Search Results

You are looking at 141 - 150 of 445 items for :

  • "virulence" x
  • All content x
Clear All

248 Dreiseitl, A. 2004. Virulence frequencies to powdery mildew resistance genes of winter barley cultivars. Plant Protection Sci. 40 :135

Restricted access

University Press, Oxford. Evolution of infectious disease Frank, S. A. (1996) Models of parasite virulence. The Quarterly Review of Biology

Restricted access

, 3.d. (1984) Loss of pigmentation in Shigella flexneri 2a is correlated with loss of virulence and virulence-associated plasmid. Infect. Immun. 43 , 397-401. Loss of pigmentation in Shigella flexneri 2a is correlated with

Restricted access

Absztrakt

A biztonságos élelmiszerek előállítása szempontjából kulcsfontosságú az élelmiszerrel terjedő patogén baktériumok kimutatása és azonosítása. A hagyományos, tenyésztésen alapuló diagnosztikai eljárásokat egyre inkább felváltják vagy kiegészítik a nukleinsav-alapú, a genom speciális (elsősorban virulencia) génjeinek kimutatását célzó molekuláris technikák. A rutin élelmiszer-mikrobiológiai vizsgáló laboratóriumok leggyakrabban nemzetközileg validált DNS-amplifikációs, elsősorban valós idejű polimeráz láncreakció alapú módszereket alkalmaznak, amelyek a vizsgálati idő jelentős lerövidítése mellett lényegesen javítják a módszerek teljesítési jellemzőit (például érzékenység, specifikusság) is. A polimeráz láncreakció alapú módszereknek rutindiagnosztikai célú alkalmazása azonban az előnyök mellett számos hátránnyal is jár, amelyek között említendő a készülékek és a reagensek magas költsége, valamint a laboratóriumi környezetnek a reakciótermékekkel való kontaminálási kockázata, ami elkülönített laboratóriumi rendszert igényel. Manapság az ilyen laboratóriumi rendszerek miniatürizálása és hordozhatóvá tétele is fontos fejlesztési irány. A Lab-on-a-chip eszközökben több ilyen laboratóriumi műveletet lehet megvalósítani egy kis méretű eszközön, a standard eljárásokhoz hasonló pontossággal és megbízhatósággal. Ezen miniatürizált eszközök nagy előnye az egyszerű – sokszor automatizált – kezelhetőség, kis méret, hordozhatóság és sterilitás, ami az egyszeri használatból adódik. Ilyen miniatürizált gyorsdiagnosztikai eszközök kutatása és fejlesztése folyik a világ vezető kutatóhelyein, például különböző minta-előkészítési és DNS-amplifikációs módszerek miniatürizálásával. A szerzők is ezt a célt tűzték ki kutatásaikban: olyan miniatürizált mikrofluidikai eszközök fejlesztését, amelyek alkalmasak élelmiszer-biztonsági jelentőségű baktériumok molekuláris detektálására. Orv. Hetil., 2015, 156(51), 2082–2088.

Restricted access

) 9. Antunes LC , Ferreira RB , Buckner MM , Finlay BB : Quorum sensing in bacterial virulence . Microbiology 156 (Pt 8), 2271 – 2282 ( 2010

Open access

275 285 Makrai, L., Takayama, S., Dénes, B., Hajtós, I., Sasaki, Y., Kakuda, T., Tsubaki, S., Major, A., Fodor, L., Varga, J. and Takai, S. (2005): Characterization of virulence

Restricted access

.S . wheat to recent eastern African isolates of Puccinia graminis f. sp. tritici with virulence to resistance gene Sr31 . Plant Dis. 90 : 476 – 480 . Jin , Y. , Singh , R.P. , Ward

Restricted access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Erden Erol Ünlüer, Yusuf Şahin, Orhan Oyar, Gözde Canan Tan, Arif Karagöz, and Celaleddin Turan

virulence factors predisposing to emphysematous pyelonephritis. Am J Kidney Dis 46 , 4487 – 4488 ( 2005 ) 9. Cook DJ , Achong MR , Dobranowski J

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Dolores Cid, José Francisco Fernández-Garayzábal, Chris Pinto, Lucas Domínguez, and Ana Isabel Vela

, C. N. , do Nascimento , V. P. , Salle , C. T. and Morales , H. L. ( 2016 ): Virulence genes and antimicrobial resistance of Pasteurella multocida isolated from poultry and swine . Braz. J. Microbiol. 47 , 210 – 216

Restricted access

. Apoga , D. , Akesson , H. , Jansson , H.B ., Odham , G. 2002 . Relationship between production of the phytotoxin prehelminthosporol and virulence in isolates of the plant pathogenic fungus Bipolaris sorokiniana . Eur. J. Plant Pathol

Restricted access