Search Results

You are looking at 101 - 110 of 5,159 items for :

  • "Environmental" x
  • All content x
Clear All

Abstract  

A survey of the environmental radioactivity in the Eastern States of Nigeria, consisting of Akwa Ibom and Corss River States has been done and that of Uyo (5°N, 7°50E), Nigeria, has been updated for the period of 1981 to 1991. An overall average of 329.7±13.3 mBq is the environmental radioactivity for the surrounding air in Akwa Ibom State, while 348.5±13.7 mBq is the activity for the air in Cross River State. There has been a marked increase of average environmental radioactivity in Uyo from 293.0±12.6 mBq to 373.7±14.8 mBq in recent years with a yearly mean of 324.1±13.7 mBq.

Restricted access

Abstract  

A survey of the environmental radioactivity in Uyo /5° N, 7° 50 E/, Nigeria has been done for the period 1981 to 1986. An overall average of 8.5±0.5 pCi is the environmental radioactivity for the surrounding air and 8.2±0.4 pCi for the top soil. Airborne -particles were also measured using CR-39 plastic detectors. The University Campus in Uyo had an overall average -activity of 75.3±0.8 fmCi while other sectors of the town had an average of 95.2±1.1 fmCi. Our results show a non-uniform distribution of - and other radioactivity in Uyo.

Restricted access

Abstract  

A method for rapid determination of plutonium isotopes in environmental samples with ultrasonic nebulisation and quadrupole ICP-MS detection was established. Techniques for sample dissolution, pre-concentration and chemical separation were evaluated and the optimal scheme outlined. Comparisons with α-spectrometry and high resolution ICP-MS confirmed the suitability of the method when applied to different environmental matrices within the global fallout concentration range in the northern hemisphere as well as more contaminated sites. Operational detection limits were 0.5–1.5 fg/l for fresh waters and 0.03–0.1 ng/kg for lake sediments and saline marsh sediments.

Restricted access

Abstract  

Nuclear and isotopic techniques are valuable tools in assessing the levels of environmental pollution by toxic elements and for studying how these contaminants affect human health. More than 90 counterparts from 55 countries around the world have participated in projects on these topics, supported by the International Atomic Energy Agency (IAEA), during last ten years. With the support of the IAEA, for example, an appropriate metrology for compositional characterization of size fractionated airborne particulate matter was developed, verified and implemented in more than 40 countries. This paper reviews the development and application of environmental metrology tools involving nuclear analytical and isotopic techniques, as seen from the particular perspective of IAEA programmes.

Restricted access
International Review of Applied Sciences and Engineering
Authors: I. Fazekas, Gy. Szabó, Sz. Szabó, M. Paládi, G. Szabó, T. Buday, Z. Túri, and A. Kerényi

Abstract

The aim of our report is to refer on the actual state of small biogas power plants in Hungary summarising the increase in their number and capacity and their effects on climatic change. The above is based on the CO2 emission of the energetic utilization of biogas and the calculation of its ecological footprint that were compared to the environmental effects of natural gas energetic utilization. The aim of this paper does not include the complete life cycle analysis therefore the environmental benefits of the energetic utilization of biogas produced from various raw material are presented via only the direct CO2 emission of the production process.

Restricted access

Abstract  

Evergreen oak was chosen as a possible biological monitor of environmental pollution. It was shown that there is a direct relationship between the concentration of elements in leaves and the presence of pollution sources, i.e. the density of vehicular traffic.

Restricted access

Abstract  

An overview of Compton suppression neutron activation analysis (NAA) is given. The basic theory of the technique, its experimental design, uniqueness, and limitations are discussed. Experimental data showing its usefulness for the low level determination of several key elements in environmental samples that can not be obtained using conventional non-destructive neutron activation is deliberated.

Restricted access

Abstract  

The temperature in powdered rock and environmental samples irradiated with 23 MeV protons was measured. Under helium (3–9·105 Pa) the obtained temperature is considerably lower than under vacuum. Irradiation under helium at a sufficiently low beam intensity allows to avoid systematic errors that may occur in charged particle activation analysis due to volatilization of matrix components.

Restricted access

Abstract  

The aim of the present review is to evaluate, on the basis of published papers, the real potential of XRF technique for environmental analysis. Special attention is given for the determination of heavy metal pollution in water. Results of numerous papers for various samples are presented. Some details of the technique and preconcentration methods employed are also discussed.

Restricted access

Az igazság szociológiáját a környezetvédelmi kazuisztika és a környezetvédelmi szabályok meglehetős pontossággal láttatják. A jog csak eszköz az igazság társadalmi működésének visszatükrözéséhez. A környezetvédelmi jog ennek a vizsgálatnak egy eszköze. Így a jelen tanulmányban a környezetvédelmi jog azt a célt szolgálja, hogy megmutassa, miként vezérli az igazságosság a társadalmat, továbbá hogyan módosítja a társadalom az igazságosságot. A környezetvédelmi jog példáján keresztül világosodik meg az igazság társadalmi szerepének minden részlete. A környezetvédelmi kazuisztika és absztrakció rávilágít, miként rombolhatják a környezetvédelmi jogot és a társadalmi igazságosságot a polgárok és az önkormányzatok jogellenes haszon megszerzésére irányuló törekvései. A kommutatív igazságossághoz nincs mindig szükség sub judice megoldásra. A társadalmi kohéziót extrajudiciális konfliktusrendezéssel is fenn lehet tartani. A környezetvédelmi jog társadalomra gyakorolt hatásai és mellékhatásai eltérőek lehetnek, mivel a jelenben egy pro futuro gondolkodás megváltoztathatja a jogalkotás szankcióalkotási hangsúlyait, valamint az igazságszolgáltatási és a közigazgatási szankcionálási gyakorlat hangsúlyait. Nemcsak a környezetvédelem terén szembeszökő a természettudomány és a gazdaságtudomány kollíziója. A fizikusok igazságának nem mond teljesen ellent a közgazdászok igazsága: az igazság mind a fizikusok, mind pedig a közgazdászok oldalán felfedezhető, jóllehet, a társadalmi igazságosság aszerint változhat, hogy a lakosság számára mik az elsődleges szempontok. A politika álláspontját a commoda publica alakítja. A disztributív igazságosság a társadalmi igazságosság egy részeleme. A környezetvédelmi jogban a disztributív igazságosság uralkodik. És nemcsak a környezetvédelmi közjogban, de a környezetvédelmi magánjogban is. Az utóbbi az objektív típusú felelősség miatt van így. A környezetvédelmi jogban az igazságosság némiképp távolabb áll a hétköznapoktól: elsősorban a jövő van a középpontban, és csak másodsorban a faktuális prevenció és reparáció. A szociális igazságosságot nem kell mindig igazságszolgáltatás útján értelmezni. Nincs tehát mindig szükség a büntető, a közigazgatási vagy a polgári jogi igazságszolgáltatásra. A jog a társadalmi igazságosság kifejeződésének csupán egy modusa, de számos más modusszal is kifejezhetjük. A jog globalizálódik, és a társadalmi igazság is globalizálódik. Mindazonáltal egy túl gyors globalizációs folyamat radikálisan megváltoztathatja a társadalmi igazságosságot. A radikalizmus nem kívánatos jelenség, de a jog globalizációja hasznos is lehet.

Restricted access