Search Results

You are looking at 161 - 170 of 344 items for :

  • "sunflower" x
  • All content x
Clear All

23 28 Lai, O.M., Ghazali, H.M. & Chond, C.L. (1998): Effect of enzymatic transesterification on the melting points of palm stearin-sunflower oil mixtures. J

Restricted access

): Antioxidant activity of extracts and essential oils from Turkish spices on sunflower oil. Acta Alimentaria , 24 , 81-90. Antioxidant activity of extracts and essential oils from Turkish spices on sunflower oil

Restricted access

Bhat, A. I., Kumar, Anil Jain, R. K., Chander Rao, S. and Ramiah, M. (2001): Development of serological based assays for the diagnosis of sunflower necrosis disease. Ann. Plant Protect. Sci. 9, 292-296. Development of

Restricted access

875 879 Hussain, F., Khan, M. and Ilahi, I. (1990): Effect of saline conditions on plant height, flower production, maturation and blooming of various cultivars of sunflower

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Dénes Kleiner, András Bersényi, Hedvig Fébel, Viktor Hegedűs, Eszter Mátis, and Éva Sárdi

Bevezetés: A transzmetilezés térszerkezet-módosító szubsztitúciós folyamat. Feladata az élő szervezetekben, többek között, a fehérje- és génműködés szabályozása. A táplálékláncon keresztül szervezetbe juttatott metildonor vegyületek hasznosulása, illetve a könnyen mobilizálható metilpool analitikai módszerekkel nyomon követhető. Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki néhány növényi (búza, bab, cékla, káposzta) és állati (baromfi- és nyúlmáj) eredetű táplálék könnyen mobilizálható metilcsoportjainak koncentrációmérését, a transzmetilezés és a redox-homeosztázis kapcsolatának vizsgálatát baromfi- és nyúlmájban, valamint e paraméterek tanulmányozását kísérletes zsírmájban, patkányban. Módszer: Patkánykísérletben a tápot koleszterin, napraforgóolaj és kólsav eltérő koncentrációival dúsították. A könnyen mobilizálható metilcsoportok meghatározása túlnyomásos rétegkromatográfiás módszerrel, a hidrogéndonor-aktivitás mérése 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil stabil szabad gyök alkalmazásával, spektrofotometriásan történt. Eredmények: A vizsgált növényi minták közül a legjelentősebb metilpoollal a babmagok rendelkeztek. A baromfimáj a nyúlmájnál szignifikánsan nagyobb könnyen mobilizálható metilcsoportszintet és hidrogéndonor-aktivitást mutatott. Patkányokban, súlyos zsírmájban csökkent a hidrogéndonor-aktivitás, és szignifikánsan csökkent a könnyen mobilizálható metilcsoportszint. Következtetések: Az eredmények felhívják a figyelmet a táplálkozás jelentőségére, különösen az elhízással összefüggő megbetegedések kapcsán. Orv. Hetil., 2013, 154, 1180–1187.

Open access

Fleming, S.E., Sosulski, F.W., Kilara, A. & Humbert, E.S. (1974): Viscosity and water absorption characteristics of slurries of sunflower and soybean flours, concentrates and isolates. J. Fd Sci. , 39 , 188

Restricted access

sunflower plant. Environ. Engineering Manage. J. , 7 , 547–558. Fulekar M. H. Phytoremediation: The application of vermicompost to remove zinc, cadmium, copper, nickel and lead by

Restricted access

radical scavenging as affected by accelerated ageing and subsequent priming in sunflower seeds. Physiologia Plantarum 104 :646–652. Come D. Free radical scavenging as affected by

Restricted access

Sahari, M.A., Akbarian, A.M. & Hamedi, M. (2003): Effect of variety and acid washing on extraction yield and quality of sunflower head pectin. Fd Chem. , 83 , 43–47. Hamedi M. Effect

Restricted access

. Italian J. Fd Sci. 4 109 115 Mok, C. & Hettiarchachy, N. S. (1991): Heat stability of sunflower

Restricted access