Search Results

You are looking at 11 - 19 of 19 items for :

  • "Information Technology" x
  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All

syndrome. From the traditions to the modern information technologies. [A kiégési szindróma megelőzése. A hagyományoktól a modern információs technológiákig.] Magy Pszichol Szle. 2015; 70: 847–862. [Hungarian

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsuzsa Győrffy, Sándor Békási, Noémi Szathmári-Mészáros, and Orsolya Németh

References 1 Grange ES, Neil EJ, Stoffel M, et al. Responding to COVID-19: the UW Medicine Information Technology Services experience. Appl Clin Inform

Open access

A szerzők a hazai Nemzeti Rákregiszter alapvető célkitűzéseit és feladatkörét foglalják össze, nemzetközi környezetbe helyezve. Ismertetik a több mint 100 éves múltra tekintő, Európában kiemelkedő színvonalú hazai rákstatisztikai törekvéseket és ezek termékenyítő hatását a daganatos adatgyűjtés jelenlegi tevékenységére. Az összeállítás foglalkozik az informatikai fejlesztéssel, s olyan elvi és gyakorlati jellegű kérdésekkel, mint a mortalitási és morbiditási statisztikák párhuzamos megjelenítése és értékelése, annak hazai és nemzetközi népegészségügyi jelentőségével. Kiemelik, hogy a Nemzeti Rákregiszter hiteles adatgyűjtése és szolgáltatása össztársadalmi jelentőségű, népegészségügyi kérdés, amely a kockázati tényezők jobb megismerése, a megelőzés és a betegellátás szempontjából döntő fontosságú. A magyar onkológiai ellátórendszer elkerülhetetlen szerkezetátalakítása, európai harmonizációja csak megbízható információszolgáltatással és cserével vihető végbe, a hazai sajátosságok és a nemzetközi elvárások figyelembevételével. Orv. Hetil., 2014, 155(36), 1415–1420.

Restricted access

microfluidic parasite analysis. In: Proceedings of the Interdisciplinary Doctoral School, Faculty of Information Technology, Pázmány Péter Catholic University, 2012–2013. Academic Year, Budapest, 2013, 47

Open access

Sensing and Sensor Integration in Medical Robotics, Kobe, 2009. Taylor, R. H., Kazanzides, P.: Medical robotics and computer-integrated interventional medicine. Chapter 18. Biomedical Information Technology. Szerk

Restricted access

Biro JC, Biro JMC (2004): Recognition Sequences in the Restriction Endonucleases. Conferences in Research and Practice in Information Technology 29. Ed.: Yi-Ping Phoebe Chen, Australian Computer Society, Inc

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: István Késői, Balázs Sági, Tibor Vas, Tünde Pintér, Tibor Kovács, István Wittmann, and Judit Nagy

Bellomo, R., Ronco, C., Kellum, J. A. és mtsai, Acute Dialysis Quality Initiative Workgroup: Acute renal failure definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information technology needs: the second international consensus conference of

Restricted access

of the WHO is essential in order to initiate the opportunity of nationwide comparisons [ 21 ]. It seems obvious that the preparation of an information technology system for visiting nurses and the drafting of regulations requiring them to use

Open access

, Loijens LWS , Noldus LPJJ , Zimmerman PH , Noldus Information Technology , Eindhoven, The Netherlands , pp. 141 – 144 9. Dubrovskaia NM

Restricted access