Search Results

You are looking at 101 - 110 of 311 items for :

  • "rejection" x
  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Bence Döbrőssy, Attila Kovács, András Budai, Ágnes Cornides, and Lajos Döbrőssy

A szűrővizsgálat elutasításának okai között szerepelnek a szűrés nemkívánatos lélektani mellékhatásai. Ennek lehetséges okai három csoportba sorolhatók: 1. Általános okok, mint például az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét meghatározó emberi magatartás. Különösen azoknak a szolgáltatásoknak az elutasítása gyakori, amelyek nem a jelenben is kínzó tünetek és panaszok orvoslását célozzák, hanem a jövőben majd esetleg fellépő betegségek megelőzését szolgálják; ilyen „jövőre irányuló” szolgáltatás a szűrővizsgálat is. 2. A rákbetegségnek a közfelfogásban rögzült negatív képe és a gyógyíthatóságát illető kételyek. Szóba jönnek továbbá 3. a szűrővizsgálat szubjektív megtapasztalásával közvetlenül összefüggő okok. A szolgáltatóknak törekedniük kell az okok kiküszöbölésére: a) a különböző korú, társadalmi helyzetű és műveltségi szintű rétegekhez szóló egészségnevelés feladata, hogy kialakítsa a betegségmegelőzés szükségességét elfogadó magatartást, és változtasson az embereknek a rákkal szemben eltúlzottan negatív, a vereséget előre elkönyvelő szemléletén; b) a szűrővizsgálatot szolgáltató szakemberek kötelessége, hogy minden tőlük telhetőt megtegyenek a szűrővizsgálattól visszatartó tényezők mérséklése érdekében. Ennek módja a jó munkaszervezés és a szakmai munka minőségének optimalizálása, valamint a jó kommunikáció: a szűrővizsgálat előtti, alatti és utáni felvilágosítás, információszolgáltatás és tanácsadás.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Edit Szederkényi, Pál Szenohradszky, Ernő Csajbók, Ferenc Perner, László Asztalos, Károly Kalmár Nagy, and Róbert Langer

Ötven évvel ezelőtt történt Magyarországon az első veseátültetés, amelyet 1962-ben Németh András végzett Szegeden. 2012-től Magyarország részlegesen csatlakozott az Eurotransplant szervezetéhez, amely – úgy hisszük – ismét korszakváltást jelent a magyarországi szervátültetés történetében. Ennek kapcsán a szerzők áttekintik az elmúlt 50 év eseményeit, fordulópontjait, felelevenítve az első veseátültetés hátterét, körülményeit. Az első veseátültetés során a donor a recipiens testvére volt, a műtét technikailag sikeres volt, azonban immunszuppresszió hiányában 79 nap után kilökődés következtében és dialíziskezelés hiányában a beteget elvesztették. A donor 50 év után is jó egészségnek örvend, és mindenkit a donációra biztat. Egy évtizeddel az első veseátültetés után, 1973-ban Budapesten elkezdődött a szervezett veseátültetési program, most már minisztériumi támogatással. A programhoz 1979-ben csatlakozott Szeged, 1991-ben Debrecen, majd 1993-ban Pécs is. Hazánkban jelenleg is ez a négy vesetranszplantációs központ működik, ahol 2012. december végéig összesen 6611 veseátültetés történt. Orv. Hetil., 2013, 154, 846–849.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Benkő, Imre Fehérvári, Kristóf Rácz, Orsolya Friedrich, Ildikó Gálfy, Szilárd Török, Ádám Remport, Jenő Járay, Elek Bodor, and Zoltán Szabolcs

