Search Results

You are looking at 141 - 150 of 182 items for :

  • All content x
Clear All

A neurológusszakorvos-hiány egyre nyilvánvalóbb problémává válik, nemcsak a kis kórházakban, hanem a súlyponti intézményekben és az egyetemi klinikákon is. A jelenlegi felmérés célja a neurológus szakorvosok jelenlegi számának áttekintése, valamint a következő évtizedben várható szakmai utánpótlás becslése. Működési engedéllyel 2010 elején Magyarországon 1310 neurológus rendelkezik. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár számára neurológiai tevékenységet 2009 során legalább 1 alkalommal 948 szakorvos jelentett. A rutin-betegellátásban ténylegesen elsősorban neurológiai területen dolgozók száma 750 körüli. A neurológusok életkori megoszlására jellemző a fiatal korosztály jelentős hiánya. Az ország 9 megyéjében legfeljebb egy 35 év alatti neurológus dolgozik. A 2000–2009 közötti tízéves időszakban, éves átlagban 22 új szakorvos lépett a rendszerbe. Ez a szám kevés a külföldre távozó és a betegellátásból egyéb okból kilépő neurológus szakorvosok pótlására. A 40–60 év közötti neurológusok száma a jelenlegi kormegoszlás alapján 2020-ra akkor is a jelenlegi érték kétharmada alá csökken, ha teljesen megszűnne a külföldi munkavállalás. Ha a külföldre vándorlás a jelenlegi szinten marad, és az utánpótlás mértéke nem nő, 2020-ra várhatóan 300 szakorvosra marad az ország neurológiai betegellátása. Mivel ez a szám a feladat ellátásához elégtelen, és a tendencia egyértelműen előre látható, az egészségügyi kormányzatnak sürgősen lépnie kell a jövő neurológus szakorvosi ellátásának biztosítása érdekében.

Open access

−1 ), rutin (0.091–0.467 mg kg −1 ), gallic acid (0.145–0.376 mg kg −1 ), and phloridzin (0.269–0.719 mg kg −1 ) were lower compared to those of other phenolics ( Table 1 ). There were statistically significant differences ( P < 0.05) between the

Open access

. [32] G.M. Doshi , H.D. Une , Quantification of quercetin and rutin from Benincasa hispida seeds and Carissa congesta roots by high-performance thin layer chromatography

Restricted access

. 2000 80 1081 1093 Iacopini, P., Baldi, M., Storchi, P., Sebastiani, L. (2008) Catechin, epicatechin, quercetin, rutin

Restricted access

Physiol. Plant. 1995 94 45 50 Tanaka, N. (1996) Rutin and other polyphenols in Fagopyrum

Restricted access
Acta Alimentaria
Authors: W. Wiczkowski, D. Szawara-Nowak, T. Sawicki, J. Mitrus, Z. Kasprzykowski, and M. Horbowicz

. Li , X. , Kim , J.K. , Park , S.-Y. , Zhao , S. , Kim , Y.B. , Lee , S. & Park , S.U. ( 2014 ): Comparative analysis of flavonoids and polar metabolite profiling of tanno-original and tanno-high rutin buckwheat . J

Restricted access
Acta Alimentaria
Authors: J. Bystricka, J. Musilova, J. Tomas, J. Noskovic, E. Dadákova, and P. Kavalcova

) . Vegetable Crops Res. Bull. , 55 , 81 – 90 . K ALINOVA , J. , T RISKA , J. & V RCHOTOVA , N. ( 2006 ): Distribution of vitamin E, squalene, epicatechin and rutin in common

Restricted access

References Balababa , S.I. , Zake , A.Y. & Elshamy , A.M. ( 1974 ): Total flavonol and rutin content of the different organs of

Restricted access

leképezése a rutin agyi MRI-protokoll részeként? – Példák a klinikai alkalmazásra.] Magy Radiol. 2016; 90: 7–26. [Hungarian] 8 Shoamanesh A, Martinez-Ramirez S, Oliveira-Filho J, et al

Restricted access

. ( 2016 ) Rutin protects rat articular chondrocytes against oxidative stress induced by hydrogen peroxide through SIRT1 activation . Biochem. Biophys. Res. Commun. 473 , 1301 – 1308 . 18

Restricted access