Search Results

You are looking at 131 - 140 of 1,501 items for :

  • "calibration" x
  • All content x
Clear All

Abstract  

The thermal to epithermal neutron flux ratio (f) and the deviation of the epithermal neutron spectrum from the 1/E shape (α) are essential parameters for the correct application of k 0-standardized neutron activation analysis. Several methods are applied for the determination of f and α. They are based on Cd-covered multi-monitor or on bare-irradiations methods. The recently developed and characterized synthetic multi-element standards (SMELS) were designed as a validation tool for the proper implementation of the k 0-NAA method in a laboratory. In particular, SMELS Type III contains Au and Zr, thus allowing the direct determination of f and α. It could, therefore, replace the traditional flux monitors. Furthermore, it could be used as a quality control material to monitor the stability of the irradiation facility and the detector. This paper presents the accuracy of the f and α determination and the feasibility of quality control using SMELS for irradiation channel Y4 of the BR1 reactor.

Restricted access

Summary  

h.faghih

Restricted access

Abstract  

Monte Carlo simulation is important to get efficiencies for cases where the experimental efficiencies are difficult to get such as for samples with nonstandard geometries and for large samples. In this paper, efficiency of the HPGe detector, routinely used in our lab for a variety of samples, has been computed for point source geometry and its parameters has been optimized to match MCNP and experimental efficiencies within 5% at different sample to detector distances. This optimized geometry was then validated by efficiency transfer to other geometries.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Marianna Papp, János Balogh, Krisztina Pintér, Szilvia Fóti, Péter Koncz, Marian Pavelka, Eva Darenova, and Zoltán Nagy

Az utóbbi évtizedben zajló kutatások kimutatták, hogy a talajok CO2-kibocsátása jelentős napi és szezonális változékonyságot mutat. A manuális mérőrendszerekkel azonban ez nehezen követhető nyomon. Éppen ezért megjelent az igény a nagyobb időbeli felbontású automata mérőrendszerekre, több gyártó készítette el saját fejlesztésű műszerét. Ezeknek a rendszereknek a hátránya, hogy drágák és többnyire zárt rendszerben működnek, ahol a bonyolult kamranyitó-záró mechanika csökkentheti a működésbiztonságot. További hátrányt jelent a kamrák meglehetősen nagy mérete, ami miatt gyepállományokban nehezen alkalmazhatók.Az általunk kifejlesztett nyílt rendszerű mérőeszköz alkalmasnak bizonyult ezen problémák kiküszöbölésére: a kisméretű kamrák (d = 5 cm) könnyen elhelyezhetők a növények között, nyílt rendszerben nem szükséges kamranyitó-záró mechanikát építeni, és a rendszer olcsón kivitelezhető.A kifejlesztett 10 kamrás mérőrendszer kalibrálását laboratóriumi körülmények között végeztük el, valamint összehasonlítottuk terepi mérések segítségével egy nemzetközileg is hitelesnek számító mérőrendszerrel. A kapott eredmények szerint a kifejlesztett mérőrendszer alkalmas hosszú időtartamú automata-mérésekre, segítségével nagy mennyiségű adat nyerhető.

Restricted access

Thermal diffusivity and heat conductivity are important properties for description of the heat transport in solids.

Restricted access

A valószínűségi ítéletalkotás pszichológiai vizsgálatának egyik - a mindennapok gyakorlatában is nagy jelentőséggel bíró - témája a kalibráció. A kalibráció azt vizsgálja, hogy a valószínűségi ítéletek helyesek-e, ténylegesen tükrözik-e a valóságot. A normatív kiindulópontú kezdeti kutatások egyik sokszor megismételt eredménye az volt, hogy az emberek biztosabbak a véleményükben, mint ahogy azt a rendelkezésre álló bizonyítékok megengednék. Az alátámasztás elmélet (support theory) az ítéletek jósága helyett a kalibráció alakulásának mechanizmusát igyekszik leírni. Kísérleti csoportjainkat úgy választottuk ki, hogy a tudás mértéke és a tudásról általában kapott visszajelentések mennyisége szempontjából különbözzenek, és azt vizsgáltuk, hogy e két tényező hogyan befolyásolja a kalibráció alakulását. Azt találtuk, hogy a tudás mértéke befolyásolja a kalibráció mintázatát, de a visszajelentés mennyiségének szerepét nem tudtuk tetten érni. Eredményeinket az alátámasztás elmélettel összhangban úgy értelmeztük, hogy a kalibrációt az intenzitás (a saját tudásról alkotott sztereotip kép) befolyásolja, a visszajelentések hatását tükröző hitelesség azonban nem.

Restricted access

Abstract  

This work is about k 0-INAA using unstable neutron flux for sample irradiation. Due to slow transport, each irradiation in the channel DBVK consists of three phases: stable irradiation at the final position, and two additional irradiations during travelling by exposure to an increasing neutron flux in the delivery course and to a decreasing neutron flux in the fetch course. In this work, the neutron flux distribution along this channel was calibrated and the neutron flux variation with irradiation time was calculated, making it possible to evaluate activity growth during a complete irradiation period. The feasibility of the k 0-method was checked by analyses of four SRM-materials and three multi-element standards at three DBVK-positions. An accuracy of better than ±10% was found for nearly all determined elements in each determination.

Restricted access

Summary  

A large area proportional counter (LAPC) X-ray detector and a method for calibrating the detector system for 238Pu contamination in soils has been developed. The system utilizes the LAPC to measure the L X-ray triplet emitted in the decay of 238Pu at energies of 13.6, 17.13, and 20.29 keV. The LAPC has dimensions of 16.5’70.5’5.9 cm3 (L’W’H) and is filled with a mixture of 90% xenon and 10% methane at a pressure of 0.15 MPa. The detector has a thin (0.025 cm) beryllium window and aluminum support grid with an effective area of 850 cm2. The detector was calibrated for efficiency via semi-empirical methodology consisting of measurements with International Atomic Energy Agency and National Institute of Standards and Technology (NIST) traceable sources combined with fluence rate calculations using Monte Carlo and point-kernel modeling scenarios. The detector efficiency was then empirically measured using NIST traceable soil standards, and the results were compared with the semi-empirical modeled value. Operational performance characteristics including detector field of view, lower limit of detection, and energy resolution of the system were also determined through a series of controlled measurements. The LAPC and associated electronics are mounted on a pushcart with a computer and global positioning system to allow for real-time surveying and mapping of potentially contaminated land areas and detecting 238Pu contamination at concentrations of 1.9 Bq/g of soil. The system, measurement methods, and results are presented and discussed.

Restricted access

Abstract  

A 740 GBq 241Am-Be neutron source based prompt gamma-ray activation analysis (PGAA) setup in combination with a typical coaxial n-type HPGe detector (REGe) system was used to analyze light elements like H, B, C, N, etc. The absolute full energy peak (FEP) efficiencies of the shielded REGe detector for irradiation and counting geometries and for sources with different sizes (point, ampoule and cylindrical) were measured in the 0.1–2.5 MeV energy range by utilizing calibrated sources (point, liquid and solid). 4th order polynomials were fitted to the experimental data. Efficiencies in far irradiation and counting geometries are compared.

Restricted access