Az irreverzíbilis szív- és veseelégtelenségben szenvedő betegeknél terápiás lehetőséget jelenthet az azonos donorból származó, egyidejű, kombinált szív- és veseátültetés. A módszerben rejlő számos előny ellenére csak kevés adat áll rendelkezésre a hosszú távú grafttúlélést és -mortalitást illetően. A szerzők közleményükben beszámolnak a Magyarországon először végzett kombinált szív-vese átültetés során szerzett tapasztalataikról, és irodalmi áttekintésben az eljárás jogosultságát elemzik. – A fiatal, urémiás férfi beteg ischaemiás eredetű dilatativ cardiomyopathiával szívtranszplantációs várólistán szerepelt. Testsúly, testméret, AB0-vércsoport alapján egyező, kadáver donorból eltávolított szívvel és vesével, negatív T-sejt-keresztpróbát követően, transzplantációt végeztek. Először a szív beültetése történt meg, majd a hemodinamikai paraméterek stabilizálódása után azonnal, az egyazon donorból eltávolított vesét transzplantálták. Mindkét műtét technikája megegyezett azzal, amit az izolált szív- vagy veseátültetés során alkalmaznak. A beültetett szív és vese működésének paraméterei gyors javulást mutattak. A beteg több mint egy évvel a kettős szervátültetést követően is kompenzált keringéssel és veseműködéssel, jó általános állapotban, aktív életet él. A bemutatott eset és az irodalmi adatok alapján kijelenthető, hogy a kombinált szív- és veseátültetés alternatívát jelent végállapotú szív- és vesebetegek kezelésében. A mindkét graftnál tapasztalt – az irodalomból ismert – alacsonyabb korai rejekciós arány az immunszuppressziós protokolljukat igazolja, illetve felveti a szervek egymásra gyakorolt protektív hatását is.

Restricted access

Absztrakt

A dializált betegek számának növekedési ütemét a transzplantációk száma, a donor szám lassú növekedése miatt nem tudja követni. A használható szervek számának növelésére a rokon és nem rokon élő donorok szervei használhatóak, valamint meghatározott feltételek mellett marginális donorok (extended criteria donors) veséi. Ezen utóbbi veséknél a megfelelő funkció eléréséhez a donor mindkét veséjének egy recipiensbe való beültetése szükséges.

A Texasi Egyetem transzplantációs osztályán két év alatt 5 betegnél végeztünk kettős vese beültetést olyan szervek felhasználásával, melyeket hagyományos transzplantációra egyik transzplantációs osztály sem fogadott el. A veséket egyoldalra, retroperitonealis feltárásból, a fossa iliacaba helyeztük.

A recipiensek átlag életkora 44.4 év volt, két beteg a magas immunologiai rizikó csoporthoz tartozott. A beültetés után mind az 5 betegnél azonnali veseműködést észleltünk. Az átlagos kórházban tartózkodási idő (6.25 nap) alatt a transzplantációt megelőző 1000µmol/l feletti átlagos szérum kreatinin szint 350 µmol/l-re csökkent. A glomerulus filtrációs ráta (GFR) 7 ml/percről 41 ml/percre emelkedett. Két betegnél zajlott, a vesefunkciót is lényegesen rontó akut rejekció. A kétéves követési idő alatt egyik betegünk sem igényelt hemodializist.

Összefoglalva, a kettős vese transzplantáció jó megoldásnak ajánlható. Úgy gondoljuk, hogy következetes és megfontolt szelekcióval olyan vesék – amelyek önmagukban nem volnának képesek megfelelő vesefunkció biztosítására – kettős vese beültetésként felhasználásra kerülhetnek.

Restricted access

: The significance of the anti-class I antibody response. I. Clinical and pathologic features of anti-class I-mediated rejection. Transplantation, 1990, 49 , 85–91. Ritchie S

Restricted access

. N., Tilanus, H. W., Pravica, V., Hutchinson, I. V., Bouma, G. J.: Cytokine gene polymorphisms and acute human liver graft rejection. Liver Transpl 8 , 603-611 (2002). Cytokine gene polymorphisms and acute human liver graft

Restricted access

_passwo.html 17 Herley, C.: So long, and no thanks for the externalities: the rational rejection of security advice by users. http://research.microsoft.com/en-s/um/people/cormac/papers/2009

Restricted access

COIE, J. D. (1990) Toward a theory of peer rejection. In Asher, S. R., Coie, J. D. (eds) Peer rejection in childhood. 365-402. University press, Cambridge Toward a theory of peer rejection

