Search Results

You are looking at 11 - 20 of 940 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All

]. Erős, E.: History and current practice of Hungarian Family Planning Service. [A magyar családtervezés története és a jelen gyakorlat.] Gyermekgyógyászat, 2010, 61 , 3–6. [Hungarian] Erős E

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Torzsa, Márta Novák, István Mucsi, Ágnes Ádám, and László Kalabay

treatment 2002 Mathur, R., Douglas, N. J.: Family studies in patients with the sleep apnea-hypopnea syndrome

Restricted access

The gene order conservation (GOC) between the species of family Streptococcaceae was analysed. The rate of GOC in the strains belonging to the same species is 70% or more. When we compared different species belonging to the same genus, the rate of GOC was 30–47% while it was below 20% when the species were from different genera. A molecular identification key was established for identifying those genera and species within the family Streptococcaceae which have an already known full genome sequence (24 Streptococcus and 2 Lactococcus species). Identical genome parts of the species belonging to the same genus were used for determination of genera. These are the sections surrounding the replication origin dnaA, the sequence from gene phaB to the gene accA, and the sequence of alr acpS secA. Sections around the genes pepX, leuS and rplM were used for identifying the species. The gene order analysis and data in molecular identification key showed that S. uberis and S. parauberis also belong to the same species, and our suggestion for their new names is S. uberis subsp. uberis and S uberis subsp. parauberis. Based on this data, a new definition of bacterial species is proposed: two isolates belong to the same species if the order of the genes in their genomes is almost identical.

Restricted access

A perikoncepcionális gondozás 3 hónappal a tervezett terhességet megelőzően kezdődik és a 3. terhességi hónapig tart. A célja, hogy a veleszületett rendellenességek és a koraszülés kockázatát csökkentse. Jelenleg a fejlett országokban a csecsemőhalandóság 20–25%-áért a veleszületett rendellenességek felelősek és a vezető halálokok közé tartoznak. Jellemző rájuk, hogy defekt állapotot képviselnek, s a teljes gyógyulás ritkán érhető el. Ezért az elsődleges megelőzés jelentheti az egészségügyi ellátás számára az egyetlen optimális megoldást. Az elmúlt 25 évben számos vizsgálat igazolta a perikoncepcionális időszakban alkalmazott folsavszupplementáció hatékonyságát a veleszületett rendellenességek – főleg az idegcső-záródási rendellenesség – terén. A családtervezési szolgáltatás Magyarországon 1984 óta működik. Ez a modell optimális lehetőség a perikoncepcionális folsav/multivitamin szupplementáció bevezetésére, így eredményes eljárást biztosít veleszületett rendellenességek megelőzésére. Orv. Hetil, 45, 1858–1862.

Restricted access

RA families. Genes Immun 2 , 82 (2001). Tumour necrosis factor 5' promoter single nucleotide polymorphisms influence susceptibility to rheumatoid arthritis in immunogenetically defined multiplex RA families

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Katalin Tóth Csabáné Vraukó, József Vitrai, Gyula Mucsi, and Imre Rurik

Bevezetés: A járványügyi surveillance megvalósulásának alappillérét képezi az alapellátásban dolgozó családorvosok fertőzőbeteg-bejelentési kötelezettsége. Célkitűzés: A szerzők annak a kérdésnek a vizsgálatát tűzték ki célul, milyen okai lehetnek annak, hogy a háziorvosok egy része számos infekciós kórképet nem jelent be a népegészségügyi szervek számára, illetve milyen a háziorvosok motivációja, attitűdje a fertőzőbeteg-jelentési rendszert illetően. Módszer: A vizsgálati kérdések megválaszolásához önkitöltős kérdőíves módszert alkalmaztak. A vizsgálati mintába vont 288 családorvos közül 116 fő küldött vissza értékelhető kérdőívet. Az adatok feldolgozását deskriptív statisztikai módszerrel végezték el, különböző gyakoriságokat és arányokat megállapítva. Eredmények: A vizsgált időszakban a bejelentett fertőző megbetegedések közel 50%-át a háziorvosok jelentették be. Az aluljelentések legfőbb oka a háziorvosok ismerethiánya a bejelentési rendszer szabályaival kapcsolatban. Az orvosok többsége úgy gondolja, hogy a papíralapú jelentési rendszer helyett hatékonyabb lenne az elektronikus alapú rendszer. Következtetések: A hazai háziorvosok jelentési fegyelmének javítására a szerzők az oktatást tartják a legfontosabbnak. Orv. Hetil., 2014, 155(31), 1228–1235.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Henriett Pikó, Bálint Nagy, Judit Balog, Zoltán Bán, Ágnes Herczegfalvi, and Veronika Karcagi

