Search Results

You are looking at 121 - 125 of 125 items for :

  • "szennyvíziszap" x
  • All content x
Clear All
Agrokémia és Talajtan
Authors: Anita Szabó, Klára Pokovai, Péter Ragályi, Márk Rékási, Renáta Sándor, Botond Bernhardt, József Koncz, Rita Kremper, and Péter Csathó

. D ebreczeni I. , I zsáki Z. , 1985 . Bőrgyári szennyvíziszap hatása a növények elemi összetételére . Agrokémia és Talajtan . 34 . 421 – 432 . D

Open access

. Kadmiumakkumuláció napraforgóban . Agrokémia és Talajtan 48 . ( 1 – 2 ) 99 – 110 . S IMON L. , P ROKISCH J. & G YŐRI Z. 2000 . Szennyvíziszap komposzt

Restricted access

. Soil Till. Res. 87. 194–204. Szili-Kovács, T., 1985. A szennyvíziszap-elhelyezés talajmikrobiológiai problémái. Agrokémia és Talajtan. 34. 486–493. Szili-Kovács, T. (Ed

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Anita Szabó, Klára Pokovai, Péter Ragályi, Márk Rékási, Renáta Sándor, Botond Bernhardt, József Koncz, Rita Kremper, and Péter Csathó

. , I zsáki Z. , 1989 . A bőrgyári szennyvíziszap trágyázás hatása és utóhatása kalászos gabonákra homoktalajon . Növénytermelés . 38 . 231 – 239 . D ell INC

Open access

. , 2008 . Szennyvíz-iszap és zöldhulladék alkotta komposztkeverékbol izolált gombák jellemzése . Agrokémia és Talajtan . 57 . 319 – 332 . O LIVEIRA, DE S. C

Restricted access