Search Results

You are looking at 181 - 190 of 342 items for :

  • "sunflower" x
  • All content x
Clear All

Borsó és napraforgó jelzőnövényekkel, 1 kg talajt tartalmazó edényekben végeztünk tenyészedény-kísérletet az 1970-es évek elején, az intenzív műtrágyahasználat kezdetén vett és tárolt talajmintákkal, valamint 30 év elteltével ugyanazokról a helyekről gyűjtött párjukkal. A minták karbonátos talajok (csernozjomok) esetén 6, nem karbonátos talajok (savanyú barna erdőtalajok) esetén pedig 13 mintavételi körzetet reprezentáltak. A virágzásig nevelt növények mintáit elhamvasztottuk és megmértük a P-, K-, Ca-, Mg-, Na- és B-tartalmukat. Korábbi talajvizsgálati adatainkkal egyezően, a savanyú talajokon termesztett növényminták szárazanyagában igen jelentős B-tartalom csökkenés volt mérhető. A mostanra kialakult és vélhetően állandósult helyzetben a savanyú talajokon termesztett növények B-tartalma most már lényegesen kisebb, mint a karbonátos talajokon termesztetteké. Az ebből adódó estleges egészségügyi hatások vizsgálata indokolt lenne. A növények P-tartalma is növekedett, követve a talaj oldható P-tartalmának változását. Ez felveti annak a nagy valószínűségét, hogy jelenleg és még sokáig a növények Zn és más P-antagonista mikroelem-tartalma tartósan alacsony marad. A K-műtrágyázás olyan módon csökkentette a növényi szárazanyag Mg-, Ca- és Na-tartalmát, hogy emellett a növények K-koncentrációja nem minden esetben követte a talajok nagyobb K-ellátottságát. Vizsgálataink szerint tehát a tartós intenzív műtrágyázás hatására lényegesen megváltozott a termesztett növények elemösszetétele, ami a hosszú utóhatás időszakra is állandósult. A változásoknak táplálkozás-egészségügyi hatásai is lehetnek.

Restricted access

Szabadföldi kísérleteink során azt vizsgáltuk, hogy a különböző talajművelési rendszerek miként hatnak a talaj fizikai tulajdonságaira, különösen a talaj vízforgalmát jelentős mértékben meghatározó víztartóképesség-függvényekre (pF-görbékre). A talaj szerkezetét pórusméret-eloszlása alapján jellemeztük a különböző művelési rendszerekben. E célból egy- és kétpórusú pF-görbéket illesztettünk a talajművelési kezelések talajrétegeinek mért víztartóképesség-értékeire. Igazoltuk, hogy a kétpórusú pF-görbe valamennyi vizsgált kezelésben kisebb hibával illeszkedik a mért értékekre, mint az egypórusú görbe. A kétpórusú pF-görbe alapján jól elkülönült a vízforgalom szempontjából meghatározó makro- és mikropórus-tartomány, amit a művelés hatásainak értékelésére használtunk fel. Tanulmányoztuk a direktvetéses (bolygatás nélküli rendszer), a szántásos, a tárcsás és az egyéb agrotechnológiai beavatkozások hatását a talaj víztartó képességére. A művelés nélküli technológia alig változó makropórus-tartományt mutatott a különböző mélységekben, míg a szántásban a művelési mélység jól nyomon követhető volt a pórustartományok változásával. Az agrotechnológiai eljárások között eltérések voltak mind a pórusméret eloszlásában, mind a talajban található nedvességformákban. Az alkalmazott összetett függvényben a pórustartományok arányát kifejező w-érték tükrözte leginkább a talajművelések egyedi hatásait. Megállapítottuk, hogy a vizsgált termőhelyi feltételek között a mélykultivátoros művelési rendszer hozta létre a legstabilabb szerkezetű, valamint a víz- és levegőforgalmi szempontból legkedvezőbb talajállapotot.

Restricted access

128 Mashkina, E., Osatov, A., Danilenko, V., Kolokolova, N., Gus’kov, E. (2006) Responses of sunflower chlorophyll mutants to increased temperature and oxidative burst. Russian Journal of

Restricted access

activities in sunflower roots ( Helianthus annuus L.) stressed with copper excess. C. R. Biologies 326 , 639–644. Ferjani E. Changes in antioxidant and lignifying enzyme activities

Restricted access

1322 1328 Iglesias, M. T., Lozano, J. E. (2004) Extraction and characterization of sunflower pectin. J. Food Eng. 62: 215–223. Lozano

Restricted access

Jouili, H., El Ferjani, E. (2003) Changes in antioxidant and lignifying enzyme activities in sunflower roots ( Helianthus annuus L.) stressed with copper excess. C. R. Biologies 326 , 639–644. Ferjani E

Restricted access

mineral oil in the contaminated Ukranian sunflower oils?. Eur. J. Lipid. Sci. Technol ., 111 , 313–319. Grob K. How “white” was the mineral oil in the contaminated Ukranian sunflower

Restricted access

, H.W. , Hwang , K.E. , Song , D.H. , Choi , M.S. , Lee , S.Y. , Paik , H.D. & Kim , C.J. ( 2013 ): Quality characteristics of reduced-fat frankfurters with pork fat replaced by sunflower seed oils and dietary fiber extracted from

Restricted access

Ranieri, A., Castagna, A., Baldan, B., Soldatini, G. F. (2001) Iron deficiency differently affects peroxidase isoforms in sunflower. J. Exp. Bot. 52 , 25–35. Soldatini G. F. Iron

Restricted access
Acta Biologica Hungarica
Authors: Najoua Karray-Bouraoui, Houneida Attia, Manel Maghzaoui, Najoua Msilini, M. Rabhi, and M. Lachaâl

iron chlorosis of sunflower ( Helianthus annus L.). J. Plant. Nutr. 17 , 1053–1065. Hoffman B. Relationship between leaf apoplast pH and iron chlorosis of sunflower

Restricted access