Clemens, P. R., Fenwick, R. G., Chamberlain, J. S. és mtsai: Carrier detection and prenatal diagnosis in Duchnenne and Becker muscular dystrophy families, using dinucleotide reapat polymorphisms. Am. Journ. Hum. Genet., 1991, 49 , 951

Restricted access

Background: Consultations in primary health care are considered ideal for opportunistic health promotion. A need exists to study opportunistic health promotion practiced in our setting. Objectives: To study opportunistic health promotion among family practice patients visiting a teaching hospital for treatment. Methods: A Questionnaire-based cross-sectional survey was conducted at the Family Practice Center, Aga Khan University Hospital, Karachi, Pakistan, in July and August, 2005. It included demographic profile of the patients and questions based on study objective. Written informed consent was taken and confidentiality was ensured. SPSS computer software was used for data management. Results: 274 patients were interviewed. The mean age of the respondents was 37 years, a majority being married housewives, with above grade X education, and in private service, student or self-employed. Reasons for visit during which opportunistic care was explored were regular check-up, chest pain, palpitations, and heart problem, antenatal care, orthopedic and eye problems and hypertension/ diabetes mellitus in 139 (50.8%), 43 (15.7%), 26 (9.5%) 20 (7.4%) and 9 (3.3%) cases, respectively. 259 (94.5%) patients want a doctor to provide opportunistic health promotion, while it was provided to 160 (58.4%) patients. Tobacco use was asked, and advice provided on diet, physical exercise, immunization and weight control in 109 (39.8%), 182 (66.4%), 165 (60.2%), 72 (26.3%) and 207 (75.5%) cases, respectively. Advice to check serum cholesterol was provided in 140 (51.1%) cases. Patients were screened for heart disease, cancers, and depression in 111 (40.5%), 82 (29.9%) and 120 (43.8%) cases, respectively. Blood pressure was checked in 234 (85.4%) cases. Conclusions: We have documented opportunistic health promotion in our setting. Research and interventional strategies are recommended to further promote it and also to look at its advantages and disadvantages in our settings.

Restricted access

Különböző endokrin daganatok együttes jelentkezése esetén endokrintumor-szindrómák irányába történő szűrővizsgálatok szükségesek. A szerzők az indexbeteg kivizsgálása során multiplex endokrinneoplasia-szindróma 1-es típusát igazolták (mellékpajzsmirigy-adenoma, hypophysisadenoma, thymus neuroendokrin carcinoma, pancreas neuroendokrin tumor, mellékvese-adenoma). A betegség hátterében álló génmutáció igazolását követően a családtagok szűrését is elvégezték. Az indexbeteg fiában pancreas neuroendokrin tumort (insulinoma) és mellékpajzsmirigy-adenomát mutattak ki, két leánygyermeke közül az egyik klinikailag tünetmentes mutációhordozó volt. A szerzők áttekintést adnak a multiplex endokrin szindróma 1-es típusának genetikai hátteréről, a menin fehérje többrétű szerepéről és a mutációszűrés jelentőségéről. Orv. Hetil., 2013, 154(51), 2037–2042.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Boglárka Vincze, Márta Varga, Orsolya Kutasi, Petra Zenke, Ottó Szenci, Ferenc Baska, Alan Bartels, Sándor Spisák, Sándor Cseh, and Norbert Solymosi

disease differs by country, but EGS can cause high morbidity (10–25%) and high mortality (50–100%) rates within a single herd, resulting in significant economic losses. Until recently, family patterns and pedigree analysis could not be performed as the

Open access