Search Results

You are looking at 141 - 150 of 181 items for :

  • All content x
Clear All

Az elektródasor visszatekeredésének kimutatása transzimpedanciamátrix (TIM)-vizsgálattal cochlearis implantátumban

Detection of “tip fold-over” of the cochlear implant electrode array with transimpedance matrix (TIM) measurement

Orvosi Hetilap
Authors: Roland Nagy, Ádám Perényi, Balázs Dimák, Miklós Csanády, József Kiss, and László Rovó

Összefoglaló. Bevezetés: Az elmúlt években a cochlearis implantátum a súlyos halláskárosodás vagy a teljes siketség rutinszerű és hatékony kezelési eszközévé vált. Korunk egyik leggyakrabban használt és leghatékonyabb újítása a cochlearis implantációban a perimodiolaris vékony elektródasorok alkalmazása. A cochlea középtengelyét, a modiolust szorosan ölelő atraumatikus elektródasor igen meggyőző eredménnyel bizonyítja népszerűségét, mind az elektrofiziológiai mérések során, mind az akusztikus hallás megőrzése terén nyújtott teljesítményével. Ugyanakkor igen kevés publikáció írja le az elektródasor nem megfelelő helyzetének előfordulási gyakoriságát, pontosabban a visszatekeredését a csúcsi szakaszon. Célkitűzés: Tanulmányunk célja olyan szoftveres technika, a transzimpedancia-mátrix (TIM) beillesztése a rutin intraoperatív elektrofiziológiai mérési metodikák közé, amely képes objektív diagnosztikai lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy korán felismerhessük a cochlearis implantátum elektródasorán keletkezett hurkot. Módszer: Hároméves kisgyermek kétoldali cochlearis implantációját követően, posztoperatív röntgenfelvételen a bal oldalon az elektródasor megfelelő pozíciója figyelhető meg, míg a jobb oldalon az intracochlearis elektródasor végének visszatekeredése igazolódott. Képalkotó vizsgálatot követően elektrofiziológiai metódusként TIM-vizsgálatot végeztünk. Az eljárás során a mérőeszköz a kijelölt stimuláló elektródákon 1 V nagyságrendű feszültséget közöl állandó áramerősség mellett a cochlea közel eső struktúrái felé. Mérőelektródák segítségével regisztráljuk a szöveteken mérhető feszültséget, majd transzimpedancia-mátrixszá alakítjuk a mért értékeket. Eredmények: Az elektródasor visszatekeredése, amelyet korábban radiológiai vizsgálattal igazoltunk, az objektív elektrofiziológiai mérések segítségével is jól azonosítható, és a vizsgálatok szoros párhuzamot mutatnak. Következtetés: Az elektródák helyzetének megjelenítésére szolgáló standard radiológiai képalkotási technikák kiegészíthetők, illetve kiválthatók egyszerűen elvégezhető, hatékony, objektív elektrofiziológiai vizsgálatokkal. Intraoperatíven, még a sebzárás előtt kimutatható, ha az elektródasor nem megfelelő helyzetbe került, így csökkenthetjük a radiológiai vizsgálatokkal járó sugárterhelés és annak finanszírozási problémáját. Orv Hetil. 2021; 162(25): 988–996.

Summary. Introduction: In recent years, the cochlear implant has become a routine and effective treatment tool for severe hearing loss and total deafness. One of the commonly used and effective innovations of our time in cochlear implantation is the perimodiolar thin electrode array. The atraumatic electrode array, which closely embraces the central axis of the cochlea (modiolus), has served its popularity with very convincing results, with its performance in both electrophysiological measurements and acoustic hearing preservation. However, very few publications describe the frequency of improper positioning of the electrode array, which is known as ‘tip fold-over’. Objective: The aim of our study is to incorporate a software technique, the transimpedance matrix (TIM), into routine intraoperative electrophysiological measurement methodologies to provide a potential objective diagnostic opportunity for early detection of tip fold-over of the electrode array. Method: Following bilateral cochlear implantation of a three-year-old child, postoperative radiography showed the correct position of the electrode array on the left side, while tip fold-over of the intracochlear electrode array was detected on the right side. Following imaging, a TIM study was performed as an electrophysiological method. During the procedure, the measuring device transmits a voltage of the order of 1 V to the nearby structures of the cochlea at a constant current at the designated stimulus electrodes. Measuring electrodes were used to register the voltage measured on the tissues, and then converted into a TIM. Results: Electrode tip fold-over was previously diagnosed by radiological examination, while it can also be diagnosed by objective electrophysiological measurements now, and these two tests correlate well. Conclusion: Standard radiological imaging techniques for electrode positioning can be supplemented or replaced by easy-to-perform, effective objective electrophysiological studies. Tip fold-over can be detected intraoperatively, even before wound closure, if the electrode array is in the wrong position, thus reducing the radiation exposure associated with radiological examinations as well as reducing relevant costs. Orv Hetil. 2021; 162(25): 988–996.

Open access

−1 ), rutin (0.091–0.467 mg kg −1 ), gallic acid (0.145–0.376 mg kg −1 ), and phloridzin (0.269–0.719 mg kg −1 ) were lower compared to those of other phenolics ( Table 1 ). There were statistically significant differences ( P < 0.05) between the

Open access

Physiol. Plant. 1995 94 45 50 Tanaka, N. (1996) Rutin and other polyphenols in Fagopyrum

Restricted access

. 2000 80 1081 1093 Iacopini, P., Baldi, M., Storchi, P., Sebastiani, L. (2008) Catechin, epicatechin, quercetin, rutin

Restricted access

. [32] G.M. Doshi , H.D. Une , Quantification of quercetin and rutin from Benincasa hispida seeds and Carissa congesta roots by high-performance thin layer chromatography

Restricted access

leképezése a rutin agyi MRI-protokoll részeként? – Példák a klinikai alkalmazásra.] Magy Radiol. 2016; 90: 7–26. [Hungarian] 8 Shoamanesh A, Martinez-Ramirez S, Oliveira-Filho J, et al

Restricted access

References Balababa , S.I. , Zake , A.Y. & Elshamy , A.M. ( 1974 ): Total flavonol and rutin content of the different organs of

Restricted access

. Z hang , R. , Z hang , B.L. , X ie , T. , L i , G.C. , T uo , Y. & X iang , Y.T. ( 2015 ): Biotransformation of rutin to isoquercitrin using recombinant α-L-rhamnosidase from Bifidobacterium breve . Biotechnol. Lett. , 37 , 1257

Open access
Acta Alimentaria
Authors: W. Wiczkowski, D. Szawara-Nowak, T. Sawicki, J. Mitrus, Z. Kasprzykowski, and M. Horbowicz

. Li , X. , Kim , J.K. , Park , S.-Y. , Zhao , S. , Kim , Y.B. , Lee , S. & Park , S.U. ( 2014 ): Comparative analysis of flavonoids and polar metabolite profiling of tanno-original and tanno-high rutin buckwheat . J

Restricted access
Acta Alimentaria
Authors: J. Bystricka, J. Musilova, J. Tomas, J. Noskovic, E. Dadákova, and P. Kavalcova

) . Vegetable Crops Res. Bull. , 55 , 81 – 90 . K ALINOVA , J. , T RISKA , J. & V RCHOTOVA , N. ( 2006 ): Distribution of vitamin E, squalene, epicatechin and rutin in common

Restricted access