Search Results

You are looking at 91 - 100 of 251 items for :

  • "sustainable development" x
  • All content x
Clear All

): Social Sustainability: A Catchword between Political Pragmatism and Social Theory. International Journal of Sustainable Development 8(1–2): 65–79. Greißler E. Social Sustainability: A

Restricted access

Julian Simon . Review. Bulletin of the Atomic Scientists 38 ( 1 ): 39 – 42 . Daly , H. E. ( 1996 ): Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development . Boston

Restricted access

. A Syngellakis 1993 Concept of sustainable development in european community law and policy Cambrian Law Review 24 59 – 77

Restricted access

Láng I.: 2003. A fenntartható fejlődés Johannesburg után. (Sustainable development following Johannesburg). Agroinform Kiadóház. Budapest. Oldeman, L. R.: 2004. The global extent of soil degradation. In: Soil

Restricted access

Napjainkban egyre nagyobb igény mutatkozik olyan technológiák és módszerek kidolgozására és alkalmazására, melyek lehetővé teszik a gyors, költséghatékony és környezetbarát talajadat-felvételezést és kiértékelést. Ezeknek az igényeknek felel meg a reflektancia spektroszkópia, mely az elektromágneses spektrum látható (VIS) és közeli infravörös (NIR) tartományában (350–2500 nm) végzett reflektancia-mérésekre épül. Figyelembe véve, hogy a talajokról felvett reflektancia spektrum információban nagyon gazdag, és a vizsgált tartományban számos talajalkotó rendelkezik karakterisztikus spektrális „ujjlenyomattal”, egyetlen görbéből lehetővé válik nagyszámú, kulcsfontosságú talajparaméter egyidejű meghatározása. Dolgozatunkban, a reflektancia spektroszkópia alapjaira helyezett, a talajok ösz-szetételének meghatározását célzó módszertani fejlesztés első lépéseit mutatjuk be. Munkánk során talajok szervesszén- és CaCO3-tartalmának megbecslését lehetővé tévő többváltozós matematikai-statisztikai módszerekre (részleges legkisebb négyzetek módszere, partial least squares regression – PLSR) épülő prediktív modellek létrehozását és tesztelését végeztük el. A létrehozott modellek tesztelése során megállapítottuk, hogy az eljárás mindkét talajparaméter esetében magas R2 értéket [R2 (szerves szén) = 0,815; R2 (CaCO3) = 0,907] adott. A becslés pontosságát jelző közepes négyzetes eltérés (root mean squared error – RMSE) érték mindkét paraméter esetében közepesnek mondható [RMSE (szerves szén) = 0,467; RMSE (CaCO3) = 3,508], mely a reflektancia mérési előírások standardizálásával jelentősen javítható. Vizsgálataink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a reflektancia spektroszkópia és a többváltozós kemometriai eljárások együttes alkalmazásával, gyors és költséghatékony adatfelvételezési és -értékelési módszerhez juthatunk.

Restricted access
Pollack Periodica
Authors: Marcela Ondova, Nadezda Stevulova, Lenka Palascakova, and Adriana Estokova

Pattanaik Ch. S, Sabat K. A. A study of Nalco fly ash on compressive strength for effective use in high volume mass concrete for a sustainable development . India: Mumbai, 2010. Sabat K. A

Restricted access

Skutai J. Sustainable Development of Multifunctional Landscapes 2003

Restricted access

Fertő, I. (2012): Time-to-degree for Management Ph.D. — A Hungarian Case Study. In: Bélyácz, I. - Fogarasi, J. - Szabó, K. - Szász, E. (eds): Knowledge and Sustainable Development . Oradea: Partium Press, pp. 541

Restricted access

in the millennium. In: Proceedings of the 1st National Seminar on Sustainable Development of Coarse Cereals. 7–8, February. Min. of Agriculture, Directorate of Millets Development, Jaipur, India, pp. 134

Restricted access

Arbuthnott, K. D. (2009): Education for Sustainable Development Beyond Attitude Change. International Journal of Sustainability in Higher Education 10: 152–163. Arbuthnott K. D. Education

Restricted access