Search Results

You are looking at 11 - 20 of 628 items for :

  • All content x
Clear All
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Joël Billieux, Adriano Schimmenti, Yasser Khazaal, Pierre Maurage, and Alexandre Heeren

-game behaviours in the virtual world of Azeroth . Computers in Human Behavior , 29 , 103 – 109 . Block , J. J. ( 2008 ). Issues for DSM-V: Internet addiction . American Journal

Open access

References American Psychiatric Association. ( 2013 ). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5 (5th Ed). Arlington, VA: American Psychiatric Association

Open access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Endre Dobos, Péter Vadnai, Réka Bertóti, Károly Kovács, Erika Michéli, Tamás Szegi, Emil Fullajtar, Vit Penizek, and Marcin Switoniak

A pixel alapú kategorikus adatok, különösen a talajosztályozási kategóriák validálása több okból is nehéz. A pixelek szinte sohasem jellemeznek homogén területet, jelentős szintű heterogenitás rejlik mögöttük. Ennek a heterogenitásnak a jellemzésére, illetve az ilyen minőségi változókat, osztályokat tartalmazó adatbázisok jellemzésére nem állnak rendelkezésre validációs adatbázisok. Mennyiségre utaló kvantitatív adatok validálása talán könnyebb, mert ezek jelentős része már önmagában terület alapú adat. A mintákat gyakran nagyobb területről vett részminták összekeverésével gyűjtik, így az ezekből mért adatok már a mintavételi módszertanból adódóan is átlagminták. Talajtípusokra, osztályokra nem lehet „átlagmintázni”, itt minden részmintát külön kell osztályozni és feldolgozni, ezért az ilyen validációs célú adatbázis rendkívül ritka. A ValiDat.DSM erre a célra jött létre. Minden validálni kívánt pixel területére öt szelvény adatait adja meg, melyekből már megjelenési százalék, illetve az osztályok pixelen belüli dominancia viszonyai is meghatározhatók. Ezeket az információkat használtuk fel az osztályváltozókat tartalmazó talajtani adatbázisok validációs módszertanának továbbfejlesztésére.A módszer lényege az osztályváltozók közötti hasonlósági viszonyok számszerűsítése, és területarányú súlyozása. A hasonlóságot egy négy értéket felvevő hasonlósági faktorral jellemeztük. A területi részarányt a ValidDat.DSM-ből származtattuk 20 százalékos kerekítéssel. Ezek alapján számítottunk a validációs helyszínekre taxonómiai alapú becsült pontosság (TAP) értékeket, melyek az adott helyszín egy számértékkel kifejezett pontosság értékei. A hagyományos kategorikus osztályozási pontosság mérésnél csak 0 és 1 értékeket vehettek fel ezek a változók, aszerint, hogy a becsült és a valós osztály kategória megegyezett-e vagy nem. Az általunk javasolt módszer sokkal érzékenyebb, képes egy 0 és 1 közötti skálán bármely értéket felvevő pontosságértékkel jellemezni a becsült és a valós osztályok közötti hasonlóság mértékét.A ValiDat.DSM a validáción kívül számos kutatásnak képezheti kiinduló adatbázisát. Jól alkalmazható eltérő környezeti adottságú területeken belüli talajtani heterogenitás jellemzésére, melyre mintaként a magyarországi pontokat használtuk fel. Az eredmény azt bizonyítja, hogy a referencia csoportok tekintetében a pixelek közel 80%-a viszonylag homogén, ami már önmagában egy értékes és továbbgondolásra érdemes adat. További vizsgálatok lehetségesek az egyéb vizsgált jellemzők térbeli heterogenitására, illetve azok megjelenési összefüggéseinek vizsgálatára is. Az eredmények természetesen erősen függenek a talajképződési környezettől, így értékelésük csak egy komplex természetföldrajzi értelmezés mellett történhet meg.Jelen munkánkban elsősorban a ValiDat.DSM adatbázis és módszertan, valamint a potenciális felhasználási lehetőségek bemutatása volt a cél. A taxonómiai távolságokon alapuló validáció gyakorlatba történő átültetéséhez természetesen még számos részletet ki kell dolgozni. A hasonlósági tényezők önkényesen lettek meghatározva, egy jobban és részletesebben kidolgozott taxonómiai távolság számítási módszer segítségével lényegesen pontosabbá tehetjük a módszert. A helyi viszonyok és jellemzők alapján módosított taxonómiai távolság táblázat valószínűleg tovább javíthatja a módszer megbízhatóságát.A ValiDat.DSM adatbázis a Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatikai Intézetének honlapján érhető el ( http://www.uni-miskolc.hu/~soil/index.html ).

Restricted access

Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-5; APA, 2013 ; Petry et al., 2014 ; Petry & O’Brien, 2013 ) and confined this potential diagnosis to online and offline game players. It is the first attempt to standardize the diagnostic criteria for this

Open access

, & Murayama, 2017 ; Yao et al., 2017 ; Zheng et al., 2019 ), the American Psychiatric Association has included IGD as a potential diagnosable psychiatric disorder (DSM-5, https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm ). More recently, the eleventh

Open access

Internet gaming disorder: Inadequate diagnostic criteria wrapped in a constraining conceptual model

Commentary on: Chaos and confusion in DSM-5 diagnosis of Internet Gaming Disorder: Issues, concerns, and recommendations for clarity in the field (Kuss et al.)

Journal of Behavioral Addictions
Author: Vladan Starcevic

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013 ) as a condition for further study. Kuss et al. ( in press ) also make important comments about the implications of the ambiguous DSM-5 conceptualization of IGD as a

Open access

Manual of Mental Disorders (DSM-5); this is due to similarities in symptomatology and biology ( Potenza et al., 2003 ), genetics ( Slutske et al., 2000 ), and treatments ( Hodgins, Currie, & el-Guebaly, 2001 ; Petry et al., 2006 ; Petry, Weinstock

Open access

clinical) PG aspects ( Petry, 2016 ). Therefore, it complements development of DSM gambling disorder criteria without being outdated. The PGSI has adapted well to Internet-based gambling activities, as well as newer gambling forms like fantasy gaming

Open access

phages. Additionally, first experiments are presented which show the applicability of chip calorimetry to analyse phage-host systems. Experimental Bacterial strains E. coli DSM 498 (strain 1

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Gaëlle Challet-Bouju, Bastien Perrot, Lucia Romo, Marc Valleur, David Magalon, Mélina Fatséas, Isabelle Chéreau-Boudet, Amandine Luquiens, JEU Group, Marie Grall-Bronnec, and Jean-Benoit Hardouin

Introduction Previously known as “Pathological Gambling,” Gambling Disorder has recently been included in the “substance-related and addictive disorders” section of the DSM-5 ( American Psychiatric Association, 2013 ). The

Open access