterápia a lokális kontroll és a túlélés javítása révén alapvető része az emlőrák kuratív kezelésének. A besugárzandó térfogat alakját követő konformális besugárzás, és a védendő szervek sugárterhelésének kontrollálását is lehetővé tevő háromdimenziós besugárzástervezés növelik a besugárzás biztonságát. Beteganyag és módszer: A dolgozat a klinikán 2002 óta követett módszereket ismerteti. Az emlő/mellkasfal, illetve a nyirokrégiók besugárzásának indikációja a lokoregionális relapsus legalább 10%-os kockázata volt. CT-alapú háromdimenziós besugárzás tervezése és egyéni pozicionálás történt, a vizsgálat második szakaszában termoplasztikus maszk-rögzítéssel. A védendő szervek dózisterhelését az irodalmi adatok alapján összeállított felső határértékek korlátozták. A betegek első csoportjában individuálisan tervezett blokkokat, a második csoportban „multileaf” kollimátort (MLC), a harmadik csoportban pedig intenzitásmodulált sugárnyalábokat alkalmazva végeztük a besugárzást. Eredmények: Összesen 737 emlőrákos beteg részesült individuális rizikó alapján megtervezett konformális besugárzásban. Háromszázhetvenkét esetben csak lokális, 365 esetben lokoregionális besugárzás történt. A besugárzott térfogatok dóziseloszlását a vizsgálat második periódusában adott műszaki lehetőségekkel jelentősen javítani lehetett: a dózis ±10%-kal ellátott emlő-/mellkasfal-, axillaris-supraclavicularis, illetve mammaria interna térfogatok aránya az alkalmazott besugárzási technikától függően rendre 90,5–94,2%; 84,1–93,8% és 86,7–91,6% között mozgott. Az azonos oldali tüdő és a szív sugárterhelését reprezentáló dózis-volumen paraméterek szignifikánsan magasabbak voltak lokoregionális besugárzás, mint csak lokális besugárzás esetén. A vizsgálat második periódusában lokoregionális besugárzás esetén a tüdő- és szívterhelés a korábbinál szignifikánsan alacsonyabb volt, míg lokális besugárzásnál ilyen hatás nem jelentkezett. A maszkrögzítés bevezetésével a beállítási pontatlanságból és a légzési mozgásból eredő bizonytalanság redukciója mellett az ellenoldali emlő sugárterhelését is csökkenteni lehetett. Következtetések: A posztoperatív besugárzást gondos kockázat- és haszonelemzés után kell megtervezni. A háromdimenziós besugárzás-tervezésen alapuló konformális sugárterápia dózis-volumen adatainak elemzése során egyénileg szükséges dönteni az előnyösebb megoldás érdekében bevezetendő különleges technikák alkalmazásáról.

Restricted access

-Ougrienne 217.) Glukhova , Galina 2002 Simvolika ryazhen’ya v traditsionnoy kul’ture udmurtov [The Symbolism of Masking in the Traditional Culture of the Udmurts]. PhD thesis. Izhevsk : YgrY . Lehtinen , Ildiko 2015 Cleanliness as a part of Mari

Restricted access

This paper outlines the reasons why and the conditions under which a team of Hungarian experts in terminology at Károli Gáspár University decided to edit the Hungarian version of the UNGEGN document entitled Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names and its Addendum. During the work, the experts had to eliminate several discrepancies between the existing and the required new Hungarian terminology for geographical names standardization. Whilst the traditional Hungarian toponomastic terminology consists primarily of terms of Hungarian origin, recent literature in Hungarian seems to give preference to internationally recognized terms. With respect to language theory, the principles of Cognitive Linguistics have become widely adopted also in the discipline of terminology, which influences the identification or the establishment of equivalent terms. In the modern Hungarian glossary, term gaps had to be filled in accordance with the dominant trends in today’s term formation, and term changes also had to be treated appropriately. Definitions reflecting the latest results in distinct professional fields (e.g. linguistics, geography, cartography, computer science) had to be worded adequately, but in an easily intelligible way — a task requiring a vast amount of background knowledge even in the case of translation. Depending on the phenomenon described in the definition and the nature of the illustrative toponyms, examples had to be translated, explained, completed with or changed into relevant Hungarian name forms. Formally, the Hungarian glossary should be compatible with the UNGEGN lists; it also has to be easy to use on its own. All these factors, discussed in detail in the paper, were taken into consideration when the experts prepared the Hungarian version of the UNGEGN Glossary, with the aim of updating the Hungarian terminology for geographical names standardization.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: István Pregun, György Bodoky, Károly Rácz, and Zsolt Tulassay

A szerzők a carcinoid tumorokkal kapcsolatos legfontosabb klinikai gyakorlati ismeretekről adnak áttekintést. A carcinoid daganatok neuroendokrin sejtekből származó, többségében lassan növekvő ritka tumorok, azonban gyorsan metasztatizáló, agresszív formában is jelentkezhetnek. Epidemiológiai adatok szerint gyakoriságuk nő, amit részben a diagnosztikus módszerek fejlődése okozhat. A daganatok gyakran tünetmentesek, máskor carcinoid szindróma vagy egyéb endokrin szindrómák tünetei lehetnek jelen. A korai diagnózist biokémiai markerek (szérum-kromogranin-A, vizelet-5-hidroxi-indolecetsav) és speciális képalkotó módszerek segítik. A daganatok jelentős részét a betegség előrehaladott stádiumában ismerik fel; ezekben az esetekben sebészi módszerekkel nem érhető el teljes gyógyulás, bár a daganat megkisebbítésének sebészi vagy intervenciós radiológiai lehetőségeit ilyenkor is számításba kell venni. A carcinoid tumorokhoz társuló klinikai tünetek kezelésének jelenleg leghatásosabb eszközei a szomatosztatin-analóg készítmények, amelyek a tünetek megszüntetésén/enyhítésén kívül tumorgátló hatásuk révén akár hosszú éveken keresztül kivédhetik a daganatok növekedését vagy ritkán daganatregressziót válthatnak ki. A kemoterápiás készítményeket elsősorban metasztatikus, agresszív, gyorsan növekvő, illetve pancreas neuroendokrin daganatok esetén alkalmaznak, klinikai vizsgálatokban új kemoterápiás lehetőségként a temozolomid és a thalidomid adásával szereztek kedvező kezdeti tapasztalatokat. Progresszív, előrehaladt stádiumú daganatban szenvedő betegek részére hatékony új terápiás lehetőség a 131 I-MIBG, 90 Y-DOTA-TOC és 177 Lu-DOTA-TOC radionuklid kezelés. Kezdeti tapasztalatok állnak rendelkezésre a tirozinkináz-gátlók, tirozinkináz-ellenes antitestek és a „mammalian target of rapamycin” (mTOR) gátlók alkalmazásáról, amelyek közül a hatékonynak bizonyuló készítmények a jövőben szélesebb körű alkalmazást nyerhetnek. Orv. Hetil., 2010, 46, 1885–1894.

Open access