Search Results

You are looking at 101 - 110 of 227 items for :

  • "relative humidity" x
  • All content x
Clear All

recorded during laboratory measurements. These include the air temperature of the room, its spatial and temporal distribution, the prevailing air velocity, the relative humidity and the mean radiant temperature of the boundary surfaces [ 3 ]. It is

Open access

A talaj szén-dioxid kibocsátását, valamint általában véve a talaj szénkészletének változásait az utóbbi időben jelentős tudományos érdeklődés kíséri a klímaváltozással mutatott szoros összefüggésének köszönhetően. A mezőgazdasági művelés alatt álló talajok az okszerű gondozásnak betudhatóan lehetőséget biztosítanak a talaj szénveszteségének csökkentésére vagy a szénmegkötő képesség növelésére, amelylyel párhuzamosan javul a talaj minősége. A megfelelő kezelési módok fejlesztéséhez nélkülözhetetlen a talajlégzés mechanizmusainak megismerése, valamint a talajlégzést befolyásoló biotikus és abiotikus tényezők megváltozására adott válaszának vizsgálata, melynek során elengedhetetlen a legkorszerűbb módszerek alkalmazása.Jelen tanulmányban a talajrespiráció laboratóriumi mérésének módszertanát vizsgáljuk. Vizsgálatainkban két célt tűztünk ki: 1. a talajbolygatás emissziómérésre gyakorolt hatásának felmérését és annak kiküszöbölését, 2. a talajnedvesség hatásának vizsgálatakor biztosítani a különböző fizikai féleségű talajok összevethetőségét.A kísérleti eredmények értékelése után a bolygatatlan talajminták vizsgálatát ajánljuk, amelyek jóval megbízhatóbb adatokat szolgáltatnak a talajlégzésől, mivel a talajszerkezet a lehető legkevésbé változik meg. Vizsgálataink alapján azt is megállapítottuk, hogy a különböző fizikai féleségű talajok esetén a talaj CO2-kibocsátásának értékelésekor az eredmények összehasonlíthatósága érdekében a talaj vízpotenciált ajánlott használni a térfogatszázalékos talajnedvesség-tartalom helyett.Tóth Eszter publikációt megalapozó kutatása a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001, Gelybó Györgyié a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 számú Nemzeti Kiválóság Program — Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A kutatás szakmailag kapcsolódik az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA K101065 és OTKA K104816) projektjeihez.

Restricted access

45 Ballesteros, J., Garcia-Llamas, C., Ramirez, M. C., Martin, A. (2003): Low relative humidity increases haploid production in durum wheat × maize crosses. Plant Breed. , 122

Restricted access

Guo, B. Z., Russin, J. S., Brown, R. L., Celveland, T. E., Widstrom, N. W.: Resistance to aflatoxin contamination in corn as influenced by relative humidity and kernel germination. Journal of Food Protection

Restricted access

925 933 Webster, R. P. and Cardé, R. T. (1982b): Influence of relative humidity on calling behavior of the female European corn borer moth ( Ostrinia nubilalis

Restricted access

. Arthur , F. H. ( 2001 ): Immediate and delayed mortality of Oryzae philussurinamensis (L.) exposed on wheat treated with diatomaceous earth: effects of temperature, relative humidity and exposure interval . J. Stored Products Research 37 , 13

Restricted access

. [29] Ryu D. W. , Ko J. W. , Noguchi T. Effects of simulated environmental conditions on the internal relative humidity and relative moisture content

Restricted access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Tamás Zsom, Viktória Zsom-Muha, Lien Phuong Le Nguyen, Dávid Nagy, Géza Hitka, Petra Polgári, and László Baranyai

. Average relative humidity was 65 ± 5 and 75 ± 5% for 2.5 ± 0.5 and 5 ± 0.5 °C, respectively. Control samples were stored for 1 week at 10 ± 0.5 °C (average relative humidity 85 ± 5%). After one week of cold storage, all samples were placed to ambient shelf

Open access

.03 Paste cubes were manufactured with a water/cement ratio equal to 0.5 and with dimensions of 3.5 cm 3 . They were cured for 24 h in a humidity chamber at 20 °C with a relative humidity greater than 95%. After the initial curing, the test specimens were

Restricted access

S85 S87 Mori, H. and D. A. Chant. 1966. The influence of prey density, relative humidity, and starvation on the predaceous behavior of Phytoseiulus persimilis Athias

Restricted access