Search Results

You are looking at 151 - 160 of 536 items for :

  • All content x
Clear All

Abstract  

Context. The use of citation frequency and impact factor as measures of research quality and journal prestige is being criticized. Citation frequency is augmented by self-citation and for most journals the majority of citations originate from a minority of papers. We hypothesized that citation frequency is also associated with the geographical origin of the research publication. Objective. We determined whether citations originate more frequently from institutes that are located in the same country as the authors of the cited publication than would be expected by chance. Design. We screened citations referring to 1200 cardiovascular publications in the 7 years following their publication. For the 1200 citation recipient publications we documented the country where the research originated (9 countries/regions) and the total number of received citations. For a selection of 8864 citation donor papers we registered the country/region where the citing paper originated. Results. Self-citation was common in cardiovascular journals (n = 1534, 17.8%). After exclusion of self-citation, however, the number of citations that originated from the same country as the author of the citation recipient was found to be on average 31.6% higher than would be expected by chance (p<0.01 for all countries/regions). In absolute numbers, nation oriented citation bias was most pronounced in the USA, the country with the largest research output (p<0.001). Conclusion. Citation frequency was significantly augmented by nation oriented citation bias. This nation oriented citation behaviour seems to mainly influence the cumulative citation number for papers originating from the countries with a larger research output.

Restricted access

Absztrakt:

A vizsgálatsorozatot egy budapesti középiskolában 2016 és 2019 között végeztük, kvantitatív és kvalitatív módszerekre támaszkodva. Innovatív kutatásunkban a Haver Alapítvány foglalkozássorozatának hatását vizsgáljuk, a középiskolás korosztály attitűdváltozására és a zsidókkal kapcsolatos ismereteire. A hatásvizsgálat módszertani alapja a kontrollált kísérleti elrendezés, amelynek lényege egyrészt a diákok attitűdjeinek és ismereteinek előzetes (pre-) és utólagos (poszt-) mérése, illetve a kísérleti csoportok (A, C, D osztályok) mellett egy kontrollcsoport bevonása a vizsgálatba (B osztály), akik nem vettek részt a foglalkozásokon. Tisztában vagyunk azzal, hogy rövid idő alatt (néhány hónap) és egy foglalkozás hatására nem várható lényeges elmozdulás egyik dimenzióban sem (attitűd és ismeretek), éppen ezért különböző, „jól célzott” foglalkozásokkal és többszöri méréssel vizsgáljuk a diákok általában a kisebbségekkel és konkrétabban a zsidósággal kapcsolatos nézeteit. Jelen tanulmányban az első két kutatási hullám legfontosabb kvantitatív és kvalitatív eredményeit tekintjük át.

Open access

life of minorities and disabled children through seeing those issues from their angle and tackling their viewpoints. In this precious book, the author tried to see through the eyes of the disabled, minority, and marginalized children, who are

Open access

Langman, Juliet. 2006. Review of Anna Fenyvesi (ed.) 2005: Hungarian language contact outside Hungary: Studies on Hungarian as a minority language, Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. Estudios de Sociolingüística 7. 105

Full access

sin plass som minoritet- Rombefolkningen I Norge I dag [To Find One’s Place as Minority — The Roma Population in Norway]. In: Lund, A. B. - Moen, B. B. (eds.): Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge [National Minorities in Multicultural

Restricted access

Music 16 , 84 – 98 . G iurchescu , Anca 2001 : Gypsy Dancing in Southern Romania . In : Glasba in Manjsine/Music and Minorities, Proceedings of the 1 st International Meeting of the International Council for Traditional Music (ICTM), Study

Restricted access

Heller, M. (1999b): Linguistic minorities and modernity. A sociolinguistic ethnography . Harlow: Longman. Heller M. Linguistic minorities and

Restricted access
Pollack Periodica
Authors: Péter Kovács, Balázs Kósa, and Tamás Molnár

References [1] Tóth P. P. Immigration to Hungary - Minority research books , (in

Open access

There Is no Mercy

In memoriam Sándor Loss

Acta Juridica Hungarica
Author: István H. Szilágyi

. Szilágyi , I. H. and Loss , S. , ‘Opening Scissors. The Legal Status of the Gypsy Minority in the Nowadays Hungary’ ( 2002 ) 33 / 2–4 Rechtstheorie 483 – 494 . Szilágyi , I. H

Full access

A magasvérnyomás-betegségben szenvedő betegek 20-25%-ánál fordul elő társbetegségként diabetes mellitus. Az együttes megjelenés a cardiovascularis kockázat jelentős növekedésével jár, így a különféle szakmai ajánlások különösen nagy figyelmet fordítanak a diabeteses betegek antihipertenzív kezelésére. A cukorbeteg esetében ajánlott <140/85 Hgmm-es vérnyomáscélérték eléréséhez általában gyógyszeres kombinációs terápia szükséges, amelynek alapját angiotenzinkonvertálóenzim-gátlónak vagy angiotenzinreceptor-blokkolónak kell képeznie. Ezeket lehet/kell kombinálni neutrális anyagcserehatással rendelkező kis dózisú, elsősorban tiazidszerű diuretikummal, kalciumcsatorna-blokkolóval, vagy tovább lehet bővíteni béta-blokkolóval, imidazolin-I1-receptor-agonistával, illetve az alfa-1-adrenoceptor-blokkolóval. A hazai gyakorlatban egyértelműen megmutatkoznak az evidenciákon alapuló ajánlások iránymutatásai, hiszen a betegek jelentősebb része kedvező anyagcserehatásokkal rendelkező angiotenzinkonvertálóenzim-gátló+indapamid, valamint angiotenzinkonvertálóenzim-gátló+kalciumcsatorna-blokkoló kombinációs terápiában részesül, azonban a diabetogén potenciállal bíró hidroklorotiazidot tartalmazó angiotenzinkonvertálóenzim-gátló, valamint angiotenzinreceptor-blokkoló fix kombinációk alkalmazása is még mindig elterjedt. Hasonlóképpen érdekes gyakorlati terápiás szokások figyelhetők meg a kevésbé differenciált béta-blokkolók alkalmazásánál, ahol a harmadik generációs carvedilol és nebivolol még mindig kisebbségben vannak. Orv. Hetil., 2014, 155(43), 1695–1700.

Open access