Search Results

You are looking at 121 - 130 of 662 items for :

  • "rotations" x
  • All content x
Clear All

145 . 121 – 130 . C HAN , K. Y. & H EENAN , D. P. , 1996 . The influence of crop rotation on soil structure and soil physical properties under conventional tillage . Soil

Restricted access
Pollack Periodica
Authors: Miklos Iványi, Miklos Iványi, and Peter Iványi

2006 1 5 34 Brescia M. Rotation capacity and steel members classification criteria in seismic zones, Pollack

Restricted access

the moment-rotational stiffness of dowelled timber joints, Pollack Periodica , Akadémiai Kiadó, Vol. 3, No. 3, 2008, pp. 57–64. Bódi I. Analysis of the moment-rotational

Restricted access

Összefoglalás

Tartamkísérletben, csernozjom talajon, a Hajdúságban vizsgáltuk, hogy adott tőszám (60 ezer/ha) esetén a különböző tápanyagszintek hatására, valamint, hogy adott trágyaszint mellett (N120P90K90) a különböző tőszámok hatására hogyan változik a kukorica növények magassága, az üszögfertőzés, a csőfuzárium-fertőzés, a szárdőlés, valamint a Push-teszt értéke és a termés nagysága.

Vizsgálataink a 2010. év adatait tartalmazzák. Vetésváltás esetén három modell került beállításra (mono-, bi-[búza, kukorica], trikultúra [borsó, búza, kukorica]). A kezelésekben öt tápanyagszintet (kontroll [kezeletlen], N60P45K45, N120P90K90, N180P135K135, N240P180K180) és három állománysűrűségi értéket alkalmaztunk (40 ezer/ha, 60 ezer/ha, 80 ezer/ha).

A növekvő trágyaadagok hatására N240+PK tápanyagszintig szignifikánsan nőtt a növénymagasság, N240P180K180 tápanyagszinten vetésváltástól függően 247,0–286,4 cm közötti értékeket mértünk. A különböző tápanyagszintek befolyásolták az üszög-és a csőfuzárium-fertőzés, a szárdőlés és a Push-teszt nagyságát. A legnagyobb értékeket mind három vetésváltási modellnél a N240+PK trágyaszinten kaptuk. A vetésváltás módosította az optimális trágyaadagot. Monokultúrás termesztés esetén a legnagyobb termést a N240+PK trágyaszintnél (8726 kg/ha), bikultúrában a N180+PK tápanyagszintnél (9371 kg/ha), míg a vetésváltás kedvező hatása következményeként trikultúrában a N120+PK trágyaszintnél értük el (9424 kg/ha).

A három vetésváltási rendszerben adott trágyaszint mellett (N120P90K90) a növényszám növelésének hatására szignifikánsan nem változtak az agronómiai és növényegészségügyi paraméterek. A tőszám növelésének hatására emelkedett a termés. A legnagyobb termésmennyiséget a 80 ezer/ha tőszám esetén tapasztaltuk (monokultúrában 7937 kg/ha, bikultúrában 9290 kg/ha, trikultúrában 9510 kg/ha). Mindhárom vetésváltás esetén érvényesült, hogy 60 ezer/ha állománysűrűségig a terméseredmények szignifikáns mértékben növekedtek, a 80 ezer/ha tőszám esetén már nem tapasztal tunk szignifikáns mértékű termésnövekedést.

A tőszám egyik vetésváltási modell esetén sem mutatott összefüggést egyik agronómiai tulajdonsággal sem. Ezzel szemben mindhárom vetésváltás esetén a trágyázás erős vagy közepes pozitív kapcsolatot adott a kukorica növények magasságával (0,928 – 0,967), az üszögfertőzés (0,734–0,795), a csőfuzárium-fertőzés (0,658–0,817), és a szárdőlés (0,752–0,825) mértékével, valamint a Push-teszt (0,728–0,867) értékével és a termés nagyságával (0,545–0,898).

