Search Results

You are looking at 151 - 160 of 206 items for :

  • "adatbázis" x
  • All content x
Clear All

. Morschhauser, L. Lökös, L. Karas and T. Szerdahelyi (eds.) 1995. FLÓRA adatbázis 1.2: Taxonlista és attribútum-állomdny . MTA ÖBKI, Vácrátót. FLÓRA adatbázis 1.2: Taxonlista és attribútum

Restricted access

Horváth, F., Dobolyi, Z. K., Morschauser, T., Lookös, L., Karas, L. and Szerdahelyi, T. (1995): Flóra adatbázis 1.2 - taxonlista és attribútum-állomány. (Flora database 1.2. List of taxa and attributes.) - Vácrátót, Hungary

Restricted access

. Debrecen , 103 – 107 . MNM R égészeti Adatbázis 2018 Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis (Budapest) , https

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Fanni Rencz, Valentin Brodszky, Péter Varga, József Gajdácsi, Péter Nyirády, and László Gulácsi

://apps.who.int/healthinfo/statistics/mortality/whodpms/ Accessed: 01/10/2013 Hungarian Central Statistical Office, Statistics Database. [KSH Statisztikai Adatbázis.] Available from: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnt001b.html Accessed: 01/10/2013 [Hungarian

Open access

Biszak S, Timár G, Molnár G, Jankó A eds 2007: Digitized maps of the Habsburg Empire — The Third Military Survey, Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien-Slawonien, 1869–1887, 1:25 000. DVD-ROM, Arcanum Adatbázis Kiadó, Budapest

Restricted access

előfordulása és költségterheinek alakulása Magyarországon 2001–2014 között – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázis-elemzésének eredményei.] Diabetologia Hung. 2016; 24: 177–188. [Hungarian

Open access

Zsuzsanna , Kálmán László ( 1996 ): A téri kifejezések alaktana magyar gyermekeknél: vizsgálat a Childes-adatbázis alapján . Magyar Pszichológiai Szemle , 36 , 235 – 246 . 44. Pólya

Restricted access

. Mari L. , Mattányi ZS. 2002 . Egységes európai felszínborítasi adatbázis a CORINE Land Cover program –Földrajzi Közlemények . 126/50 . ( 1-4 ) 31 – 38

Restricted access

(Hereditas). Budapest, Corvina Kiadó, 1977. A bronzkor Magyarországon (Hereditas) Kozinfo 2001.Közigazgatási Információs Adatbázis a Jász-Nagykun-Szolnok megyei

Restricted access

Pléh cs., Vinkler Zs., Kálmán L. (1996a) A téri kifejezések alaktana magyar gyermekeknél: Vizsgálat a CHILDES adatbázis alapján. Magyar Pszichológiai Szemle 52, 235

Restricted access