Search Results

You are looking at 111 - 120 of 135 items for :

  • "treatment" x
  • Arts and Humanities x
  • All content x
Clear All

Joachim von Watt (Ioachimus Vadianus) kommentárja, amely az első tudományos igényű Mela-kommentárnak tekinthető, elsőként 1518-ban jelent meg. Előzményének Ermolao Barbaro velencei humanista Castigationes Plinianae et in Pomponium Melam című filológiai kommentárját tekinthetjük. A lemmák vizsgálata során az ókori és a kora újkori uralkodóportrék két csoportját különíthetjük el, a jó és a rossz királyokét, illetve császárokét. A kommentárnak ez az olvasata az antik mű új tartalommal való felruházására irányuló törekvést példázza, amelynek során a lemmaíró Vadianus a korabeli olvasó számára hasznos ismereteket kíván közvetíteni. Ez az olvasat Vadianus későbbi munkájában, a Sankt Gallenben írt Epitome trium terrae partiumban már nem jelenik meg, ami bizonyítja a kommentár uralkodóképében rejlő propagandisztikus célokat. A rossz és jó uralkodók legkiemelkedőbb példái Nagy Sándor és I. (Jagelló) Zsigmond, a többi uralkodó e két pólus között helyezkedik el. Az ókor rossz uralkodóinak bemutatásakor Vadianus az ókori toposzokat követi: olvashatunk Neróról és Caliguláról, de a lemmákban rossz uralkodóként szerepel a késő római Pertinax császár is. A helvét humanista utóbbit erkölcsi szempontból ítéli el, bár a Historia Augusta leírásában nem szerepelnek az általa leírt morális aspektusok. Az antikvitás jó uralkodói, Antoninus Pius és Marcus Aurelius is erkölcsi szempontból kiemelkedőek Vadianus számára, azonban a modern uralkodók tekintetében a morális jó tulajdonságok mellett a hadi jártasság is a jó uralkodó ismérve. Véleménye szerint a jó uralkodó képes a kettőt összeegyeztetni egymással, és emellett emberi vonásait is megőrizni, ahogy I. Miksa és I. Zsigmond is.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Erin M. Altenburger BA, Esther S. Tung, and Nancy J. Keuthen

L Baer 1998 Retrospective review of treatment outcome for 63 patients with trichotillomania The American Journal of Psychiatry 155 4

Open access

sources and an extensive literature on the formation and character of Hungarian national consciousness. For the sake of simplicity, I mention here only one, which is both a treatment and a source, since it contains studies by greatest authorities and the

Restricted access

Clark, L. V. (1980): Turkic Loanwords in Mongol I. The Treatment of Non-initial s , z , š , č . Central Asiatic Journal Vol. 24, pp. 36–59. Clark L. V. Turkic Loanwords in Mongol

Restricted access

. External possesion 1999 Jackendoff, Ray 1990. On Larson’s treatment of the double object construction. In: Linguistic Inquiry

Full access

treatment of affixes in the “big four” EFL dictionaries. In: International Journal of Lexicography 12: 263–79. Prćić T. The treatment of affixes in the “big four” EFL dictionaries

Full access

–310. Ivanics, M. (2007): Enslavement, Slave Labour and Treatment of Captives in the Crimean Khanate. In: Géza Dávid — Pál Fodor (eds): Ransom Slavery along the Ottoman Borders (Early Fifteenth—Early Eigteenth Centuries) . (The Ottoman Empire and its

Restricted access

Becher, V. 2010a. Towards a More Rigorous Treatment of the Explicitation Hypothesis in Translation Studies. trans-kom Vol. 3. No. 1. 1–25. Becher V

Restricted access

. Towards a More Rigorous Treatment of the Explicitation Hypothesis in Translation Studies. trans-kom Vol. 3. No. 1. 1–25. Becher V. Towards a More Rigorous Treatment of the

Restricted access

Narrative recall in the elderly

Content, fluency and speech errors in the narrative speech of young, young-old and old-old speakers

Acta Linguistica Hungarica
Author: Judit Bóna

Ramig, Lorraine Olson, Steven Gray, Kristin Baker, Kim Corbin-Lewis, Eugene Buder, Erich Luschei, Hillary Coon and Marshall Smith. 2001. The aging voice: A review. Treatment data and familial and genetic perspectives. Folia Phoniatrica et Logopaedica 53

Full access