Restricted access

Összefoglalás

Tartamkísérletben, réti talajon vizsgáltuk a vetésváltás és az NPK műtrágyázás hatását a kukorica termésére.

A vetésváltás nagymértékben meghatározta a kukorica termése mellett az NPK műtrágya agroökológiai optimumát is. Kedvező vetésváltásban, trikultúrában (borsó – őszi búza – kukorica – kukorica) 20 év átlagában 1,58 t/ha-ral, bikultúrában (őszi búza – kukorica – kukorica – őszi búza) 1,25 t/ha-ral nagyobb termést kaptunk a monokultúrában termesztett kukoricához viszonyítva.

A vetésváltás a kukorica termésstabilitását is nagymértékben befolyásolta. Kedvező és kedvezőtlen években egyaránt trikultúrában a legstabilabb a kukorica termése, ugyanakkor a környezeti feltételek javulásával szintén a trikultúrás kukorica képes a legnagyobb – akár 18 t/ha-os – terméseredményre. A vetésforgó és a N műtrágyázás jelentős mértékben befolyásolta a talaj pH értékét, míg monokultúrás termesztés esetén szignifikánsan kisebb pH értéket kaptunk, mint bi-, illetve trikultúrás termesztés esetén.

A kukoricahibridek termőképessége, természetes tápanyagfeltáró- és hasznosító képessége, továbbá trágyareakciója is nagymértékben eltérő.

A kukoricahibrideket a termőképesség és a műtrágyareakció alapján intenzív, átlagos és extenzív csoportokba soroltuk.

Az agroökológiai műtrágyaoptimum előveteménytől, évjárattól és a hibridtől függően N 40–120, P2O5 25–75, K2O 30–90 kg/ha hatóanyag, amellyel adott körülmények között a legnagyobb termést lehet elérni.

Restricted access

Abstract  

We study unfoldings (developments) of doubly covered polyhedra, which are space-fillers in the case of cuboids and some others. All five types of parallelohedra are examples of unfoldings of doubly covered cuboids (Proposition 1). We give geometric properties of convex unfoldings of doubly covered cuboids and determine all convex unfoldings (Theorem 1). We prove that every unfolding of doubly covered cuboids has a space-filling (consisting of its congruent copies) generated by three specified translates and three specified rotations, and that all such space-fillers are derived from unfoldings of doubly covered cuboids (Theorem 2). Finally, we extend these results from cuboids to polyhedra which are fundamental regions of the Coxeter groups generated by reflections in the 3-space and which have no obtuse dihedral angles (Theorem 3).

Restricted access
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
Authors: O. Manuel, J. Lee, D. Ragland, J. Macelroy, Bin Li, and W. Brown

Abstract  

Formation of the Solar System from heterogeneous debris of a supernova (SN) that exploded 5 billion years ago was recorded as (1) inter-linked chemical and isotopic heterogeneities in meteorites, (2) higher levels of extinct nuclides in grains that trapped larger isotopic anomalies, (3) the physical properties of grains mentioned in part (2), and (4) patterns of isotopic anomalies in meteorites, in the solar-wind, and in solar flare particles. The Sun formed on the SN core, and planets formed in a rotationally-supported, equatorial disk of SN debris. Interiors of the Sun and the inner planets accreted first in a central, Fe-rich region surrounding the SN core. These were layered as condensate from other parts of the SN fell toward the condensing Sun. Elements in outer SN layers formed low-density, giant Jovian planets. Intra-solar diffusion enriches hydrogen and lighter isotopes of individual elements at the Sun's surface.

