Search Results

You are looking at 101 - 110 of 1,141 items for :

  • "Magyarország" x
  • All content x
Clear All

. Szász G., 2002. Magyarország agroökológiai fajspecifikus paraméterei. Debreceni Egyetem. Agrártudományi Centrum. Kézirat. Tóth G., 2000a. A nemzetközi földminősítési kutatások eredményeinek és a földminősítés

Restricted access

Földházi E. The projected population development of Hungary until 2060 – with special attention to international migration. [Magyarország népességének várható alakulása 2060-ig – különös tekintettel a nemzetközi

Open access

On the Road to Integration: Introducing an Empirical Study in Progress Examining Long-Term Unemployed People

Vorstellung einer gegenwärtig laufenden empirischen Untersuchung von Langzeitarbeitslosen

European Journal of Mental Health
Authors: Attila Pilinszki and Zsuzsanna Ládonyi

In der Studie stellen wir ein gegenwärtig laufendes Forschungsprojekt vor, das die Untersuchung der gesellschaftlichen Integration von Langzeitarbeitslosen zum Ziel hat. In den letzten Jahren hat sich in Ungarn die Versorgung von Langzeitarbeitslosen mehrmals verändert. Eine der hauptsächlichen Veränderungen besteht darin, dass bei der Hilfe für diese Klientengruppe die Sozialarbeit eine bedeutendere Rolle erhält, auf die sich das Fach vorbereiten muss. Die Beschäftigung mit der Masse der Langzeitarbeitslosen stellt die sozialen Einrichtungen vor neue Herausforderungen. Der Bericht beschreibt kurz die Hypothesen der Forschung und das Modell der Untersuchungen. Bei der Erhebung untersuchen wir die Empfänger von regelmäßiger Sozialhilfe in einem Budapester Bezirk hinsichtlich der Beziehung zur Arbeitswelt und der „Ausgliederung“.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Erzsébet Osztoics, Katalin Sárdi, István Sisák, András Osztoics, Marianna Magyar, and Péter Szűcs

. Phosphorus Loss from Soil to Water 311 328 Stefanovits P. & Sarkadi J., 1963. A műtrágyázás várható hatásának térképei. In: Stefanovits P.: Magyarország

Restricted access

://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ [accessed: April 19, 2020]. 4 The Government of Hungary. Information site on coronavirus. [Magyarország Kormánya. Tájékoztató oldal a

Open access

.): Magyarország Régészeti Topográfiája. Békés megye. A szarvasi járás. Budapest. Papp L. 1966 Az elpusztult baranyai falvak kutatása. Műemlékvédelem 10, 103–107. Parádi N. 1990 Mátyás-címeres kályhacsempe lelet

Restricted access

A tanulmány a latens fejlettség dimenzióit és típusait elemzi. Ezen érték történelmi kontextusba helyezésével világítja meg Magyarország latens fejlettségi állapotát, majd ennek alapján fogalmaz meg következtetéseket a döntéshozók számára. A szerző rámutat: a latens fejlettség a magyar gazdaság egyetlen komoly muníciója a félperiférikus „gettóból” való kitörésre a magasan fejlett szféra felé.

Restricted access

Északkelet-Magyarország viszonyai között. Talajtermékenység. 5 . 167--192. Előzetes adatok a búza, kukorica és lucerna műtrágyázása kérdéséhez Északkelet-Magyarország viszonyai között. Talajtermékenység

Restricted access

Márk L., Zámolyi K., Pados Gy. és mtsai: Célértékek elérése lipidcsökkentő kezelés során – Magyarország 2004. Orv. Hetil., 2005, 146 , 147–152. Pados Gy. Célértékek elérése

Open access

pannonhalmi zarándokkápolnája. Metszet Vol. 2 (2011) No. 2. 54–57. Kollega 1998: István Kollega Tarsoly (ed.): Magyarország a XX. században, III. Kultúra, művészet, sport és szórakozás . Babits Kiadó, Szekszárd 1998

Restricted access