Search Results

You are looking at 11 - 20 of 1,285 items for :

  • All content x
Clear All

to relinquish their dog are suggested to keep them at their own homes until a new home is found for their pet. People are invited to bring their dogs to well-advertised adoption days, which take place every weekend. They leave their dog with the

Restricted access

The aim of the present paper is to outline, briefly, what kinds of tendencies in intellectual history have had an impact on international Homeric scholarship in various ages and, mainly, to point out why in Hungary Homeric studies started relatively late and how they developed. Poets interpreted Homer rather quickly for themselves in harmony with the dominant ideas of various ages. Professional scholarship reacted slower, but by and by it made up its backwardness, now and then even superseding its models.

Restricted access

Abstract  

The aim of this study is to contribute to the debate on the relationship between scientific mobility and international collaboration. This case study deals with leading Chinese researchers in the field of plant molecular life sciences who returned to their home country. A correlation analysis of their mobility history, publication output, and international co-publication data, shows the relationship between scientific output, levels of international collaboration and various individual characteristics of returned researchers. The outcome of the analysis suggests that while host countries may loose human capital when Chinese scientists return home, the so-called “return brain drain”, they may also gain in terms of scientific linkages within this rapidly emerging and globalizing research field.

Restricted access

Since its opening to the West in 1843, Shanghai had served as destination for four waves of Jewish immigration. The first Jews to settle in China were Sephardim from Baghdad, who migrated eastward in the second half of the nineteenth century. The Sassoons, Kadoories, Hardoons, Ezras, and Abrahams became wealthy merchants, and soon acquired British citizenship. The second group consisted of Russian Ashkenazim who escaped the pogroms and the civil war following the Bolshevik Revolution. They were considered as the 'middle class' of the Jewish community in Shanghai. The third group of German and Austrian (and in smaller numbers Hungarian, Czechoslovakian and Romanian) Jews, numbering over 15,000, barely escaped the Nazi terror in the late 1930s. The fourth group consisted of about 1000 Polish Jews, including the only complete European Jewish religious school to be saved from Nazi destruction, the Mirrer Yeshiva.  The International Settlement of Shanghai seemed a viable option for the desperate refugees; this in spite of the fact that the Sino-Japanese War broke out in 1937, and the Japanese, allies of Nazi Germany, occupied parts of the city. Nevertheless, in contrast to the German plan of Entjudung, the Japanese wanted to make use of alleged Jewish wealth and influence for the benefit of Japan's New Order. The official Japanese policy towards Jews stated that although Japan should avoid actively embracing Jews who had been expelled by her allies denying Jews entry would not be in the spirit of the empire's long-standing advocacy of racial equality. As a result of this policy, between the fall of 1938 and the winter of 1941, about 20,000 refugees travelled to Shanghai, their temporary home afar. During the three-year period between 1938 and December 1941 most newcomers managed more or less to integrate into Shanghai's economy, despite the fact that they had come to Shanghai out of political necessity, and not for the economic prospects. Following the outbreak of the War in the Pacific and the Japanese occupation of all sections of Shanghai, the economic situation of the refugees significantly worsened. Furthermore, as stability in Shanghai was the most important priority for the Japanese, on February 18, 1943 the military authorities issued a proclamation about the establishment of a restricted area - or ghetto, as the refugees used to call it - for stateless refugees in Hongkou, where they were confined until the Japanese surrender in August 1945. The end of the war opened up the possibility for the refugees of leaving Shanghai. However, when they were informed about the Holocaust in Europe, most did not want to return to their homeland. Many of them left for the United States, Canada, Australia, New Zealand, and Latin America, and after 1948, thousands of Jews went to live in the newly established State of Israel.

Restricted access

Summary  

This paper examines the extent of the 'home advantage' effect in the USPTO and the EPO patent data and in the OECD triadic patent families. By comparing a set of internationalisation indicators for a sample of European, US and Japanese MNEs it finds that, contrary to what is often assumed, this effect is not only present in the USPTO but also in the EPO. OECD triadic patent data, instead, are not biased towards any particular home country. It also finds that, because MNEs do not systematically file their patents with the EPO, the USPTO and the JPO, the OECD triadic patent family dataset excludes many patents, especially those invented in the US and accounted for in the USPTO, though it is mainly only low-value patents that are excluded. Thus OECD triadic patents can be considered a satisfactory alternative to the USPTO and the EPO for measuring R&D internationalisation.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Mária Bényi, Zsuzsanna Kéki, Péter Rákos-Zichy, Vilmosné Panics, and Ivett Honvéd

