Search Results

You are looking at 121 - 130 of 137 items for :

  • "relative humidity" x
  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • All content x
Clear All

/w) of baker's yeast which was infested by insects. The rearing glass containers were maintained in the dark cabinet of an incubator at a constant temperature of 30 ± 1 °C and 70% relative humidity. Only adults were used for the test

Open access

ultimate shrinkage strain, and γ sh is the overall coefficients taking into account the effects of curing periods, relative humidity, average thickness of member, slump of fresh concrete, content of fine aggregates, cement content, and air content

Restricted access

cooled by immersing them in water at 20 °C. From these sheets, dumbbell-shaped tensile test specimens (central portions 5 × 0.5 mm thick, 22 mm gauge length) were cut in a Wallace cutting press and conditioned at 25 °C and 55–60% relative humidity for 48

Restricted access

bulk density was 8.6 kg m −3 for AF, 25 kg m −3 for GS, and 20 and 17 kg m −3 each for PPs with loads of 0.6 and 1.2 kg m −2 . The ambient temperature and relative humidity ranged, respectively, from 18 to 21 °C and from 35 to 49% for the entire

Restricted access

relative humidity. Shrinkage temperature measurement by DSC measurement and thermal microscopy Most common methods used for determining T s are (i) standardised method described by TEST IUP 16 of the International Union

Restricted access

measure for the water content of the samples. All measurements were repeated at least twice. Dynamic vapour sorption analysis Moisture sorption and desorption isotherms to relate polymer water content to relative

Open access

A talaj szén-dioxid kibocsátását, valamint általában véve a talaj szénkészletének változásait az utóbbi időben jelentős tudományos érdeklődés kíséri a klímaváltozással mutatott szoros összefüggésének köszönhetően. A mezőgazdasági művelés alatt álló talajok az okszerű gondozásnak betudhatóan lehetőséget biztosítanak a talaj szénveszteségének csökkentésére vagy a szénmegkötő képesség növelésére, amelylyel párhuzamosan javul a talaj minősége. A megfelelő kezelési módok fejlesztéséhez nélkülözhetetlen a talajlégzés mechanizmusainak megismerése, valamint a talajlégzést befolyásoló biotikus és abiotikus tényezők megváltozására adott válaszának vizsgálata, melynek során elengedhetetlen a legkorszerűbb módszerek alkalmazása.Jelen tanulmányban a talajrespiráció laboratóriumi mérésének módszertanát vizsgáljuk. Vizsgálatainkban két célt tűztünk ki: 1. a talajbolygatás emissziómérésre gyakorolt hatásának felmérését és annak kiküszöbölését, 2. a talajnedvesség hatásának vizsgálatakor biztosítani a különböző fizikai féleségű talajok összevethetőségét.A kísérleti eredmények értékelése után a bolygatatlan talajminták vizsgálatát ajánljuk, amelyek jóval megbízhatóbb adatokat szolgáltatnak a talajlégzésől, mivel a talajszerkezet a lehető legkevésbé változik meg. Vizsgálataink alapján azt is megállapítottuk, hogy a különböző fizikai féleségű talajok esetén a talaj CO2-kibocsátásának értékelésekor az eredmények összehasonlíthatósága érdekében a talaj vízpotenciált ajánlott használni a térfogatszázalékos talajnedvesség-tartalom helyett.Tóth Eszter publikációt megalapozó kutatása a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001, Gelybó Györgyié a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 számú Nemzeti Kiválóság Program — Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A kutatás szakmailag kapcsolódik az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA K101065 és OTKA K104816) projektjeihez.

Restricted access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Tamás Zsom, Viktória Zsom-Muha, Lien Phuong Le Nguyen, Dávid Nagy, Géza Hitka, Petra Polgári, and László Baranyai

. Average relative humidity was 65 ± 5 and 75 ± 5% for 2.5 ± 0.5 and 5 ± 0.5 °C, respectively. Control samples were stored for 1 week at 10 ± 0.5 °C (average relative humidity 85 ± 5%). After one week of cold storage, all samples were placed to ambient shelf

Open access

droplet. From the slope of the temperature rise and the thermodynamic properties of the slurry the drying velocity in the FRP can be calculated. The drying air is controlled in terms of temperature, relative humidity and velocity. Thus, the complete

Open access

cakes, stored at standard conditions (temperature of 18 °C and 75% relative humidity), were investigated up to the sixth day after the production date according to standard requirements (Bulgarian State Standard 4636-82, clause 6.4.2.3). Longer storage

Open access