Search Results

You are looking at 101 - 110 of 214 items for :

  • "monotonicity" x
  • All content x
Clear All

Absztrakt:

A cardiorespiratoricus fittség (aerob kapacitás, VO2max) mértéke nagymértékben meghatározza az életkilátásokat, ezért növelése az egészség helyreállítására a szervezett edzésprogramon alapuló multidiszciplináris rehabilitáció egyik fő célja – a többi rizikótényező csökkentése mellett. A (tünetek által behatárolt) egyenletes iramú testmozgások mellett egyre kiterjedtebb az interval jellegű „edzés”. Ilyenkor a néhány perces intenzívebb szakaszt hasonló tartamú vagy hosszabb könnyű mozgás vagy passzív pihenő váltja (mérsékelt intenzitású interval edzés: MICE). Az intenzív szakasz történhet a tünetküszöb alatti maximális intenzitással is (high-intensity interval training: HIIT), sőt igen rövid, 10–30 másodperces szupramaximális és hosszabb pihenőszakaszok váltakozásával is (sprint interval training: SIT). Ezek előnye a 30–40%-kal rövidebb edzéstartam, emellett sokak számára ezek elfogadhatóbb edzésformák, változatosabbá teszik a programot, hatásosabban, extra veszély nélkül. Az interval jellegű rehabilitációs edzésprogramok helyet kapnak az egyéb kórállapotok kezelésében is, káros mellékhatások nélkül. Orv Hetil. 2018; 159(33): 1346–1352.

Restricted access

Wituła, R., Słota, D., and Seweryn, R. , On Erdős’ theorem for monotonic subsequences, Demonstratio Math. , 40 (2007), 239–259. Seweryn R. On Erdős’ theorem for monotonic

Restricted access

Ismail, M. E. H. et Laforgia, A. , Monotonicity properties of determinants of special functions, Constr. Approx. , 26 (2007), 1–9. Laforgia A. Monotonicity properties of

Restricted access

interpretation . Natural Language Semantics 1 . 75 – 116 . Schulz , Katrin and Robert van Rooij . 2006 . Pragmatic meaning and non-monotonic reasoning: The case of exhaustive interpretation . Linguistics and Philosophy 29 . 205 – 250 .

Full access

. Monoton matrices and finding cliques in a graph . Annales Univ. Sci. Budapest., Sect. Computatorica 41 ( 2013 ), 307 – 322 . [8] Weisstein , E. W . Monotonic matrix . in MathWorld–A Wolfram Web Resource .

Open access

Háttér és célok

A binaurális ütemek a két fül közötti frekvenciakülönbség hatására létrejövő pulzáló hangok. A „binaurális ütem” angol megfelelőinek szavaira az internetes keresési találatok az elmúlt három évben megduplázódtak, ami jól példázza az utóbbi időben egyre inkább növekvő érdeklődést. Ezeket a hangokat feltételezett pszichológiai hatásaik miatt keresik, noha a tudományos adatok ellentmondásosak a témában. Tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy a binaurális ütemek hallgatása milyen szubjektív élményeket vált ki a hallgatóból, és ezeket milyen tényezők befolyásolják, tehát hogy mi a szerepe az elvárásoknak, a hang speciális akusztikai tulajdonságainak, illetve a binaurális ütemek frekvenciatartományának.

Módszer

Jelen tanulmányban két vizsgálatot mutatunk be. Az élményeket a (Phenomenology of Consciousness; PCI) élményfeltáró kérdőívvel és a személyekkel készült interjúk tartalomelemzésével mértük. Az első vizsgálatban 109, a másodikban 159 egyetemi hallgató vett részt. Az első kísérletben az instrukció, a másodikban az ingerek fizikai jellemzőinek hatását vizsgáltuk.

Eredmények

A binaurális ingerlés hatására a személyek élményei szignifikánsan megváltoztak, és az élményeket befolyásolta az instrukció. A különböző akusztikai tulajdonságokkal rendelkező hangok hatásában nem volt különbség.

Következtetések

A binaurális ütemek alkalmasak transzszerű élmények kiváltására. Az átélt élményeket jelentősen befolyásolják az előzetes instrukciók. Az átélt élményeket nem befolyásolja a hangok binaurális tulajdonsága, feltehetőleg az ingerek monotonitása okozza az élményváltozásokat.

Restricted access

. (2007): Is Convergence Rate Monotonic?. Acta Oeconomica , 57(3):247–261. Tarján T. Is Convergence Rate Monotonic? Acta Oeconomica

Restricted access

determining stress-strain relations under monotonic and uni-axial tensile loading, Material and Structures Vol. 23, No. 133, 1989, pp. 35–46. Tension testing of metallic structural material for determining stress-strain relations

Restricted access

5 103 165 Elbert, Á. and Laforgia, A. , Some monotonicity properties for the zeros of ultraspherical polynomials, Acta

Restricted access

species richness on local and regional scales. 66 74 Abrams, P.A. 1995. Monotonic or unimodal diversity-productivity gradients: what does competition

Restricted access