Restricted access

Absztrakt

A krónikus immunszuppresszió mellett növekvő gyakorisággal kialakuló rosszindulatú daganatok a szervtranszplantált betegek hosszú távú túlélésének egyre fontosabb meghatározói. Hatékonyan szembeszállni e problémával csak akkor tudunk, ha ismerjük a betegeinkre vonatkozó jellegzetességeit. A veseátültetett recipienseink körében előforduló daganatok incidenciája és gyakorisági sorrendje eltér a magyarországi lakosságétól. A krónikus veseelégtelenség és a vesére váró hazai betegek öregedéséből adódó fokozott daganatos kockázat, valamint a szervátültetés utáni korai időszakban általunk észlelt tumorok aránya alapján úgy véljük, hogy a daganattal történő veseátültetés kockázatát csak a várólistán lévő vesebetegek rendszeres onkológiai szemléletű ellenőrzésével, a tumorok időben történő felismerésével lehet csökkenteni. A veseátültetés után a rákelőtti állapotok és a daganatok korai felfedezése és kezelése, az alacsony dózisú és onkológiai szempontból kedvezőbb hatású immunszuppresszív vegyületek alkalmazása lehet az eszköze a daganatok okozta kockázat mérséklésének. A poszttranszplantációs tumorok prognózisa kedvezőtlen, a kezelésre rosszul reagálnak. Gyakoriságuk miatt kiemelt jelentőségűek a lymphomák. Kialakulásukban a különböző immunszuppresszív szerek eltérő kockázatot jelentenek. A mycophenolsav alkalmazása mellett ez a kockázat alacsonyabb. Az immunszuppresszió összetétele a kezelés egyik fontos kérdése; az onkológiai szempontból is ideális vegyület véd a kilökődési reakció ellen, ugyanakkor nem rontja az onkoterápia hatását. Vizsgálatainkkal igazoltuk, hogy a mycophenolsav in vitro és in vivo is gátolja a humán B-sejtes non-Hodgkin-lymphomasejtek proliferációját, azokban az intrinsic út aktiválása révén apoptózist indukál. Kedvező tulajdonságai alapján úgy véljük, a mycophenolsav, mint immunszuppresszív szer hatékony védelmet nyújt a transzplantált szerv számára, ugyanakkor lymphoma elleni hatása révén segítséget jelenthet a lymphomában szenvedő betegek terápiájában is. Citosztatikus hatása alapján a nem transzplantált lakosság “hagyományos” lymphomáinak kezelésében is ajánlható, ahol a kemoterápia eredménytelenségének egyik legfőbb oka éppen az apoptózissal szembeni rezisztencia kialakulása. A mycophenolsav más kemoterápiás szerekkel kombinálva felerősítheti a lymphomasejtekben azok apoptózist indukáló hatását. Kedvező kísérleti eredményeink alapul szolgálhatnak a további, klinikai vizsgálatokhoz.

Restricted access

Abstract  

This paper reports on the last year's two major activities of our nuclear instrumentation group it the field of high rate and high resolution gamma spectrometry which were mainly devoted to the needs of activation analysis of short-lived nuclides. The first of the projects was the completion of a state-of-the-art spectrometry system for very high counting rates which has been installed at the fast inrradiation and transport facility of the TRIGA reactor and now is the main instrument for the short-lived work of our radiochemistry group. Based on a laboratory-designed gated integrator pulse processing system and equipped with an Ortec Gamma-X detector of 20% relative efficiency with cooled FET and transistor reset preamplifier, it exhibits a basic resolution of 2.3 keV at 1332 keV which at a counting rate of 1.1 million cps of60Co degrades to 3.4 keV. An essential feature of the system is a novel quantitative pileup rejector of the pulse counting type which has been specially designed for high rejection efficiency and at the same time, for the reliable exemption of valid events, and thus is a necessary prerequisite for quantitative real-time correction of counting losses by means of the Virtual Pulse Generator method. The second project included the successful implementation of the novel Preloaded Filter Technique (applied for patent), a new method for high resolution and high throughput processing of nuclear detector signals which, in contrast to conventional techniques, does not rely on a fixed pulse processing time per event which up to now was the main reason for pulse pileup and limited throughput, but, at the latest, terminates the filtering process of an individual event at the instant of arrival of the next event which results in optimized throughput and, at the same time, in a self-adapting, counting rate dependent shaping time. To that aim, the delta-noise filter of the system must be preloaded with the best estimate of the final result of the filtering process which is simply the unfiltered signal amplitude, to make sure that at the instant of termination of the filtering process the output of the filter deviates from the final value not more than by the decaying noise amplitude. Complemented by counting rate dependent step-noise filtering, this technique made possible the creation of a spectrometry system for all purposes which at low to medium counting rates is comparable to the best of the semi-Gaussian amplifiers and at high counting rates to the gated integrator. An experimental implementation of the Preloaded Filter combined with an Ortec Gamma-X detector of 15% relative efficiency resulted in a basic resolution of 1.9 keV at 1332 keV at a counting rate of 5000 cps slowly degrading to 3.2 keV at a counting rate of 650 000 cps of60Co.

Restricted access