Az időskori esések egészségügyi, szociális, gazdasági terhe igen jelentős napjainkban is. A demográfiai változások következtében a problémával továbbra is számolni kell. Európa-szerte nagy figyelem hárul az időskori balesetek megelőzésére. A szerzők egy európai uniós program keretében kutatást végeztek a szociális otthoni körülmények között élők esési gyakoriságáról, illetve annak okairól. Cél: A kutatás célja az volt, hogy az esések gyakoriságán kívül azok háttere is feltárásra kerüljön, különös tekintettel a gyógyszerfogyasztásra. Adatok, módszer: Egységes kérdőív alapján két szociális otthonban, amelyeknek együtt 1016 lakója van, egyéves vizsgálat történt. A munka során az ápolószemélyzet rögzített minden esést és azok körülményeit, következményeit. Az okok között kiemelt helyen szerepeltek a környezeti tényezők mellett a fogyasztott gyógyszerek. Ez utóbbiakat az elnevezésük alapján tovább vizsgáltuk, a hatásukat és az elesést okozó mellékhatásukat illetően. Az adatfeldolgozás SPSS 14.0 programmal történt. Eredmények: A szociális otthonok lakói között 1013 esés történt a 12 hónap során. Az esetek kétharmadában valamilyen egészségügyi ellátást igényelt az elesett személy. A leggyakrabban horzsolás, zúzódás, illetve bőrsérülés jött létre (20–24%). Combnyaktörés 3%-ban, egyéb törés 1,8%-ban következett be. Szinte minden lakó fogyaszt gyógyszert: 19% háromfélét vagy annál kevesebbet, a többség ennek a többszörösét. Az egy főre jutó maximális gyógyszerfogyasztás 19 volt, az átlag 6. Az esést okozó mellékhatások tekintetében a maximum 43 volt, az átlag 14. Az egyes mellékhatások gyakoriságát, halmozódását külön is bemutatjuk. Következtetések: Az időskori esések száma, aránya jelentős a szociális otthonban élők körében. Ennek egyik oka lehet az igen nagy mennyiségű gyógyszerfogyasztás, amelynek mellékhatása következtében nő az elesés rizikója.

Restricted access

Jelen tanulmányban magyar egyetemi hallgatók pesszimizmus-szintjét vizsgáltuk. Szerettük volna megtudni, hogy a pesszimizmus a konformitás szintjén jellemző-e ránk vagy intrinzik módon, belülről fakadóan vagyunk ilyen pesszimisták. A tanulmányban bemutatott kutatás itthon és külföldön (Bécsben) tanuló magyar (90 fő, átlagéletkor: 23,3 év; szórás: 2,18 év) és hazánkban és saját országukban (Ausztriában) tanuló külföldi egyetemista diák (60 fő, átlagéletkor: 22,2 év; szórás: 2,32 év) optimizmusának szintjét és szubjektív jóllétét hasonlítja össze. Az optimizmus mérésére indirekt és direkt — önbeszámolós — módszert is alkalmaztunk. Indirekt úton értelmezésekben és tervezett viselkedésválasztásokban való megnyilvánulásként ragadtuk meg az optimizmust, általunk szerkesztett ’félig-üres’ történetek segítségével. Direkt módszerként a Berni Szubjektív Jóllét Kérdőív pozitív attitűdöt mérő skáláját alkalmaztuk. Eredményeink szerint a magyar diákok mind saját [F(1,148) = 77,36; p<0,001], mind idegen környezetben szignifikánsan pesszimistábbnak mutatkoztak külföldi társaiknál. A közvetett optimizmusra vonatkozó eredményekkel szemben a pozitív attitűdre és szubjektív jóllétre vonatkozó önbeszámolókat a vizsgálat kulturális közege befolyásolta: a külföldön tanuló magyarok pozitívabbnak ítélték meg mentális jóllétüket [F(3,146) = 13,77; p<0,001] és pozitívabb élettel szembeni attitűdökről számoltak be, mint itthon élő társaik [F(3,146) = 11,33; p<0,001].

Restricted access

The Isthm . 5. 56–58 is one of the few highly controversial cruxes in Pindar, though it may be an interpretative and not a textual one. The kernel of the ambiguity is in the expression ὄπιζ ἐλπὶδων. After examining the various interpretations my paper analyses the concept underlying the rare and quaint word ὄπιζ from Homer on, which turns out to be a strong visual metaphor in Pindar as well. My reading of the passage: nec labor ingens occaecatus est, nec tot sumptus, qui aciem spei excitaverunt is examined within the context of the poem, and the relevance of the keen visual metaphor prevalent in Pindar’s whole poetry is elucidated.

Restricted access

The article takes into account the first couplet of fr. 1 Br. by the Greek parodic poet Hegemon of Thasos. Through linguistic considerations and an analysis of several loci similes, the article will demonstrate that the couplet probably belongs to the first part of the fragment which itself was presumably the beginning of a longer composition.

Restricted access