Search Results

You are looking at 121 - 130 of 917 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Virág Somogyi, Tamás L. Horváth, István Tóth, Tibor Bartha, László Vilmos Frenyó, Dávid Sándor Kiss, Gergely Jócsák, Annamária Kerti, Frederick Naftolin, and Attila Zsarnovszky

Thyroid hormones (THs) and oestrogens are crucial in the regulation of cerebellar development. TH receptors (TRs) mediate these hormone effects and are regulated by both hormone families. We reported earlier that THs and oestradiol (E2) determine TR levels in cerebellar cell culture. Here we demonstrate the effects of low concentrations (10–10 M) of the endocrine disruptor (ED) bisphenol A (BPA) on the hormonal (THs, E2) regulation of TRα,β in rat cerebellar cell culture. Primary cerebellar cell cultures, glia-containing and glia-destroyed, were treated with BPA or a combination of BPA and E2 and/or THs. Oestrogen receptor and TH receptor mRNA and protein levels were determined by real-time qPCR and Western blot techniques. The results show that BPA alone decreases, while BPA in combination with THs and/or E2 increases TR mRNA expression. In contrast, BPA alone increased receptor protein expressions, but did not further increase them in combination with THs and/or E2. The modulatory effects of BPA were mediated by the glia; however, the degree of changes also depended on the specific hormone ligand used. The results signify the importance of the regulatory mechanisms interposed between transcription and translation and raise the possibility that BPA could act to influence nuclear hormone receptor levels independently of ligand–receptor interaction.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zoltán Sohajda, Márta Hódos, and László Módis

Absztrakt:

A Wilson-kór autoszomális recesszív öröklésmenetet mutató, kóros rézfelhalmozódással járó anyagcsere-betegség. Tanulmányunkban egy családról számolunk be, amelyben a 6 gyermek közül két nő és egy férfi esetében jelentkezett a betegség. Míg a két nőnél szemészeti tünetek nélkül csak májérintettség volt észlelhető, addig a fiatal férfinál pszichiátriai és szemészeti eltérés volt kimutatható. Ismertetjük a klasszikus Kayser–Fleischer-gyűrű képét mutató cornealis elváltozásról modern vizsgálómódszerekkel (az elülső szegmentum optikaikoherencia-tomográfiája, corneatopográfia, endothelmikroszkópia) nyert adatokat. Felhívjuk a figyelmet a szemészeti vizsgálat fontosságára, amely segíthet a pontos diagnózis felállításában. Orv Hetil. 2019; 160(14): 555–557.

Open access

Abstract

Chronic hepatitis B virus (HBV) carriers may develop hepatocellular carcinoma (HCC) by a wide range of mechanisms including angiogenesis. We show that HBV replication induces the expression of angiogenic proteins interleukin 6 (IL6) and cyclooxygenase-2 (Cox2). Interestingly, ibuprofen (a Cox2 inhibitor) is found to attenuate the levels of IL6 and Cox 2 which are induced by HBV replication.

The mechanism of attenuation of angiogenic proteins by ibuprofen was further investigated. Our results show that HBx is involved in the increase of the expression of Cox2 through the NFκB pathway. However, the expression of Cox2 is decreased when the HBx-expressing cells are incubated with ibuprofen. The contrasting effect of HBx on Cox2 is found to be determined by differential dimer formation among the members of the NFκB family of proteins, including NFκB, RelA, and C-rel. Specifically, HBx alone results in dimer formation between NFκB and RelA, while the combined presence of HBx and ibuprofen leads to the formation of NFκB and C-rel. Additional information on the interaction network involving HBx, ibuprofen, and NFκB pathways is revealed by two-dimensional liquid chromatography-tandem mass spectrometry proteomics analysis. Taken together, our findings provide new insights on the angiogenesis induced by HBV replication.

Restricted access

Reports published in recent years on the increased risk in the Baltic Sea of fish infection with larvae of nematodes potentially pathogenic to humans have prompted a study of European smelt Osmerus eperlanus with respect to the presence of these parasites in the Vistula Lagoon. Additionally, samples of this fish from Lake Hańcza were comparatively considered. The body cavity, the surface of internal organs, the alimentary tract and the swimbladder of fish from two environmentally different water bodies were taken into account in the analysis. Only the tapeworm Proteocephalus longicollis was found in the alimentary tract of the fish from Lake Hańcza. Depending on the period of study, the prevalence ranged from 60% to 100%, and the mean intensity from 11.5 to 42.0. The helminth fauna of smelt from the Vistula Lagoon was more diverse: Cystidicola farionis occurred with a prevalence from 25.9 to 75.0% and a mean intensity of infection from 2.7 to 66.0%, Proteocephalus longicollis and cystacanths of Corynosoma with a prevalence ranging in different years from 12.0 to 44.0% and from 14.8 to 50.0%, respectively. Zoonotic parasites, such as nematode larvae of the Anisakidae family (Contracaecum sp., Anisakis simplex), occurred in the intestine with a prevalence of 31%, 72% and 22% in consecutive years of the study.