Restricted access
Acta Geologica Hungarica
Authors: Emő Márton, Davor Pavelić, Bruno Tomljenović, Péter Márton, and Radovan Avanić

This paper summarizes the paleomagnetic results that have been obtained for the Neogene of the Croatian part of the Pannonian Basin since 1995. The paleomagnetic investigations were carried out almost exclusively on sediments, which were deposited in widely differing environments. Most of the paleomagnetic directions can be considered as of pre-folding age, but some were clearly acquired diagenetically or even after deformation. This means that any future magnetostratigraphic study in the southern Pannonian Basin must be carried out with utmost care. Fortunately, the tectonic interpretation of the data is favorably affected by the fact that magnetizations of pre and post-folding ages show the same angles of declinations. They suggest that the entire Croatian part of the Pannonian Basin rotated counterclockwise, by about 30°, after the Early Pontian and before the Holocene. It is also remarkable that Ottnangian data from the Slavonian Mts do not indicate a Tisia-type clockwise rotation during the mid-Miocene.

Restricted access

The long-term mineral fertilisation experiment set up on acidic brown forest soil in Gödöllő in 1972 has made it possible over the years to answer a number of questions. It became clear that, in general, increasing rates of NPK fertilisation only caused a significant increase in the yields obtained in the crop rotation at lower rates (150–300 kg NPK/ha). As time went on, rates higher than this caused yield depression. The continuous application of high fertiliser rates led to a substantial increase in the P and K contents of the ploughed layer and in the quantity of nitrate accumulating in the 3 m soil profile. An increase in the quantity of nutrients was associated with a reduction in the pH and in the content of Ca and Mg. When mineral fertilisation was omitted for six years, there was a substantial reduction in the P and K contents of the ploughed layer.

Restricted access

Each of the more than 1500 polypeptide molecules of 7 different types building up the adenovirus capsid - probably even those of their amino-acids - are in symmetrical location. Every kind of polypeptide forms a separately also symmetrical network in the capsid distributed according to their functions in the inner and outer side and the inside of the facets and edges, but always in compliance with the icosahedral symmetry. Therefore, each different polypeptide also means a general symmetry motif in the capsid in its own symmetry network. Hexons can be considered as general symmetry motifs in some special association that is because of their environmental position four kinds of hexon types can be found, which are on every facet, next to one another, like three identical groups of four (GOF) according to the three-fold rotational symmetry. Two polypeptides of a peripentonal hexon of each GOF orient toward the penton and the third toward the other penton located further on the same edge. There are two versions of the arrangement of the GOFs: the hexons surround either a polypeptide IX or a polypeptide IIIa. The two versions of GOFs on 20 facets symmetrically recurring 60 times as general hexon symmetry motifs form the capsid in combination with the network of other polypeptides. Ideally, the surface of the hexon trimer shows three-fold rotational and three-fold reflexional symmetries. In the arrangement of hexons in the facets the translational, rotational, horizontal and vertical reflexional symmetry and the combination of these, as well as the glide reflexion and the antisymmetry can be found. Each hexon has six nearest neighbours and every hexon takes part in the construction of three hexon rows. Every facet and every vertex made up of five facets has an antisymmetrical pair located on the opposite side of the capsid. Every triangular facet participates in forming three vertices and every facet has three nearest neighbouring facets. In the facets, the polypeptide subunits of polypeptide IX centered GOF hexons have identical counter-clockwise orientation but the orientation of the neighbouring facets is always opposite compared to each other. On the five-fold symmetry axis, any facet can be “turned on” to the adjacent facet or “rotated” to all the others and will take the symmetry and orientation of the facet it got turned on or rotated to. Thus, every facet together with the polypeptides attached to it shows a twenty-fold symmetry and multiplicity. An other type of symmetry and multiplicity in the capsid is that perpendicular to the 6 five-fold rotation axes run a geodetic (equatorial) ribbon like motif (superfieces) altogether six made up of 10×10 triangular facets and bent ten-times with an angle of 36°. A triangular facet participates in forming three ribbon-like motifs, which intersect with each other on the given facet, but the same three motifs intersect repeatedly only on the antisymmetrically located facet.

Restricted access