Search Results

You are looking at 111 - 120 of 134 items for :

  • "long-term experiment" x
  • All content x
Clear All

-vetésváltás-monokultúra Agrártudományi Közlemények, Budapest 1975 34 61 90 Győrffy, B. 1993. Long-term experiments with crop factors

Restricted access

B irkás M. , 2010 . Long-term experiments aimed at improving tillage practices . Acta Agronomica Hungarica . 58 . ( Suppl. ) 75 – 81

Open access

long-term experiment. (In Hungarian) Növénytermelés. 33. 235–241. Kozák, M. & Mészáros, E., 1971. Chemical composition of rainwaters in Hungary and its agricultural importance. (In Hungarian) Agrokémia és

Restricted access

bentonite on specific soil parameters and microbial characteristics of the carbon cycle. In: Proc. Joint International Conference on Long-term Experiments. 247–254. Debrecen University. Debrecen. Lazányi, J., 2003. The

Restricted access

B. : 1975b . A növénytermesztési kutatások 30 éve . Tudomány és mezőgazdaság . 13 : 17 – 20 . 5 Győrffy , B : 1993 . Long term experiments with crop factors

Restricted access

trágyareakciója a mezőföldi OMTK kísérletben 1969–2005 között. (Fertilizer response of maize cultivated after wheat in a long-term experiment OMTK, Mezóföld between 1969 and 2005.) Növénytermelés , 156 , 147–159. Márton

Restricted access
Cereal Research Communications
Authors: V. Zecevic, D. Knezevic, J. Boskovic, D. Micanovic, and G. Dozet

., Sipos, P., Győri, Z. 2005. Effects of fertilizer application on the baking quality of winter wheat varieties in a long term experiment under continental climatic conditions in Hungary. Cereal Res. Commun. 33 :825

Restricted access

Birkás, M. (2010): Long-term experiments aimed at improving tillage practices. Acta Agron. Hung. , 58 (Suppl.), 75–81. Birkás M. Long-term experiments aimed at improving tillage

Restricted access

Kukorica műtrágyázási tartamkísérletben vizsgáltuk a talaj P-ellátottságának hatását a kukorica szemtermésére, P- és Zn-tápláltsági állapotára, valamint e két tápelem kölcsönhatására. A műtrágyázási tartamkísérletet 1989-ben állítottuk be mélyben karbonátos csernozjom réti talajon, 4–4 N-, P- és K-ellátottsági szinten, teljes kezelés-kombinációban, 64 kezeléssel. A talaj főbb jellemzői: a humuszos réteg vastagsága 85–100 cm, humusztartalom 2,8–3,2%, a művelt réteg pH(KCl)-ja 5,0-5,2, kötöttsége (KA) 50, agyagtartalma 32%, az AL-P2O5-tartalma a P-trágyázástól függően 120–362 mg·kg-1, EDTA Zn-tartalma 3,0 mg·kg-1. Jelen dolgozatban a 2001 és 2008 között, a tartamkísérlet 12–19. éveiben végzett kísérletek P-trágyázási eredményei szerepelnek, melyek alapján az alábbi főbb következtetések tehetők: – A savanyú kémhatású agyagos vályogtalajon, melynek P-ellátottsága P-trágyázás nélkül 120–150 mg AL-P2O5·kg-1 között változott, a kukorica szemtermése 7,39 t·ha-1 volt a nyolc év átlagában. A szemtermés maximuma a 160–220 mg AL-P2O5·kg-1 ellátottsági szinten jelentkezett. Ennél magasabb P-ellátottságnál (360 mg AL-P2O5·kg-1 értékig), a terméshozamban érdemi változás nem volt kimutatható. – A címerhányás kezdetén végzett levélanalízis eredményei szerint a jobb P-ellátottságot a kukoricalevél nagyobb P-koncentrációja kísérte. A kukoricalevél P-koncentrációja és a szemtermés közötti összefüggés-vizsgálatok alapján meghatározott kielégítő P-ellátottsági határérték a 10–14 t·ha-1 szemtermésszinten a 0,20–0,37% P-koncentrációhoz kötődik. – A növekvő P-ellátottságot kísérő P–Zn antagonizmus a 160 mg AL-P2O5·kg-1 ellátottsági szinttől érvényesült, de a 160–360 mg AL-P2O5·kg-1 ellátottsági tartományban és a művelt réteg kielégítő Zn-ellátottságánál a kukorica Zn-tápláltságá-nak csökkenése termésdepressziót nem váltott ki. – A kukoricalevél Zn-koncentrációja, P/Zn aránya és a szemtermés közötti összefüggés-vizsgálatok alapján a 10–14 t·ha-1 termésszinthez tartozó kielégítő Zn-koncentráció 10–32 mg Zn·kg-1, a P/Zn arány pedig 80–330.

Restricted access

Összefoglalás

A kukorica talaj- és növényvizsgálatra alapozott trágyázási szaktanácsadásának fejlesztéséhez 8 éves kísérleti periódusban vizsgáltuk a N-trágyázás (0, 80, 160, 240 kg/ha N) hatását a kukorica szemtermésére, a levél tápelem-koncentrációjára, valamint a tápelemek közötti kölcsönhatásokra. A műtrágyázási tartamkísérletet 1989-ben állítottuk be mélyben karbonátos csernozjom réti talajon, 4–4 N-, P- és K-ellátottsági szinten, teljes kezeléskombinációban, 64 kezeléssel, kétszeresen osztott parcellás elrendezésben. Jelen dolgozatban a 2001–2008 között (a tartamkísérletek 12–19. éveiben) végzett kísérletek N-trágyázási eredményei szerepelnek, melyek alapján az alábbi főbb következtetések tehetők:

Restricted access