Restricted access

Absztrakt:

A közlemény az orozomukoid és ezen belül a sziálsav molekuláris szerkezetét, strukturális sajátosságát mutatja be, valamint ismerteti élettani, kórélettani és klinikai tulajdonságait, illetve szerepét. Az orozomukoid a lipokalinok családjába, illetve az immunokalinok családjába tartozó, az immunrendszerre ható antiinflammatoricus, valamint transzportmolekula. Az orozomukoid további sajátossága, hogy lektinekhez tud kapcsolódni. Az orozomukoid elterjedt a természetben, és további vizsgálata révén a funkciójával, biológiai szerepével kapcsolatos ismeretek is gazdagodni fognak. A cikkben a klinikai vonatkozások is említést nyernek. Orv Hetil. 2019; 160(8): 283–290.

Open access

Absztrakt:

A primer immunhiányos betegségekben az immunrendszer hibás működését genetikai eltérés okozza. A kezelőorvos a klinikai tünetek, jelek, a családi anamnézis és a kórokozó-kimutatás eredményei alapján veti fel a lehetséges diagnózisokat. A gyanú igazolásához nagy segítséget ad, ha az érintett immunológiai funkció in vitro diagnosztikai módszerekkel tesztelhető. A közlemény az antitestválasz, a T-sejtek, a phagocytafunkció, a komplementszisztéma és a veleszületett immunrendszer egyéb elemeinek vizsgálatára alkalmas szűrő, megerősítő és betegségspecifikus laboratóriumi módszereket foglalja össze, nem taglalva a végső diagnózist megadó genetikai teszteket. Orv Hetil. 2018; 159(49): 2087–2094.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Sándor Hornok, Attila D. Sándor, Gábor Földvári, Angela M. Ionică, Cornelia Silaghi, Nóra Takács, Anna-margarita Schötta, and Michiel Wijnveld

Abstract

Recently, the occurrence of Ixodes (Pholeoixodes) kaiseri has been reported for the first time in several European countries, but data on the molecular analysis of this hard tick species are still lacking. Therefore, in this study DNA extracts of 28 I. kaiseri (collected from dogs and red foxes in Germany, Hungary and Romania) were screened with reverse line blot hybridisation (RLB), PCR and sequencing for the presence of 43 tick-borne pathogens or other members of their families from the categories of Anaplasmataceae, piroplasms, rickettsiae and borreliae. Rickettsia helvetica DNA was detected in one I. kaiseri female (from a red fox, Romania), for the first time in this tick species. Six ticks (from red foxes, Romania) contained the DNA of Babesia vulpes, also for the first time in the case of I. kaiseri. Molecular evidence of R. helvetica and B. vulpes in engorged I. kaiseri does not prove that this tick species is a vector of the above two pathogens, because they might have been taken up by the ticks from the blood of foxes. In addition, one I. kaiseri female (from a dog, Hungary) harboured Babesia sp. badger type-B, identified for the first time in Hungary and Central Europe (i.e. it has been reported previously from Western Europe and China). The latter finding can be explained by either the susceptibility of dogs to Babesia sp. badger type-B, or by transstadial survival of this piroplasm in I. kaiseri.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsolt Nagy, Mónika Csanád, Katalin Tóth, Szabolcs Máté, and József Gábor Joó

Wagner, T. M., Moslinger, R., Langbauer, G. és mtsai: Attitude towards prophylactic surgery and effects of genetic counselling in families with BRCA mutations. Austrian Hereditary Breast and Ovarian Cancer Group. Br. J. Cancer, 2000, 82 , 1249

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Kincses, Norbert Kovács, Kázmér Karádi, and János Kállai

., Tiringer, I. (szerk.): Az időskorúak egészségpszichológiája.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2013. [Hungarian] Goldenberg, H., Goldenberg, I.: Review on Family. Vol. 1. [Áttekintés a családról. I. kötet.] Animula Kiadó

Restricted access

2004 Minuchin, S.: Families & Family Therapy. Harvard University Press, Cambridge, 1974

Restricted access